İNGİLİZCE DERSLER 3.SINIF

Aşağa gitmek

MY HOME : BENİM EVİM

Mesaj  Admin Bir Ptsi Mart 30, 2015 1:45 pm


MY HOME: BENİM EVİM.
Home: ev
Listen and point:dinle ve işaret et!
Home: ev
Listen and point:dinle ve işaret et!
kitchen:mutfak
bedroom:yatak odası
bathroom:banyo
playroom:oyun odası
living room:oturma odası
garage:garaj
garden:bahçe
carpet:halı
Draw and guess:Çiz ve tahmin et

THERE İS   VAR

- There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç vardır.)

- There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)

- Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)

- There isn't any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)

- There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo vardır.)

- There are some students in the classroom. (Sınıfta birkaç tane öğenci var.)

- There is a cat under the bed. (Yatağın altında bir kedi var.)

- There is a chair near the door. (Kapının yanında bir sandalye vardır.)

- There are two chairs in the room. (Odada iki sandalye vardır.)

- There are three cats in the garden. (Bahçede üç kedi vardır.)

Home: ev
Listen and point:dinle ve işaret et!
kitchen:mutfak
bedroom:yatak odası
bathroom:banyo
playroom:oyun odası
living room:oturma odası
garage:garaj
garden:bahçe
carpet:halı
Draw and guess:Çiz ve tahmin et.

WHERE lS? NEREDEDİR?

Where is Sinan? Sinan nerededir?
-He is in the classroom. O sınıfın içindedir.
-Where is Büşra? Büşra nerededir?
-She is at home. O evdedir.
-Where is the cat? Kedi nerededir?
-lt is under the chair. O sandalyenin altındadır.
-Where is the dog? Köpek nerededir?
-lt is on the grass. O çimenin üstündedir.
-Where is Yunus? Yunus nerededir?
-He is under the tree. O ağacın altındadır.
Where is Efe? Efe nerededir?
-He is in the living room O oturma odasındadır.

STORY TİME
Story time: Hikaye zamanı.
Listen to the story:Hikayeyi dinle
Listen and say: Dinle ve söyle
Where is Nick? Nick nerededir?
He's in London: O Londra'dadır.
Where are you now? Şimdi sen neredesin?
l'm in the classroom now.Ben şimdi sınıftayım.
Where is the bank? Banka nerededir?
l'm sorry.l don't know.Özür dilerim bilmiyorum.
Where is Sue? Sue nerededir?
She is at the hospital. O hastanededir.
Where is the museum? Müze nerededir?
Over there! Oradadır.
Colour the stars:Yıldızları boya.
l can do it.Onu yapabilirim.
Listen and point:Dinle ve işaret et.
Listen,point and say:Dinle, işaret et ve söyle.
Bike:bisiklet
boat:Yat
Bus:otobüs.
ship:gemi.
plane:Uçak
Motorcycle:Motosiklet.
Car:araba
Let's remember:Haydi hatırlayalım.
Make your city: Şehrini yap.
Follow the vehicles and draw the road:Araçları takip et ve yolu çiz.
DO YOU HAVE? SEN SAHİP MİSİN?
Do you have a doll? Sen bir oyuncak bebeğe sahip misin?
Yes, l have a doll.Evet,ben bir oyuncak bebeğe sahibim.
Yes, l do.
No, l don't.
Do you have a bike? Sen bir bisiklete sahip misin?
Yes,l do.
No,l don't.
Do you have a schoolbag? Sen bir okul çantasına sahip misin?
Yes,l have.
Do you have a plane? Sen bir uçağa sahip misin?
No,l don't.
No,l don't have a plane. Hayır ben bir uçağa sahip değilim.
Do you have a kite? Sen bir uçurtmaya sahip misin?
Yes,l do.
Yes,l have a kite.
No,l don't.
No,l don't have a kite.Hayır bir uçurtmaya sahip değilim.
Do you have kangaroo toy? Sen kanguru oyuncağına sahip misin?
Yes,l do.
Yes,l have a kangaroo toy.
No,l don't.
No,l don't have a kangaroo toy.
Do you have Mikado?
Yes,l do.Yes,l have mikado.
No,l don't.
Do you have a bike?
Yes,l do. Yes,l have a bike.
No ,l don't. No,l don't have a bike.
Do you have a car?
Yes, l have Yes, l have a car.
No ,l don't. No, l don't have a car.

CAN Lİ CÜMLELER
Can you play football?Sen futbol oynayabilir misin?
Yes,l can play football. Evet,futbol oynayabilirim.
Can she play tennis?
Yes,she can play tennis.
can he run five kilometres?
Yes,he can run five kilometres.
Can you buy a book?
Yes,l can buy a book.
I can show you around if you wish.
İsterseniz size çevreyi gösterebilirim.
I can repeair your car if you have repeair tools.
Tamir araçlarınız varsa arabanızı tamir edebilirim.
I can not climb a tree.
Ben ağaca çıkamam.
My mother can not cook a cake.
Annem kek pişiremez.
Can you dance?
Dans edebilir misin?
Can you speak English? Sen İngilizce konuşabilir misin?
Yes,l can speak English.
l can do it : Onu yapabilirim.
Can: e bilmek
Do: Yap.
Make: Yap.
Do homework: Ev ödevini yap.
l can do my homework: Ev ödevimi yapabilirim.
Satisfactory:Yeterli
Good: İyi.
Excellent:Harika,çok iyi.
l can speak English: İngilizce konuşabilirim.
PRESENT CONTİNİOUS TENSE( ŞİMDİKİ ZAMAN)
What is John doing? John ne yapıyor?
John is playing tennis. John tenis oynuyor.
-What is Tom doing? Tom is chasing Jerry. Tom Jerry i kovalıyor.
What is Eray doing? Eray is cleaning the board.
What is Talha doing? He is talking with Tuğrul. O Tuğrul ile konuşuyor.
What is cat doing?-O ne yapıyor? lt is drinking milk. O süt içiyor.
What is Ayşe doing? She is walking. O yürüyor.
What is Beril doing? She is singing a song. O bir şarkı söylüyor.
What is Sinan doing? He is running. O koşuyor.
What is Efe doing? Efe going to the scholl. Efe okula gidiyor.
What is Gökhan doing? Gökhan buying a bike. Gökhan bir bisiklet alıyor.
What is Yunus doing? He is smiling. O gülümsüyor.
What is Tuğçe doing? She is eating an apple.O elma yiyor.
What is Berra doing? She is going to Dereköy. O Dreköy'e gidiyor.
What is Şevval doing? She is laughing. O gülüyor.

LİSTEN ,POİNT AND SAY: DİNLE,İŞRARET ET VE SÖYLE

Big:büyük
Small: Küçük.
Fast :Hızlı
Slow: Yavaş
Heavy:Ağır
Thin:Zayıf
Old:Yaşlı
Young :Genç
Strong:Güçlü
Weak:Güçsüz
Short:Kısa
Tall:Uzun
İs the garden big? Bahçe büyük müdür?
Evet o büyüktür.
ls the green ball big? Yeşil top büyük müdür?
Yes,it is.Evet öyledir.
Yes, lt is big. Evet büyüktür.
ls the red car slow? Kırmızı araba yavaş mıdır?
Yes,it is. Evet öyledir.
Yes,it is slow. Evet o yavaştır.
İs the man tall?
Yes,it is.
No ,it is not(no,it isn't)
İs the woman young?
Yes,she is.
No,she isn't.
Can she ride a bike?
Yes, she can.
Daisy can climb trees.Daisy ağaçlara tırmanabilir.
Can he play football? O futbol oynayabilir mi?
Yes,he can.
Can he play computer games? O bilgisayar oyunları oynayabilir mi?
Yes he can.
Can she play the piano? O piyano çalabilir mi?
Yes,she can.
ls he young?
No,he isn't.
Can he climb the trees? O ağaçlara çıkabilir mi?
No,he can't.
LET'S REMEMBER: HAYDİ HATIRLAYALIM
happy:mutlu
angry:Öfkeli
good:iyi
bad: kötü.
surprised:Şaşırmış
sad.Üzgün.
tired:yorgun
energetic:Hareketli,enerjik
Find the secret message:Gizli mesajı bul
WHAT İS SHE DOİNG: O NE YAPIYOR

What is she doing?
She is sdudying.O ders çalışıyor.
What is John doing? John ne yapıyor?
He is swimming. O yüzüyor.
He is playying tennis. O tenis oynuyor.
You are slow:Sen yavaşsın.
You are sad: Sen üzgünsün.
You are angry:Sen öfkelisin.
Listen to me:Beni dinle.
Listen to the story:Hikayeyi dinle.
What is Nick doing? Nick ne yapıyor?
He is swimming.O yüzüyor.
What is Sue doing? Sue ne yapıyor?
She is dancing.O dans ediyor.
l am swimming.l feel good.Ben yüzüyorum.Kendimi iyi hissediyorum.
l am playying tennis.l am happy. Ben tenis oynuyorum.Ben mutluyum.
l can do it.Ben onu yapabilirim.
HOW MANY? kaç tane ?

How many students are there in the classroom? Sınıfta kaç tane öğrenci var?
There are twenty-seven students in the classroom.Sınıfta 27 öğrenci vardır.
How many books are there on the table? Masada kaç tane kitap var?
There are five books on the table.
ls it a green ball? Yes lt is.
ls it a red car? No ,it isn't.lt is blue.
MY FAMİLY: BENİM AİLEM
Who is he? O kimdir?
He is my father . O benim babamdır.
Who is she? O kimdir?
She is my mother.O benim annemdir.
Who is she? O kimdir?
She is my aunt. O benim halamdır.
Who is he? O kimdir?
He is my grandfather. O benim büyükbabamdır.
Who is she?
She is my grandmother.O benim büyükannemdir.
Who is he?
He is my uncle. O benim amcamdır.
Who is he?
He is my teacher. O benim öğretmenimdir.
Who is he?
He is my friend. O benim arkadaşımdır.
Who is he?
He is my brother. O benim erkek kardeşimdir.
Who is she?
She is my sister. O benim kız kardeşimdir.
Who is he?
He is my doctor. O benim doktorumdur.

answer;cevapla
Play: Oyna
Play a game: Bir oyun oyna Don't play: Oynama.

ask;sor

Bring:Getir Bring it to me: Onu bana getir.
Don't bring it to me.Onu bana getirme.

Speak:Konuş
Talk:Konuş Talk to me:Benimle konuş.
Don't talk to me. Benimle konuşma.
letter:harf

look:bak. Look at me :Bana bak.

Don't look at me:Bana bakma.

spell:hecele.
Swim: Yüz

Don't swim. Yüzme.

spin:döndür
Tell:Anlat. Tell me a story:Bana bir hikaye anlat.
Don't tell me a story:Bana bir hikaye anlatma.

start:başla.
Run:Koş Don't run:Koşma.

stop:dur
Teach:Öğret

wait:bekle
Win:Kazan

wheel.tekerlek
Walk: Yürü

aunt:hala/teyze
Take:Al Take to: Götür

brother:erkek kardeş
Eat:Ye

cousin:kuzen
Turn: Dön

family:aile
Learn: Öğren

father:baba
Buy:satın al

grandfather:büyükbaba Sell:Sat

grandmother:büyükanne
Come :Gel Come here:Buraya gel

mother:anne
spell:Hecele

sister:kız kardeş
Want :İste

uncle:amca/dayı
drink: İç Don't drink.İçme.

big:büyük
Carry: Taşı

small:küçük
Comb: Tara

fast:hızlı
Run: Koş Run fast:Hızlı koş

slow:yavaş
Read: Oku Read slowly:Yavaş oku

heavy:ağır
Sleep: UYu. Don't sleep: Uyuma.

thin:ince
Get up: Kalk

old:yaşlı
Wake up: Uyan. Don't wake up:Uyanma.

young:genç

strong:kuvvetli

weak:zayıf

tall:uzun

short:kısa

angry:öfkeli

energetic:zinde

tired:yorgun

good:iyi
bad:kötü

happy:mutlu

unhappy:mutsuz

okay:tamam

unhappy:mutsuz

sad:üzgün

surprised:şaşırmış

ball:top

board game:masa oyunu

button:düğme

playing card:oyun kartı

doll:oyuncak bebek

kite:uçurtma

teddy bear:oyuncak ayı

toy:oyuncak

round:yuvarlak

square:kare

bathroom:banyo

bedroom:yatak odası

garage:garaj

home:ev

kitchen:mutfak

living room:oturma odası

playroom:oyun odası

bed:yatak

chair:sandalye

cup:fincan

computer game:bilgisayar oyunu

kettle; su ısıtıcısı

shampoo:şampuan

soap:sabun

sofa:divan

bank:banka

campus:kampüs

hospital:hastane

museum:müze

park:park

school:okul

shopping center:alışveriş merkezi

zoo:hayvanat bahçesi

bike:bisiklet

boat:tekne

bus:otobüs

car:araba

helicopter:helikopter

motorcycle:motorsiklet

plane:uçak

ship:gemi

train:tren

city:şehir

cold:soğuk

hot:sıcak

nice:hoş

rain:yağmur

rainy/raining:yağışlı

snow:kar

snowy/snowing:kar yağışlı

sunny:güneşli

warm:ılık

bee:arı Be:Ol.

dolphin:yunus

frog:kurbağa

ladybird:uğur böceği

pigeon:güvercin

seagull:martı

seahorse:denizatı

shark:köpekbalığı

whale:balina

Talk about Photo: Fotoğraf hakkında konuş.
My toys are in my toy box.Oyuncaklarım benim oyuncak kutumun içindedir.
Gökhan is in the classroom. Gökhan sınıfın içindedir.
He is in the classroom. O sınıfın içindedir.
Yunus is in the classroom too. Yunus ta sınıfın içindedir.
He is in the classroom too. O da sınıfın içindedir.
Yunus and Gökhan is in the claasroom.Gökhan ve Yunus sınıfın içindedir.
They are in the classroom. Onlar sınıfın içindedir.
Büşra is in the classroom. Büşra sınıfın içindedir.
She is in the classroom. O sınıfın içindedir.
Berra is in the classroom too. Berra da sınıfın içindedir.
Büşra and Berra are in the classroom. Büşra ve Berra sınıfın içindedir.
They are in the classroom.Onlar sınıfın içindedir.
ŞİMDİKİ ZAMAN (PRESENT CONTİNİOUS TENSE)
Bu zamanda fiilin mastar hali İNG ekini alır.
What is Zehra doing? Zehra ne yapıyor?
She is talking. O konuşuyor.
What is Arda doing? Arda ne yapıyor?
He is looking at the board. O tahtaya bakıyor.
What is Sinan doing? Sinan ne yapıyor?
He is eating banana. O muz yiyor.
What is Sude doing? Sude ne yapıyor?
What is Tuğrul doing? Tuğrul ne yapıyor?
He is playing football. O futbol oynuyor.
What is Talha and Emre doing? Emre ve Talha ne yapıyor?
They are playing football. Onlar futbol oynuyorlar.
She is writing a poem. O bir şiir yazıyor.
What is İrem doing? İrem ne yapıyor?
She is walking in the classroom. O sınıfta yürüyor.
What is Rabia doing?Rabia ne yapıyor?
She is talking with Nisa. O Nisa ile konuşuyor.
What is the cat doing? Kedi ne yapıyor?
İt is drinking milk. O süt içiyor.
What is the dog doing? Köpek ne yapıyor?
İt is chasing the cat. O kediyi kovalıyor.
lt is barking. O havlıyor.

avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2917
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

MY HOME : BENİM EVİM

Mesaj  Admin Bir Ptsi Mart 30, 2015 1:45 pm

Home: ev
Listen and point:dinle ve işaret et!
Home: ev
Listen and point:dinle ve işaret et!
kitchen:mutfak
bedroom:yatak odası
bathroom:banyo
playroom:oyun odası
living room:oturma odası
garage:garaj
garden:bahçe
carpet:halı
Draw and guess:Çiz ve tahmin et

THERE İS   VAR

- There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç vardır.)

- There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)

- Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)

- There isn't any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)

- There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo vardır.)

- There are some students in the classroom. (Sınıfta birkaç tane öğenci var.)

- There is a cat under the bed. (Yatağın altında bir kedi var.)

- There is a chair near the door. (Kapının yanında bir sandalye vardır.)

- There are two chairs in the room. (Odada iki sandalye vardır.)

- There are three cats in the garden. (Bahçede üç kedi vardır.)

Home: ev
Listen and point:dinle ve işaret et!
kitchen:mutfak
bedroom:yatak odası
bathroom:banyo
playroom:oyun odası
living room:oturma odası
garage:garaj
garden:bahçe
carpet:halı
Draw and guess:Çiz ve tahmin et.

WHERE lS? NEREDEDİR?

Where is Sinan? Sinan nerededir?
-He is in the classroom. O sınıfın içindedir.
-Where is Büşra? Büşra nerededir?
-She is at home. O evdedir.
-Where is the cat? Kedi nerededir?
-lt is under the chair. O sandalyenin altındadır.
-Where is the dog? Köpek nerededir?
-lt is on the grass. O çimenin üstündedir.
-Where is Yunus? Yunus nerededir?
-He is under the tree. O ağacın altındadır.
Where is Efe? Efe nerededir?
-He is in the living room O oturma odasındadır.

STORY TİME
Story time: Hikaye zamanı.
Listen to the story:Hikayeyi dinle
Listen and say: Dinle ve söyle
Where is Nick? Nick nerededir?
He's in London: O Londra'dadır.
Where are you now? Şimdi sen neredesin?
l'm in the classroom now.Ben şimdi sınıftayım.
Where is the bank? Banka nerededir?
l'm sorry.l don't know.Özür dilerim bilmiyorum.
Where is Sue? Sue nerededir?
She is at the hospital. O hastanededir.
Where is the museum? Müze nerededir?
Over there! Oradadır.
Colour the stars:Yıldızları boya.
l can do it.Onu yapabilirim.
Listen and point:Dinle ve işaret et.
Listen,point and say:Dinle, işaret et ve söyle.
Bike:bisiklet
boat:Yat
Bus:otobüs.
ship:gemi.
plane:Uçak
Motorcycle:Motosiklet.
Car:araba
Let's remember:Haydi hatırlayalım.
Make your city: Şehrini yap.
Follow the vehicles and draw the road:Araçları takip et ve yolu çiz.
DO YOU HAVE? SEN SAHİP MİSİN?
Do you have a doll? Sen bir oyuncak bebeğe sahip misin?
Yes, l have a doll.Evet,ben bir oyuncak bebeğe sahibim.
Yes, l do.
No, l don't.
Do you have a bike? Sen bir bisiklete sahip misin?
Yes,l do.
No,l don't.
Do you have a schoolbag? Sen bir okul çantasına sahip misin?
Yes,l have.
Do you have a plane? Sen bir uçağa sahip misin?
No,l don't.
No,l don't have a plane. Hayır ben bir uçağa sahip değilim.
Do you have a kite? Sen bir uçurtmaya sahip misin?
Yes,l do.
Yes,l have a kite.
No,l don't.
No,l don't have a kite.Hayır bir uçurtmaya sahip değilim.
Do you have kangaroo toy? Sen kanguru oyuncağına sahip misin?
Yes,l do.
Yes,l have a kangaroo toy.
No,l don't.
No,l don't have a kangaroo toy.
Do you have Mikado?
Yes,l do.Yes,l have mikado.
No,l don't.
Do you have a bike?
Yes,l do. Yes,l have a bike.
No ,l don't. No,l don't have a bike.
Do you have a car?
Yes, l have Yes, l have a car.
No ,l don't. No, l don't have a car.

CAN Lİ CÜMLELER
Can you play football?Sen futbol oynayabilir misin?
Yes,l can play football. Evet,futbol oynayabilirim.
Can she play tennis?
Yes,she can play tennis.
can he run five kilometres?
Yes,he can run five kilometres.
Can you buy a book?
Yes,l can buy a book.
I can show you around if you wish.
İsterseniz size çevreyi gösterebilirim.
I can repeair your car if you have repeair tools.
Tamir araçlarınız varsa arabanızı tamir edebilirim.
I can not climb a tree.
Ben ağaca çıkamam.
My mother can not cook a cake.
Annem kek pişiremez.
Can you dance?
Dans edebilir misin?
Can you speak English? Sen İngilizce konuşabilir misin?
Yes,l can speak English.
l can do it : Onu yapabilirim.
Can: e bilmek
Do: Yap.
Make: Yap.
Do homework: Ev ödevini yap.
l can do my homework: Ev ödevimi yapabilirim.
Satisfactory:Yeterli
Good: İyi.
Excellent:Harika,çok iyi.
l can speak English: İngilizce konuşabilirim.
PRESENT CONTİNİOUS TENSE( ŞİMDİKİ ZAMAN)
What is John doing? John ne yapıyor?
John is playing tennis. John tenis oynuyor.
-What is Tom doing? Tom is chasing Jerry. Tom Jerry i kovalıyor.
What is Eray doing? Eray is cleaning the board.
What is Talha doing? He is talking with Tuğrul. O Tuğrul ile konuşuyor.
What is cat doing?-O ne yapıyor? lt is drinking milk. O süt içiyor.
What is Ayşe doing? She is walking. O yürüyor.
What is Beril doing? She is singing a song. O bir şarkı söylüyor.
What is Sinan doing? He is running. O koşuyor.
What is Efe doing? Efe going to the scholl. Efe okula gidiyor.
What is Gökhan doing? Gökhan buying a bike. Gökhan bir bisiklet alıyor.
What is Yunus doing? He is smiling. O gülümsüyor.
What is Tuğçe doing? She is eating an apple.O elma yiyor.
What is Berra doing? She is going to Dereköy. O Dreköy'e gidiyor.
What is Şevval doing? She is laughing. O gülüyor.

LİSTEN ,POİNT AND SAY: DİNLE,İŞRARET ET VE SÖYLE

Big:büyük
Small: Küçük.
Fast :Hızlı
Slow: Yavaş
Heavy:Ağır
Thin:Zayıf
Old:Yaşlı
Young :Genç
Strong:Güçlü
Weak:Güçsüz
Short:Kısa
Tall:Uzun
İs the garden big? Bahçe büyük müdür?
Evet o büyüktür.
ls the green ball big? Yeşil top büyük müdür?
Yes,it is.Evet öyledir.
Yes, lt is big. Evet büyüktür.
ls the red car slow? Kırmızı araba yavaş mıdır?
Yes,it is. Evet öyledir.
Yes,it is slow. Evet o yavaştır.
İs the man tall?
Yes,it is.
No ,it is not(no,it isn't)
İs the woman young?
Yes,she is.
No,she isn't.
Can she ride a bike?
Yes, she can.
Daisy can climb trees.Daisy ağaçlara tırmanabilir.
Can he play football? O futbol oynayabilir mi?
Yes,he can.
Can he play computer games? O bilgisayar oyunları oynayabilir mi?
Yes he can.
Can she play the piano? O piyano çalabilir mi?
Yes,she can.
ls he young?
No,he isn't.
Can he climb the trees? O ağaçlara çıkabilir mi?
No,he can't.
LET'S REMEMBER: HAYDİ HATIRLAYALIM
happy:mutlu
angry:Öfkeli
good:iyi
bad: kötü.
surprised:Şaşırmış
sad.Üzgün.
tired:yorgun
energetic:Hareketli,enerjik
Find the secret message:Gizli mesajı bul
WHAT İS SHE DOİNG: O NE YAPIYOR

What is she doing?
She is sdudying.O ders çalışıyor.
What is John doing? John ne yapıyor?
He is swimming. O yüzüyor.
He is playying tennis. O tenis oynuyor.
You are slow:Sen yavaşsın.
You are sad: Sen üzgünsün.
You are angry:Sen öfkelisin.
Listen to me:Beni dinle.
Listen to the story:Hikayeyi dinle.
What is Nick doing? Nick ne yapıyor?
He is swimming.O yüzüyor.
What is Sue doing? Sue ne yapıyor?
She is dancing.O dans ediyor.
l am swimming.l feel good.Ben yüzüyorum.Kendimi iyi hissediyorum.
l am playying tennis.l am happy. Ben tenis oynuyorum.Ben mutluyum.
l can do it.Ben onu yapabilirim.
HOW MANY? kaç tane ?

How many students are there in the classroom? Sınıfta kaç tane öğrenci var?
There are twenty-seven students in the classroom.Sınıfta 27 öğrenci vardır.
How many books are there on the table? Masada kaç tane kitap var?
There are five books on the table.
ls it a green ball? Yes lt is.
ls it a red car? No ,it isn't.lt is blue.
MY FAMİLY: BENİM AİLEM
Who is he? O kimdir?
He is my father . O benim babamdır.
Who is she? O kimdir?
She is my mother.O benim annemdir.
Who is she? O kimdir?
She is my aunt. O benim halamdır.
Who is he? O kimdir?
He is my grandfather. O benim büyükbabamdır.
Who is she?
She is my grandmother.O benim büyükannemdir.
Who is he?
He is my uncle. O benim amcamdır.
Who is he?
He is my teacher. O benim öğretmenimdir.
Who is he?
He is my friend. O benim arkadaşımdır.
Who is he?
He is my brother. O benim erkek kardeşimdir.
Who is she?
She is my sister. O benim kız kardeşimdir.
Who is he?
He is my doctor. O benim doktorumdur.

answer;cevapla
Play: Oyna
Play a game: Bir oyun oyna Don't play: Oynama.

ask;sor

Bring:Getir Bring it to me: Onu bana getir.
Don't bring it to me.Onu bana getirme.

Speak:Konuş
Talk:Konuş Talk to me:Benimle konuş.
Don't talk to me. Benimle konuşma.
letter:harf

look:bak. Look at me :Bana bak.

Don't look at me:Bana bakma.

spell:hecele.
Swim: Yüz

Don't swim. Yüzme.

spin:döndür
Tell:Anlat. Tell me a story:Bana bir hikaye anlat.
Don't tell me a story:Bana bir hikaye anlatma.

start:başla.
Run:Koş Don't run:Koşma.

stop:dur
Teach:Öğret

wait:bekle
Win:Kazan

wheel.tekerlek
Walk: Yürü

aunt:hala/teyze
Take:Al Take to: Götür

brother:erkek kardeş
Eat:Ye

cousin:kuzen
Turn: Dön

family:aile
Learn: Öğren

father:baba
Buy:satın al

grandfather:büyükbaba Sell:Sat

grandmother:büyükanne
Come :Gel Come here:Buraya gel

mother:anne
spell:Hecele

sister:kız kardeş
Want :İste

uncle:amca/dayı
drink: İç Don't drink.İçme.

big:büyük
Carry: Taşı

small:küçük
Comb: Tara

fast:hızlı
Run: Koş Run fast:Hızlı koş

slow:yavaş
Read: Oku Read slowly:Yavaş oku

heavy:ağır
Sleep: UYu. Don't sleep: Uyuma.

thin:ince
Get up: Kalk

old:yaşlı
Wake up: Uyan. Don't wake up:Uyanma.

young:genç

strong:kuvvetli

weak:zayıf

tall:uzun

short:kısa

angry:öfkeli

energetic:zinde

tired:yorgun

good:iyi
bad:kötü

happy:mutlu

unhappy:mutsuz

okay:tamam

unhappy:mutsuz

sad:üzgün

surprised:şaşırmış

ball:top

board game:masa oyunu

button:düğme

playing card:oyun kartı

doll:oyuncak bebek

kite:uçurtma

teddy bear:oyuncak ayı

toy:oyuncak

round:yuvarlak

square:kare

bathroom:banyo

bedroom:yatak odası

garage:garaj

home:ev

kitchen:mutfak

living room:oturma odası

playroom:oyun odası

bed:yatak

chair:sandalye

cup:fincan

computer game:bilgisayar oyunu

kettle; su ısıtıcısı

shampoo:şampuan

soap:sabun

sofa:divan

bank:banka

campus:kampüs

hospital:hastane

museum:müze

park:park

school:okul

shopping center:alışveriş merkezi

zoo:hayvanat bahçesi

bike:bisiklet

boat:tekne

bus:otobüs

car:araba

helicopter:helikopter

motorcycle:motorsiklet

plane:uçak

ship:gemi

train:tren

city:şehir

cold:soğuk

hot:sıcak

nice:hoş

rain:yağmur

rainy/raining:yağışlı

snow:kar

snowy/snowing:kar yağışlı

sunny:güneşli

warm:ılık

bee:arı Be:Ol.

dolphin:yunus

frog:kurbağa

ladybird:uğur böceği

pigeon:güvercin

seagull:martı

seahorse:denizatı

shark:köpekbalığı

whale:balina
Talk about Photo: Fotoğraf hakkında konuş.
My toys are in my toy box.Oyuncaklarım benim oyuncak kutumun içindedir.
Gökhan is in the classroom. Gökhan sınıfın içindedir.
He is in the classroom. O sınıfın içindedir.
Yunus is in the classroom too. Yunus ta sınıfın içindedir.
He is in the classroom too. O da sınıfın içindedir.
Yunus and Gökhan is in the claasroom.Gökhan ve Yunus sınıfın içindedir.
They are in the classroom. Onlar sınıfın içindedir.
Büşra is in the classroom. Büşra sınıfın içindedir.
She is in the classroom. O sınıfın içindedir.
Berra is in the classroom too. Berra da sınıfın içindedir.
Büşra and Berra are in the classroom. Büşra ve Berra sınıfın içindedir.
They are in the classroom.Onlar sınıfın içindedir.
ŞİMDİKİ ZAMAN (PRESENT CONTİNİOUS TENSE)
Bu zamanda fiilin mastar hali İNG ekini alır.
What is Zehra doing? Zehra ne yapıyor?
She is talking. O konuşuyor.
What is Arda doing? Arda ne yapıyor?
He is looking at the board. O tahtaya bakıyor.
What is Sinan doing? Sinan ne yapıyor?
He is eating banana. O muz yiyor.
What is Sude doing? Sude ne yapıyor?
What is Tuğrul doing? Tuğrul ne yapıyor?
He is playing football. O futbol oynuyor.
What is Talha and Emre doing? Emre ve Talha ne yapıyor?
They are playing football. Onlar futbol oynuyorlar.
She is writing a poem. O bir şiir yazıyor.
What is İrem doing? İrem ne yapıyor?
She is walking in the classroom. O sınıfta yürüyor.
What is Rabia doing?Rabia ne yapıyor?
She is talking with Nisa. O Nisa ile konuşuyor.
What is the cat doing? Kedi ne yapıyor?
İt is drinking milk. O süt içiyor.
What is the dog doing? Köpek ne yapıyor?
İt is chasing the cat. O kediyi kovalıyor.
lt is barking. O havlıyor.En son Admin tarafından Salı Mayıs 10, 2016 8:37 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2917
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

İNGİLİZCE DERSLER 3.SINIF

Mesaj  Admin Bir Perş. Şub. 26, 2015 2:24 pm

Talk  about  Photo: Fotoğraf hakkında konuş.
My toys are in my toy box.Oyuncaklarım  benim oyuncak kutumun içindedir.
Gökhan is in the classroom. Gökhan sınıfın içindedir.
He is in the classroom. O sınıfın içindedir.
Yunus is in the classroom too. Yunus ta sınıfın içindedir.
He is in the classroom too.  O da sınıfın içindedir.
Yunus and Gökhan is in the claasroom.Gökhan ve Yunus sınıfın içindedir.
They are in the classroom. Onlar sınıfın içindedir.
Büşra is in the classroom. Büşra sınıfın içindedir.
She is  in the classroom.  O sınıfın içindedir.
Berra is in the classroom too. Berra da sınıfın içindedir.
Büşra and Berra are in the classroom. Büşra ve Berra sınıfın içindedir.
They are in the classroom.Onlar sınıfın içindedir.
ŞİMDİKİ ZAMAN (PRESENT CONTİNİOUS TENSE)
Bu zamanda fiilin mastar hali İNG ekini alır.
What is Zehra doing? Zehra ne yapıyor?
She is talking. O konuşuyor.
What is Arda doing? Arda ne yapıyor?
He is looking at the board. O tahtaya bakıyor.
What is Sinan doing? Sinan ne yapıyor?
He is eating banana. O muz yiyor.
What is Sude doing? Sude ne yapıyor?
What is Tuğrul doing? Tuğrul ne yapıyor?
He is playing football. O futbol oynuyor.
What is Talha and Emre doing? Emre ve Talha ne yapıyor?
They are playing football. Onlar futbol oynuyorlar.
She is writing a poem. O bir şiir yazıyor.
What is İrem doing? İrem ne yapıyor?
She is walking in the classroom. O sınıfta yürüyor.
What is Rabia doing?Rabia ne yapıyor?
She is talking with Nisa. O Nisa ile konuşuyor.
What is the cat doing? Kedi ne yapıyor?
İt is drinking milk. O süt içiyor.
What is the dog doing? Köpek ne yapıyor?
İt is chasing the cat. O kediyi kovalıyor.
lt is barking. O havlıyor.

avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2917
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz