Cinlerin Etkisinden Kurtulmak İçin Şunlar Tavsiye Edilir

Aşağa gitmek

Geri: Cinlerin Etkisinden Kurtulmak İçin Şunlar Tavsiye Edilir

Mesaj  Admin Bir C.tesi Ara. 05, 2015 7:40 pm

Bir türlü ayılmayan ve mecnun için şu ayetler yazılır ve hastanın sağ pazusu üstüne asılır. Allah’ın izni ile korunacaktır.
Cinleri Yakan Dua Okunuşu:
Lev enzelnâ hâzel Gur’âne alâ cebelin lera- eyhehû hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. Gul ûhiye ileyye ennehüstemaa neferun minel cinni fe gâlû innâ semi’nâ gur’â- nen acebâ yehdî ilerrüşdi fe âmennâ bihî velen nüşrike birabbinâ ehadâ ve ennehü tealâ ced- dü rabbinâ mettehaze sâhıbetev velâ veledâ ve ennehü kâne yegûlü sefîhünâ alallâhi şetatâ.
Anlamı:
Biz bu Kur’an-ı bir dağa indirseydik, Allah korkusundan onu, baş eğmiş, çatlamış görür­dün. Bu misalleri insanlara, düşünsünler diye veriyoruz. De ki: Cinlerden bir topluluğun Kur’an dinleyip sonra şöyle dedikleri bana vah- yolundu: “Biz harikulade güzel bir Kur’an dinle­dik, doğru yola iletiyor. Ona inandık. Artık Rab- bimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Doğ­rusu Rabbimizin şanı yücedir. O ne eş ne de ço­cuk edinmiştir. Meğer bizim beyinsizlerimiz Al­lah hakkında yalan şeyler söylüyormuş.”

CİNLERİ DEFETMEK İÇİN OKUNAN ÂYETİ KERİME ve DUÂLAR
Rakamlarla ayrılan terkiblerden herhangi biri okunur:
1- Aşağıdaki şekilde okunur:
1 kere;
Eûzübillâhimineşşeytanirracîm
Bismillâhirrahmanirrahîm.
" Esteğfirullah esteğfirullah, esteğfirullahe'l azîm, elkerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye'l gayyüme ve etûbü ileyh, tevbete abdin zâlimin linefsihi lâ yemlikü linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ. Ve es'elühut -tevbete ve'l magfirete ve'l - hidâyete lenâ innehü hüve't-Tevvâbu'r-Rahîm."
3 kere; "Lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhi'l Aliyyil -Azîm."
3 kere; Felak sûresi
3 kere; Nâs sûresi
1 kere;
" Bismillâhi innehü min Süleymâne ve innehü Bismillâhirrahmânirrahîym. Ellâ talû aleyye ve'tûnî müslimiyn."
2- Mü'min sûresinin ilk üç âyeti, duâ ve kelime-i temcit okunur.
Bismillâhirrahmânirrahîym
Hâ mîm. tenziylül kitabi minel-lahil aziyzil aliym. Ğafiriz- zenbi vegabilit-tevbi şediydil ıgabi zit-tavli. Lâ ilahe illa hü. ileyhil masıyr.
" Lâ ilâhe illallahü vahdehü la şerîke leh. Lehü'l -mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in gadîr."
"Lâ havle velâ guvvete illâ billâhil Aliyyil Azîm."
3 - "Eûzü billâhimineş Şeytânirracîm. Bismillâhi'r -Rahmânirrahîm." dedikten sonra aşağıdaki sûre ve âyet-i kerimeler okunur.
* Fâtiha sûresi (El hamdü...)
* Bakara sûresi (Elîf, lâm. mîm. Zâlike'l kitâbü...)
* Ayete'l Kürsî
* Âli İmrân sûresinin 18. âyetinden 19. âyetin ortasına kadar (Şehidallahü ennehû...)
* Saffat sûresi (Ve's saffâti safran...)
* Haşr sûresinin 22, 23 ve 24. âyetleri (Hüve'llahüllezî...)
* İhlas sûresi (Kul hüvallâhü ehad...)
* Felak sûresi (Kul eûzü bi rabbil felak...)
* Nâs sûresi (Kul eûzü birabbi'n - Nâs)
RABBİM SİZİ NAZARDAN , BÜYÜDEN CİNLERDEN MUHAFAZA EYLESİN.
BAKARA Suresi ilk 5 ayeti okunuşu, ve manası بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ الٓمٓ ۚ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَۚۛ ف۪يهِۚۛ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَۙ ﴿٢﴾ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَۙ ﴿٣﴾ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَٓا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَۜ ﴿٤﴾ اُو۬لٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥ Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif lam mim 2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn  3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun  4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun  5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun  Anlamı 1 - (Elif, Lâm, Mîm.)  2 - İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.  3 - Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.  4 - Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.  5 - Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.

a. Hz. Eyyub'un duası:

"Rabbî ennî messeniye'ş-şeytânu binusbin ve azâb."(Sad, 38/41). Meali: "Gerçekten şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu."

b. Hz. Peygamber (asm)'in duası:

"Rabbi eûzü bike min hemezâti'ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun." (Muminun, 23/97-98). Meali: "Ya Rabbi! Şeytanların vesveselerinden, onların yanıma sokulmalarından Sana sığınırım."

c. Allah'ın göğü koruması:

"Ve hifzan min külli şeytânin marid."(Saffat, 37/7). Meali: "Ve orayı/dünya semasını her türlü şeytandan koruduk."

Bu ayetlerde şeytanlardan söz edilmektedir. Şeytanlarla cinler aynı soydandır. Dolayısıyla, cinlerin şerrinden korunmak için bu ayetlerin okunması uygun görülmektedir.

Bunların üç yüz defa okunmasıyla ilgili sayı ise, kuvvetli bir ihtimalle "şeytan" kelimesinin ebced değeri 300 olan ilk harfi "Ş"nin, bu matematik değerine uygunluğu açısından tercih edilmiş olabilir.
KORUNMA DUÂSI:
 KORUNMA DUÂSI:
RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD. (Sad: 41 / Mü’minuna: 97-98 Saffat: 7)

        türkçe anlamı:
     41- Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: "Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu" diye Rabbine seslenmişti.

97- Ve de ki: "Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından Sana sığınırım."

98- "Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim."

7- Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk;


Bu duâ kişinin beyninde cinleri son derece sıkan ve hatta yakan dalgalar yayınlanmasına vesile olur… Böylece de o kişiye musallat olan CİNLER o kişiden uzaklaşmak zorunda kalırlar…
İçlerinde sebepsiz sıkıntı duyanlar; “BÜYÜ” yapıldığından şüphelenenler, cinni yoldan başkalarının kendisini etkilediğini düşünenler bu duâya olayın şiddetine göre sabahları ve geceleri 41 ile 150’şer defa arasında bir sayıyla okumaya devam ederlerse büyük fayda görürler… Çünkü bilebildiğimiz kadarıyla CİNLERE KARŞI TEK SİLAH bu duânın yaymış olduğu beyin dalgalarıdır…
Şayet CİNLİ olduğundan şüphelendiğiniz bir kişi yanında veya birkaç arkadaşınızla bu duâyı içinizdn bir süre okursanız, sonuçlarını görürsünüz…
Bu konuda sıkıntıda olan kişinin yanında birkaç kişi toplanıp da her biri 300’er defa bu duâyı okursa ve arka arkaya üç gün devam edilirse büyük fayda elde edilir… Ayrıca bu dua etme sırasında ortada bulunacak bir suyun beyin dalgalarından içilmesi de yararlı olur.
RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD. (Sad: 41 / Mü’minuna: 97-98 Saffat: 7)
Bu duâ kişinin beyninde cinleri son derece sıkan ve hatta yakan dalgalar yayınlanmasına vesile olur… Böylece de o kişiye musallat olan CİNLER o kişiden uzaklaşmak zorunda kalırlar
Son olarak şunu da belirtmek istiyorum Allahın izni olmadan cinler insanlara zarar vermez.
ayrıca yatmadan öncede ayetel kursi ve bismillehillezi le yedurru mea ismihi şey'un fil ardi vele fisseme ve huvessemi'ul alim duasınıda okumanı tavsiye ederim...

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn(şeyâtîni).

1. ve kul : ve de, söyle
2. rabbi : Rabbim
3. eûzu : ben sığınırım
4. bi-ke : sana
5. min hemezâti : kışkırtmalarından (vesveselerinden)
6. eş şeyâtîni : şeytanlar

Cinler ve şeytan insanda vehim ve vesvese hali oluşturur.Bu insana gönül sıkıntısı verir, kendisine büyü yapıldığını sanar, sürekli rahatsız gezer.Böyle bir rahatsızlığın varsa....
Ayetel Kürsi, Felak, Nas ve özellikle şu dua;

"Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azâb; Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyni ve euzü bike rabbi en yahdurun.Ve hifzan min külli şeytanin marid."(38.Sad-41, 23.Mu'minûn-97/98, 37.Sâffât-7)

Anlamı: Rabbim muhakkak ki şeytan bana bitkinlik ve azap yaşattı.Rabbim, şeytanların vesvesesinden sana sığınırım.Ve sana sığınırım Rabbim, çevremde bulunmalarından.(Dünya semasını) kurallara itaatten çıkan her şeytandan koruduk.

Bu dua şeytan ve cinlere karşı okunacak en tesirli dualardan biridir.

Eğer sıkıntın böyle bir hal değil de dünya sıkıntısı, ailevi ya da özel sıkıntılar ise şu duayı öneririm;

Ebu Zerr'i Gıfâri(r.a) Resûlullâh Aleyhisselâm'ın şöyle buyuduğunu nakletmiş:
"Şüphesiz bir ayet biliyorum ki, insanlar buna sarılsaydı, onlara yeterdi..."

Ve İbn-i Abbas (r.a) da açıklamasını naklediyor Resûlullâh (s.â.v.)' in ;
"(Ayeti okuduktan sonra) hem dünyanın şüphe ve sıkıntılarından, hem ölümün sıkıntılarından hem de kıyamet gününün sıkıntı ve şiddetinden kurtuluştur bu ayetle amel etmek"

"Ve men yettekıllâhe yec'al lehu mahreca, Ve yerzukhu min haysü la yahtesib, ve men yetevekkel alellâhi fehuve hasbüh."(65.Talâk-2/3)

Anlamı:Kim Allah'tan korunursa, ona bir çıkış yeri oluşturur.Ona ummadığı bir taraftan yaşam gıdası verir.Kim Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter.

Tavsiye edilen tekrar günde 100-200 , yapabilirsen daha fazlasıdır.Dualara sarıl dostum, en kısa zamanda sıkıntın geçer Allah'ın izniyle..
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 3052
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 46

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

CİNLERDEN KORUNMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNMALIDIR?

Mesaj  Admin Bir Salı Eyl. 01, 2015 4:09 pm

Bu cinler insan vücudunda daha çok, kasıklarda saklanırlar. Sırasıyla ensede, diz kapak altlarında, sol kol altında, çünkü sağ tarafta hayra yönelik amellerimizi yazan melek vardır. Oraya gelemezler. Beden sahibini bazen ateşlendirirler, bazen sol kolu uyuştururlar ve ağrı verirler. O ağrıyı dumanla verirler. Genelde sabah kalkınca sol kolda uyuşukluk olur. Kişinin sol tarafında bulunmalarının asıl sebebi kalbin orada bulunması ve kişiyi kalbi olarak sıkıntıya sokarak ibadetten ve güzel şeylerden uzaklaştırıp, sapıkça şeyler yapmasını sağlamalarıdır. Eğer kişi, sabahları çok zor uyanıyorsa, namazlarda çok vesvese oluyorsa, abdest anında akla hayale gelmeyen vesveseler geliyorsa, eşiyle çok şiddetli geçimsizliği varsa, eşinin yüzünü bir anda değişik görüyorsa, gözleri kan çanağı gibi kırmızıysa, sol kolda uyuşmalar oluyorsa, bunlar o kişide cin musallatı olduğunun delilleridir. Eğer gece geç vakitlerde yorgun uyanıyorsa, banyoda, tuvalette çok uzun kalıyorsa, ani sinirlenmeleri varsa, yatakta çok sağa sola dönüyorsa, uykuda dişlerini gıcırdatıyorsa, eşine karşı sebepsiz soğuksa, bir anda kendini kaybediyorsa, bir anda kramp şeklinde ağrı giriyorsa, bir anda uyku basıyorsa, iki ayrı insan gibi farklı kişilikler sergiliyorsa, mutlak surette bu o kişinin bedenin içinde cin olduğunu gösterir. Diğer bir konuda insanın bedeninin dışından insana müptela olmalarıdır. Oda şu şekilde olur. Onlar da rüya âleminde kendilerini göstererek alıştırırlar. Hiç acele etmezler, çok sabırlıdırlar. Kedi, köpek ve yılan olarak görülürler. Eğer uykuda yılan sokuyorsa uyanınca soktuğu yerde kişi acı hisseder. Yerde fare gibi koşuşan siyah karaltılar görüyorsa, karanlıktan korkuyorsa, arkadan biri beni takip ediyor korkusu varsa, biri tarafından devamlı gözetleniyor hissine kapılıyorsa, namazlarda arkasında biri varmış gibi hissediyorsa, kâfir cinler tarafından gözetleniyor demektir. Uygun zaman kollayıp mutlak surette müsait bir anda içine girme yollarını arıyorlardır. Devamlı zaman kollarlar. Üzgün ve ümitsiz anlarında “fırsat bu fırsattır” deyip saldırırlar. Daha çok ani şok anlarında, yani aşırı sevinç ve aşırı korku anlarında, kişinin savunma metopolizmalarının en zayıf olduğu anlarda kişiye müptela olurlar. Çok sabırlıdır ve hiç vazgeçmezler. Cinlerden uzak olma yolları.Şu âyetin sıkça okunması lâzımdır: Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Bu âyet günde 100 defa okunur. Allah Resûlün'e 100 den az olmamak şartı ile salâvat getirilir. Kur'ân'ı açıp sesli olarak evde dinlediğiniz zaman evdeki cinlerin rahatsız olup uzaklaşmasını sağlarsınız.

Cinlerin etkisinden kurtulmak için aşağıda yazmış olduklarımızı uygulamanızı tavsiye ederiz inşallah yapmış olduğunuz bu uygulamadan fayda göremediğiniz zaman en kısa zaman da bir manevi doktor mutlak bulun derim.Bulduğunuz bu doktor size şayet ilk etap da muska ve benzeri şeyler veriyorsa orayı terk edin ondan bir fayda göremezsiniz.Çünkü cinler üzerinde belirli bir tasarrufu olmayan kişiler size yardımcı olamaz. Çünkü bu tür arız cinler yazılmış ayetlerden fazla etkilenmezler. Onların da üzerinde korunma tılsımları ve zırhları vardır. İnsanların yaptıkları muskalardan etkilenmemek için.Büyücülükte ve sihirde insanlardan çok ileri safhalardadırlar, bizden söylemesi…. Evet kendi kendinize yapmanız gerekenler ise şunlar……..

YÖNTEM 1- 41 kere “MÜ’MİNÜN SURESİNİN 97 VE 98'İNCİ” ayetleri ….
Mu'minûn Sûresi, Ayet 97:

وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزِات الشَّيَطِينِ

Okunuşu: Ve gul rabbi eûzü bike min hemezâti'şşeyatîn.

Anlamı: Ve de ki: "Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından Sana sığınırım."


Mu'minûn Sûresi, Ayet 98:

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْدُرُونِ

Okunuşu: Ve eûzü bike rabbi en(y) yahdurûn.

Anlamı: "Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim."

41 defa FELAK VE NAS sûreleri ….

Günde 100 Defa da "LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYÜL AZİM” denir.

Buna bir hafta devam edilir. Genellikle abdestli bulunmak ve Allah’ı zikretmek de fayda sağlar inşallah.

YÖNTEM 2
41 Ayet'el Kürsi
3 İhlas-ı şerif
11 Felak
11 Nas

7 defa da Fatiha suresi okunur. Bu okumaları özellikle hasta olduğunu hissedene birisi tarafından okunup nefes edilmesi yani üflenmesi lazım. Aynı zamanda bir suya da okunarak nefes edilir hasta olduğundan şüphe edilen şahsa içirilir. İçmiş olduğu bu suyun da tadı sorulur. Bir kenara not alınır. Su, sağ elle içilir ve Besmele çekilerek içilir.

YÖNTEM 3- Aşağıda yazmış olduğum duayı da her gün hasta olduğundan şüphelenen şahıs dilinden hiç düşürmemeli

“BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.BİSMİLLAHİL MAHZÜNEL MEKNÜN VE BİCELALİ VECHİKEL KERİM.VE BİL KEFFİL BÜRHANEL AZİM.VE LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM.VE SALLALLAHU ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VE SELLEM”

İnşallah Faydasını göreceksinizdir. Tabii bunları yapmanız sizi rahatlatacaktır; ama kesin çözüm değildir. Kesin çözüm önce Allah’ın inayeti ve sonrada ehil ve tasarruf sahibi bir kişinin yardımıyla olur.

Ayrıca cinlerden korunmada etkili bir sistemde şudur.

Besmele ile Fatiha suresi
E’üzü Besmele ile Felak ve Nas sureleri
E’üzü Besmele ile Bakara suresi
E’üzü Besmele ile Ayet-el Kürsi
E’üzü Besmele ile Bakara suresinin son ayeti
E’üzü Besmele ile Ha-Mim Mü’min suresinin başından (Masir) e kadar ve Ayet-el Kürsi
“LA İLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHÜ LA ŞERİKE LEH LEHÜL MÜLKÜ VELEHÜL HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR. “GÜNDE 21 DEFA OKUNMALIDIR
Çok Allah (c.c) demeli
Hep abdestli olmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemeli
Günah işlemekten, kadınlara bakmaktan, çok konuşmaktan, çok yemekten ve kalabalıktan sakınmalıdır.
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 3052
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 46

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

CİNLERDEN KORUNMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNMALIDIR

Mesaj  Admin Bir Salı Eyl. 01, 2015 3:54 pm

(Dert-bela gelince, Hazret-i Yunus’un duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır.
Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.)

İmam-ı Şarani hazretleri, (Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz) buyurdu. Cin mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider.

Allahü teâlâ, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek, 70 kere (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:
1- Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.

2- Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

3- Bir miktar suya Âyet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.

4- Sedir ağacının 7 tane yeşil yaprağı ezilip su ile karıştırılır. ÜzerineÂyet-el kürsi, İhlas ve Kul-euzüler okunur. 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.

5- Üç kere Salevat ve Fatiha, Âyet-el kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak veNas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.

6- Fatiha, Âyet-el-kürsi ve 4 Kul [Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur.

7- Sabah akşam, Bekara suresinin başından 4 âyet ve Âyet-el kürsiile, Âyet-el kürsiden sonraki iki âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

8- Sabah akşam 24 kere Estagfirullah denir, sonra (Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh)

9- Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah)


okumalı! Başlarken ve bitirince yüz kere salevat getirmeli. [Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.]

10- Ha-Mim Mümin suresinin başından masir’e kadar ve Âyet-el kürsi okumalı.

Sabah ve akşam olmak kaydı ile 24 defa Estağfirullah denir. Ardından '' Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.'' Denir. Ardından 7 defa Fatiha, 11 defa İhlas ve 33 defa '' Allahümme Salli ve sellim ala seyyidina Muhammed'in ve ala Ali seyyidina Muhammed.''diyerek, Peygamber Efendimizin ve Eshab-ı kiramın ruhlarına hediye edilir. Bu duaların yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak'a şifa bulmak için dua edilir. Bu dualar sabah akşam mutlaka tekrarlanmalıdır.
Cinlerden korunmak için gün içinde 500 defa ''La havle vela kuvvete illa billah'' denmelidir. Bu duaya başlamadan önce ve duayı bitirdikten sonra 100 defa selevat getirilmelidir.
Yine cinlerden korunabilmek için, '' La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve ala külli şeyin kadir'' duasını okumak gerekir.
Cinlerden korunmak için, Cuma günü henüz seher vaktinde sağ avuç içine Nisa Suresi'nin 99. Ayeti, Vemen yahruc'dan başlanıp rahima'ya kadar yazılarak, yazılan kağıt dil ile yalandıktan sonra yutulur. Bu sayede cinlerden korunmuş olunur.
Cinlerden korunmak için bir başka yol, 7 tane zeytin ya da hurma tanesinin üzerine 1 Sübhaneke, 1 Fatiha, 3 İhlas, 1 Kafirun Okunarak taneler yenir. Allah'ın izni ile bu taneler koruyucu olur.avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 3052
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 46

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Cinlerin Etkisinden Kurtulmak İçin Şunlar Tavsiye Edilir

Mesaj  Admin Bir Ptsi Haz. 02, 2014 10:56 pm

Büyüden ve Cinlerden Kurtulmak ve Korunmak İçin Neler Yapmalıyız ?


Büyü ve büyücülerden korunmanın en iyi yolu onlara hiç bulaşmamaktır.


Cinlerin zulmüne uğramamak, onların zararlarından korunmak için uygunsuz yerlerde abdest bozmamak, küllük ve kemik üzerine pislememek, bevletmemek gerekir. Halk arasında “tekin olmayan yerler” diye tabir edilen cinlerin bol bulunduğu mahallerden sakınmak en doğru davranıştır.


Büyü ve büyücülerin şerrinden korunmak için daima abdestli bulunmak, elbisenin, meskenin, tırnakların ve bedenin temiz olması da güzel bir tedbirdir.


Cinlerin Etkisinden Kurtulmak İçin Şunlar Tavsiye Edilir:

1. Mu’minun Suresi’nin 97 ve 98. ayetleri 41 kere okunur. Günde yüz defa “La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim” (Allah’ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir şeyin güç ve kuvveti yoktur) denir. Buna bir hafta boyunca devam edilir. Genellikle abdestli bulunmak ve Allah’ı zikretmek fayda sağlar.

2. 41 Ayete’l-Kürsi, 3 İhlas Suresi, 11 Felak Suresi, 11 Nas Suresi, 7 Fatiha Suresi okuyarak hastanın yüzüne üflenir.

3. Cinlerin zulmune uğramamak için şu dua okunabilir: “Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi’l–mahzune’l-meknun. Ve bicelali vechihi’l-kerim. Ve bi’l–keffi’l–bürhane’l-azim. Ve la havle vela kuvvete illa billahi’l–aliyyi’l-azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.” (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Gizli ve saklı olan her şeyin sahibi olan Allah’ın adıyla. Sonsuz yücelik ve şeref sahibi Allah’ın celali ve haşmeti adına. …..Allah’ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir şeyin güç ve kuvveti yoktur. Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve ashabına salât ve selâm olsun.)

4. Cinlerden korunmak için Kadı Burhaneddin Şebli, Ahkamü’l-Mercan adlı eserinde şunları tavsiye etmiştir:
- Euzü besmele ile Fatiha Suresi’ni okumak.
- Euzü besmele ile Muavezeteyn Surelerini okumak.
- Bakara Suresi’ni okumak.
- Ayete’l-Kürsi’yi okumak.
- Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumak.
- Mu’minun Suresi’nin başından üç ayeti ve Ayete’l-Kürsi’yi okumak
- “La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” (Allah’tan başka ilah yoktur. O tekdir ve ortağı yoktur. Bütün mülk O’nundur. Hamd sadece O’na aittir. O’nun gücü, kudreti her şeye yeter.) demek.
- Çok defa “Allah” demek.
- Sürekli abdestli bulunmak.
- Harama bakmaktan, çok konuşmak, çok yemek ve kalabalıklardan sakınmak.

5. İmamı Rabbanî, cinlerden korunmanın bir başka yolunu Kelime-i Temcid olarak bilinen "La havle vela kuvvete illa billah" (Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır) sözünü okumak olarak göstermiştir.

6. Ayrıca dilimizi duaya alıştırarak her sabah ve akşam üçer defa şu duaları okumak da her türlü kötülüklerden korunmaya vesile olur: “Bismillahillezi la yedurru meaismihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-alim.” “Euzü bi kelimatillahi’t-tâmmati min şerri ma halaka.” (Yerde ve gökte İsminin anıldığında hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve bilir.)

Helaya girerken
Tuvaletlerin, çöplüklerin, hamamların, kabirlerin, harabelerin cinlerin ve şeytanların meskenleri mahiyetinde çok uğradıkları ve konakladıkları yerlerdir.
“Rasülullah (s.a.v) kazâyı hâcet için helâya girdiği zaman şu duayı okurdu:
“Allahümme inni euzü bike mine'lhubsi ve'l-habais. (Allahım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırım.”(Buhâri, Vüdu, 9)En son Admin tarafından Salı Eyl. 01, 2015 4:13 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 3052
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 46

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz