4.SINIF ZÜMRE

Aşağa gitmek

4.SINIF 2.YARIYIL ZÜMRE TOPLANTISI

Mesaj  Admin Bir Çarş. Eyl. 30, 2015 12:54 pm

CUMHURİYET  İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                     GEYVE/ SAKARYA


4. sınıf öğretmenleri olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08.10.2015 Perşembe
  günü, saat 12:00’ da 4-A sınıfında “2.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı” (İ.K.Y. Madde 95)  yapmak istiyoruz.
Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.

    GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve gündem maddelerinin okunması
2. 2014 – 2015 Çalışma Takviminin Hazırlanması
3. Ünitelendirilmiş yıllık, günlük ders planları ve tema işleniş süreleri
4. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “******çülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve ******çülük konularının planda gösterilmesi.
5. TTK’nun 20.07.2011 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi
6. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler
7. Serbest etkinlikler dersi.
8. Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok (yazılı) sınav sayıları, yapılma zamanları ile türleri ve uygulamalı derlerin sınavlarının yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit edilmesi, (İKY. 35, 36)     
9. Öğrencilerin başarı durumunu arttırıcı önlemler.
10. Veli toplantıları
11. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmaların görüşülmesi ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması. İKY: . Madde 146.
12. Dilek ve temenniler
13. Kapanış


                Şuayip TOSUN                              Hüseyin OLĞUN                 
                4/A Sınıfı Öğrt                              4/B Sınıfı Öğrt                              

Hasan   ŞEN
Müdür Yard.

O     L    U     R
08/10/2015
Y.Adil BİLGİN
Okul Müdürü


    GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.Cumhuriyet  İlkokulu 4. Sınıf  Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere  Zümre başkanı Hüseyin OLĞUN  başkanlığında toplandı. Zümre gündemi okundu.
2. 2015- 2016 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi.

3. Öğretmen Şuayip TOSUN  Ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının çıktısının alınacağı ve dijital ortama aktarılarak okul idaresine sunulacağı belirtildi.Yıllık çalışma programına bakılarak temel derslere ait ünite işleniş sürelerini belirlenmiş ve bu süreleri gösteren bir çizelge hazırlanmıştır. Öğretmen Hüseyin OLĞUN   yıllık planların Öğretmen Kılavuz Kitaplarında olduğunu ve iş takvimine göre yapıldığını söyledi. Serbest etkinlik planları da hazırlanarak dosya haline getirildiğini söyledi.
Şuayip TOSUN Öğrencilerin yıl içinde çevre bilinci kazanması için çevre ve sınıfımızı temiz tutmak konusunda  bilgi verilmesinin önemli olduğunu  söyledi.

4.4/ B sınıf öğretmeni Hüseyin OLĞUN  2504 Sayılı Tebliğler Dergisindeki ******çülük konularının   kılavuz kitaplarda belirtilen zaman ve sürelerde zamanında ve titizlikle işlenmesi gerektiğini belirtti.
SINIF KONULAR VE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
4. Sınıf ATATÜRK’ÜN HAYATI
Konu: Doğum  tarihi ve yeri
    Ailesi ( anne, babası ve kız kardeşi)
    Öğrenim hayatı
    Ölüm tarihi ve yeri
1. ******’ün hayatıyla ilgili olay ve olguları açıklar.
Açıklama:  ******’ün hayatıyla ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen kişilerin adları söylenir. Metinde geçen ve anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamları sözlükten bulunarak yazılır. “ ******’ün Hayatı” konusunun alt başlıklarına ait davranışları kazandırmak için seçilecek olan metin, Hayat Bilgisi Öğretim Programı 3. sınıfta aynı alt başlıklar için yazılmış olan davranışları da kapsayacaktır (******çülükle İlgili Konular, Ankara, 2000).
Konu: ******’ün karşılaştığı güçlükler
2. ******’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadığını açıklar.
Açıklama: ******’ün Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı güçlüklerle ilgili bir metin okunur. Metinden ne anlaşıldığı açıklanır. ******’ün Kurtuluş Savaşı’nda karşılaştığı güçlükler söylenir / yazılır. ******’ün güçlüklere rağmen nasıl başarılı olduğu açıklanır.
Konu: ******’le ilgili anılar
3. ******’le ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
Açıklama:   ******’ün çocuk sevgisini anlatan bir anı dikkatle dinlenerek anlatılır, anının ana fikri açıklanır. ****** ve doğa sevgisi/ çocuk sevgisi konulu bir anı bulunarak sınıfta okunur.  
ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Konu: Planlı çalışması
          Vatan ve millet sevgisi
          Önder oluşu
4. ******’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyar.
Açıklama: ******’ün Cumhuriyeti kurmak için planlı çalıştığı, vatanını ve milletini çok sevdiği, vatanımızın kurtarılmasında önder olduğu söylenir / yazılır. ******’ün vatanımızın kurtarılmasında Türk milletine güvendiği söylenir. “Planlı çalışması” ile ilgili kazanım   “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ vatan ve millet sevgisi” ile ilgili kazanım  “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ önder oluşu”  ile ilgili kazanım “ 19 Mayıs ******’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” ile ilgili metin içinde  gerçekleştirilecektir.
Konu: Planlı çalışması
          Vatan ve millet sevgisi
          Önder oluşu
5. ******’ün kişilik özelliklerini, resim ve fotoğraflardan hareketle açıklar.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR
Konu: * İnsan hak ve hürriyetleri ile sorumlulukları
               Yerleşme ve seyahat hürriyeti
                Düşünce hürriyeti
6. Türk milletinin ******’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğunu açıklar.
Açıklama: Cumhuriyet yönetimiyle kavuştuğumuz hak ve hürriyetlerle ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen hürriyetlerin adı söylenerek bu hürriyetlere hangi yönetim sayesinde kavuştuğumuz açıklanır. Cumhuriyet yönetiminin ******’ün önderliğinde kurulduğu ve ******’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem açıklanır.
Konu: * Vatandaşlık görevleri
               Seçme ve seçilme hakkı
               Askerlik yapmak
7. Vatandaşlık görevlerini açıklar.
Açıklama: Vatandaşlık görevleriyle ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen vatandaşlık görevlerinin neler olduğu açıklanır. Cumhuriyet yönetimiyle vatandaşlık görevlerinin yeniden düzenlendiği söylenerek ******’ün vatandaşlık görevlerine verdiği önem açıklanır.
Konu: *Dayanışma
             Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi
8. Dayanışmanın toplum hayatındaki önemini açıklar.
Açıklama: Toplum hayatındaki dayanışmayı konu alan bir metin okunarak anlatılır. Metinde toplum hayatındaki dayanışmayı gösteren olaylar açıklanır. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği dayanışma açıklanır.
Konu: *Dayanışma
             Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi
9. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir şiiri dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir.

6. Şuayip TOSUN ,  derslerin işlenişi esnasında değişik metot ve tekniklerin kullanılmasının yararlı olacağını, kılavuz kitaplarda ve ders programlarında metot ve teknikleri tanıtıcı bilgilerin olduğunu ve bu yazıların okunması gerektiğini söyledi. Derslerinin işlenişinde projeksiyon ve bilgisayar gibi araç ve gereçlerden faydalanılacağı vurgulandı. Müfredatın öğrenci merkezli bir yaklaşıma sahip olduğu, bu nedenle ders işlenirken öğrencilerin derse katılımı ve aktif bir rol almalarının sağlanması gerektiği belirtildi.
Hüseyin OLĞUN Türkçe dersinde, dinleme, sesli sessiz okuma, metinlerle ilgili resimleri yorumlama, okuma metinlerindeki olayları karşılıklı konuşma, soru – yanıt, anlatım (sözlü-yazılı), inceleme, canlandırmayöntemleri ile metin işleme basamakları  göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi ve etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması gerektiğini söyledi..Matematik öğretirken kullanılacak yöntemler ise şöyle kararlaştırıldı: Örnek olay, beyin fırtınası, bireysel etkinlik, problem çözme, grup çalışması.
Sosyal Bilgiler dersinde uygulanacak yöntem ve teknikler de; , anlatım, gezi-gözlem, soru-cevap, grup tartışması, örnek olay, beyin fırtınası, canlandırma, grup çalışmaları olarak belirlendi. Dersler işlenirken hem ders kitabının hem de öğrenci çalışma kitaplarının etkili bir şekilde kullanılmasını,  derslerde uygulanacak olan etkinliklerin sonunda kazanımların gerçekleşme düzeyinin değerlendirme formlarına işlenerek, amaç ve hedeflere ulaşma oranı ve sınıf seviyesinin tespitinin yapılmasını dile getirdi. Fen ve Teknoloji dersinde yapılacak deneylerin önceden incelenerek, okul imkânlarının bu yönde verimli bir şekilde kullanılması ve bu konuda Fen ve Teknoloji dersi öğretmenleri ile işbirliği içinde olunması, derslerde konulara ve amaca uygun gezi ve gözlem faaliyetlerinin yapılması kararlaştırıldı.
Şuayip TOSUN  Beden Eğitim derslerinde ortak alanların kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Görsel Sanatlar dersinde öğrencinin üretkenliğini geliştirici ve hayal gücünü güçlendirici çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.
Hüseyin OLĞUN, konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre problem çözme, anlatım, soru-cevap, yaparak-yaşayarak öğrenme, şekille gösterme, tümevarım, tümdengelim, ispatlama, tekrarlama, karşılaştırma, inceleme ve araştırmaya yöneltme, proje tabanlı öğrenme metotlarına başvurmak ve dersleri görsel kaynaklarla resim sunu grafik vb. desteklemek gerektiğini söyledi.
Güzel konuşma-yazma, Kitap okuma, Bilmece bulmaca, Film izleme, Duygu ve düşüncelerini ifade etme, Müzik,Origami,Çeşitli Oyunlar, Kulüp Çalışmaları, Rehberlik Etkinlikleri,Trafik Güvenlik; serbest etkinlik olarak seçilip belirlenmiştir.
T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
        SAYI: 80 TARİH: 29.06.2012
       KONU: Trafik Güvenliği Dersinin 4. Sınıflarda
       Okutulması
        Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 19.06.2012 tarihli ve 9596 sayılı; Destek Hizmetleri
        Genel Müdürlüğünün 26.06.2012 tarihli ve 9578 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen
      “Trafik Güvenliği” dersinin, 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015 Öğretim Yıllarına mahsus olmak
        üzere 4. sınıflarda, serbest etkinliklerin 1 (Bir) ders saatinde okutulması kararlaştırıldı.

8. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre haftalık ders saati üç ve üç dersten az olan derslerden en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre bu sınıfta haftalık ders saati bir olan Trafik Güvenliği dersinden iki, haftalık ders saati üç olan Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersinden ve haftalık ders saati üçten fazla olan Türkçe, Matematik derslerinden ise üç sınav yapılmasına karar verildi.Ayrıca yönetmeliğin 36. maddesi hükümlerince klasik sınav türünde soru sayısının üçten az olmamasına, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı vb sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olmasına, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesine karar verildi. Gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenleri tarafından hazırladığımız ortak sorularla ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin yapılmasına  ve bu soruların  cevap anahtarlarının  çıkarılarak kullanılmasına karar verildi.Ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük sisteme göre yapılacağı, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağına kavuşulduğu vurgulandı.

11. Şuayip TOSUN ,öğrenci başarılarının arttırılmasında derslerde tekrarlara yer verilmesini ve ödüllendirmenin mutlaka olması gerektiğini belirtti.Her öğrencinin ders içinde var oldurulması gerektiğini belirtti.
Hüseyin OLĞUN, öğrenilenlerin evde tekrar edilmesini,bir sonraki derse hazırlıklı gelinmesi gerektiğini,yazarak ya da okuyarak anlama yapması gerektiğini belirtti.
Şuayip TOSUN ,planlı bir çalışmanın başarıyı arttıracağını belirtmiştir.

12.Hüseyin OLĞUN ; Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi.
Şuayip TOSUN , velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi, özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.
Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına,özellikle yazılıların bittiği tarihlerde, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.
Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı.

13. Şuayip TOSUN,öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi. Serbest etkinlikler dersinde ve Türkçe dersinin ilgili kazanımlarında sesli ve sessiz okuma çalışmaları yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Ayrıca okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin  yapılmasının yararlı olacaktır.Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma ve bilgi yarışmaları düzenlenmesine imkân sağlanmalıÖğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca gibi kaynakların öğrenci velileriyle işbirliği yapılarak sınıf kitaplığına kazandırılması kabul edildi.

 14-Yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili iyi temenni ve dileklerinde bulunuldu.

15.Yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirilmesi dileğiyle  sona    erdi.

 
                                                   
     ALINAN KARARLAR

1. Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılarak diğer öğrencilere yetiştirilmesine,
2. Ünitelendirilmiş yıllık planların öğretmenlerin dosyasında saklanmasına ve bir nüshasının dijital ortamda idareye teslim edilmesine karar verildi.
3. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “******çülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve ******çülük konularının planda gösterilmesine ve konulara paralel olarak ******çülük konularının işlenmesine,
4. 4.sınıflarda sınav olduğu için İKY 35. maddesi gereğine uygun olarak yapılmasına,
5. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek  ve  öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,
6. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratılmasına,
7. Tüm derslerde ve  teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon,ders CD’leri ) sık sık yararlanılmasına, görsel sunuların hazırlanarak veya araştırılarak öğrencilere gösterilmesine,
8. Sınıf öğretmeninin branş öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde olunmasına,
9.İkinci  yazıların ortak yapılmasına,
10. Hastalık vb. zorunlu nedenler dışında öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devamlarının sağlanmasına,
11. Oyun ve Fiziksel  Etkinlikler dersi için seçilen etkinliklerin uygulanmasına, haftalık ders çizelgesin de bu doğrultuda hazırlanmasına,
12. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınmasına,
13. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine,
14. Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına,
15. Teknolojik gelişmelerin takip edilmesine, derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasına,
16. Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,
17. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulmasına,
18. Yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik olarak yapılacak etkinliklerde birlikte hareket edilmesine karar verildi.
   


                   Şuayip TOSUN                            Hüseyin OLĞUN                    
                   4/A Sınıfı Öğrt                            4/B Sınıfı Öğrt                                    
O     L    U     R
08/10/2015
Y.Adil BİLGİN
Okul Müdürü


avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2916
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF ZÜMRE

Mesaj  Admin Bir Çarş. Eyl. 30, 2015 12:49 pm

2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM  YILI
CUMHURİYET  İLKOKULU
1. DÖNEM  4. SINIFLAR 1.  ZÜMRE ÖĞRETMENLER
TOPLANTI  TUTANAĞI
TOPLANTI NO: 1    
KARAR NO: 1
TOPLANTI  YERİ : ÖĞRETMENLER ODASI                          
TOPLANTI  TARİHİ VE GÜNÜ : 08.10.2015                          
TOPLANTI  SAATİ : 10:00
TOPLANTIYA KATILANLAR: Müdür Yardımcısı: Hasan ŞEN
1. ŞUAYİP TOSUN 4/A Sınıfı Öğretmeni.

2. HÜSEYİN OLĞUN 4/B Sınıfı Öğretmeni.


TOPLANTININ AMACI: 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılının 4. sınıflar arasında planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması.

GÜNDEM MADDELERİ
1.Açılış,Yoklama.
2.Zümre öğretmenler toplantısının ve birlikte hareket etmenin önemi.
3.Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve okunup değerlendirilmesi.
4.Türk Milli Eğitiminin ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenip değerlendirilmesi.
5.Değişen İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin yeniden incelenmesi.
6. E-okul not sistemi ve veri girişleri

.2015-2016 Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve 4.sınıflar yıllık çalışma programının hazırlanması.
8.Öğrencilerin sınıfı ve okulu daha çok sevmeleri için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
9.Yıl boyunca okutulacak dersler üzerine konuşulması ve ders  saatlerinin belirlenmesi.
10.Sınıf içinde tutulacak defter ve dosyaların belirlenmesi.
11.Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler.
12.Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı hususların belirlenmesi.
13.Yeni programın yeniden incelenmesi, ortak bir kanıya varılması.
14.Yıllık ve günlük ders planlarının yapımında beraber hareket edilmesi.
15.Ünite  ile ilgili konuların  planlanan  sürede  bitirilmesi. Ünite ve sürelerinin belirlenmesi
16.******çülük konuları ve planlara yansıtılması 2504 S.T.D.

17.Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi.
18.Araç-Gereç ve teknoloji kullanımı.
19.Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi (sınav soru ve konu tespiti, nasıl sınav yapacağız ve diğer).
20.Öğrencilerin ders içi ve ders dışında da gözlemlenmesi.
21.Sınıf kitaplıklarının oluşturulması ve kitaplığı zenginleştirme yollarının belirlenmesi.
22.Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliği ve ortak hareket etme.
23.Dersin işlenişine göre alınacak tedbirler öğrenci merkezli eğitime yönelme.
24.Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem ve inceleme ile ilgili konular.
25.Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da  yapılan faaliyetlere katılma. Sınıflarda Sosyal Kulüpleri
    kurma ve faaliyetlerini başlatma. Yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaları tutma.
26. E-okul sistemine durumunda değişiklik olan öğrenci  verilerinin girişleri.
27.Okul-Aile  iş birliği.
28.Veli toplantılarının belirlenmesi.
29.Dilek ve temenniler. Kapanış.
       Ayrıca sınıf öğretmenleri tema, yazı, resim, şiir köşelerinin öğrencilere hazırlatılmasının öğrencileri daha aktif hale getireceğinin ve sürekli değişik öğrencilere görev verilmesinin daha yararlı olacağını belirtti. Ayrıca bu köşeler hazırlanırken zümre sınıfların işbirliği içinde olmasına karar verildi.

11. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler:
Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ilk hedefin öğrenci merkezli olması gerektiği  kararlaştırıldı. Yapılan eğitim ve öğretimin ezberden uzak, somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenen, özellikle öğrenciyi yaparak yaşayarak öğrenmeye sevk edici olması gerektiği kararlaştırıldı.
Uygulanacak yöntem ve teknikler için öğretmenler ellerinde bulunan kaynaklardan yararlanacaklarını söylediler. Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin yeniden okunup incelenmesine, derslere yansıtılmasına ve uygulanmasına karar verildi. Kullanılacak yöntem ve tekniklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.
       Buluş yolu, Soru Cevap, Araştırma İnceleme, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sonuç Çıkarma, Sonuç Cümlesi Yazma, Resimleme,Tahmin Etme, Hangisi Daha Önemli, Röportaj Yapma, Mektup Yazma, Öyküleştirme Düşündüğünü Söyle, Yaparak Yaşayarak Öğrenme ,Gösterip Yaptırma vb.

12. Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı hususların belirlenmesi:
     Sınıf Öğretmenlerinden Şuayip TOSUN  ; başarının artırılmasında öğrenci özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerektiğini ve öğrencilerin seviyesine uygun eğitim verilerek başarı duygusunu her öğrencinin tatması gerektiğinin önemini vurguladı.
Hüseyin OLĞUN  ise; eğitimde ödüllendirmenin önemine dikkat çekti. Öğretmenler bu sene ki hedeflerinin her öğrenciyi eğitim öğretim ortamına birebir katmak olduğunu söylediler.
Şuayip TOSUN ; Öğretmenin  çağa  uygun  olarak  yetişmesinin  gereğine  inanarak  bizlere  yardımcı  ve  bilgilerimizi  artırıcı eserlerin sıkça  okunması gerektiğini hatırlattı.

13. Yeni programın yeniden incelenmesi, ortak bir kanıya varılması:
       Sınıfın öğretmenleri  yıl boyunca; yeni müfredat programına uygun olarak hareket edeceklerini ve derslerin birbirine paralel olarak  yürütüleceğini belirttiler. Mümkün olduğunca görsel materyallerden yararlanacaklarını ve öğrencileri araştırma incelemeye yönlendireceklerini eklediler.
14. Yıllık ve günlük ders planlarının yapımında beraber hareket edilmesi:
        Yıllık ve günlük ders planların yapımında zümre öğretmenlerince ortak hareket edilmesine ve yıllık planların
Kılavuz kitaplardakine uygun olarak hareket edilmesine karar verildi. Planı olmayan derslerin planını  Ekim ayının ilk haftasına  kadar zümre olarak hazırlanıp, elektronik ortamda saklanmasına karar verildi.

15. Ünite  ile ilgili konuların  planlanan  sürede  bitirilmesi.Ünite ve sürelerinin belirlenmesi:
      Ünite konularının önceden belirlenen iş takvimi doğrultusunda ve belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine karar verildi.
Toplantıda Ünite süreleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. Ünitelerin veriliş sırası, ders saati ve tarihleri; klavuz kitaplarda belirtilen ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN göre belirlenmiştir.

                                                                             
16. ******çülük konuları ve planlara yansıtılması 2504 S.T.D. :
2504 S.T.Dergisindeki  ******çülük konularının tekrar okunup incelenmesi ve planlara ve derslere yansıtılmasına karar verildi.

               4. SINIFLAR İÇİN ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
SINIF KONULAR VE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
4. Sınıf ATATÜRK’ÜN HAYATI
Konu: Fikir hayatı
    Askerlik hayatı
    Siyasi hayatı
1. ******’ün hayatına ilgi duyar.
Açıklama:  ******’ün hayatıyla ilgili bir metin / şiir okunarak metinde geçen ******’ün fikir, siyasi ve askerlik hayatıyla ilgili olaylar açıklanır.    
Konu: ******’le ilgili anılar
2. ******’le ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
Açıklama: ******’ün askerlik hayatıyla ilgili bir anı okunur, anının ana fikri söylenir, anıda geçen önemli olaylar açıklanır.
ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Konu: İleri görüşlülüğü                   Açık sözlülüğü
Sanatseverliği                        Önder oluşu
3. ******’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyar.
Açıklama: ******’ün kişiliği ile ilgili bir metin okunur. Okunan / dinlenen metinden hareketle ******’ün ileri görüşlü, açık sözlü ve sanatsever olduğu açıklanır. Okunan metinden hareketle ******’ün komutan, devlet adamı, fikir adamı ve Türk milletinin önderi olduğu söylenir / yazılır. ******’ün kişilik özelliklerinden örnekler verilir. “******’ün açık sözlülüğü” konusu işlenirken ******’ün gerçekleri milletine açıkça anlattığı, doğru bildiği fikirleri her zaman savunduğu şeklinde ele alınacaktır.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR
Konu:* Türk kadınının toplumdaki yeri
          * Türk kadınının çalışma hayatındaki yeri
4. Türk kadınının toplumdaki yerini fark eder.
Açıklama:  Türk kadınının toplumdaki yeri ile ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen Türk kadın hakları ve bu hakların hangi yönetim sayesinde kazanıldığı açıklanır. ******’ün Türk toplumu içinde kadına verdiği önem açıklanır.    
Konu:* Türk kadınının toplumdaki yeri
           * Türk kadınının çalışma hayatındaki yeri
5. ******’ün Türk kadınına verdiği önemi konu alan sunuyu görsellerle destekler.
Konu:*Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörü
6.Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın önemini fark eder.
Açıklama: Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın önemini anlatan bir metin okunarak anlatılır. Diğer dinlere hoşgörülü olmanın gereğini anlatan örnekler metinden bulunarak söylenir. Dünya barışı için milletlerin birbirlerinin örf ve âdetlerine neden hoşgörülü olmaları gerektiği açıklanır. ******’ün konunun önemini belirten sözlerinden örnekler verilir. .
Konu: * Güzel sanatlar
           * Milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü
           * Toplumda sanatkârın yeri
           * Güzel sanatların çeşitleri
7. ******’ün güzel sanatlara önem verdiğini fark eder.
 Açıklama: Güzel sanatların önemini anlatan bir metin okunarak/dinlenerek anlatılır. Metinde geçen güzel sanatların adı söylenerek milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü açıklanır. ******’ün güzel sanatlara neden önem verdiği, sanatkârlara neden saygı göstermek gerektiği açıklanır. ******’ün sanatkârlara önem verdiği söylenir
Konu: Millî kültürün korunmasında dilin önemi
8. Millî kültürün korunmasında dilin önemini açıklar.
Açıklama: Millî kültürün korunmasında dilin önemini anlatan bir metin okunarak anlatılır. Metinden hareketle millî kültürün korunmasında dilin önemi açıklanır. ******’ün millî kültür ve dil arasındaki ilişkiyi belirten sözlerinden örnekler verilir.
Konu:* Türk tiyatrosu ve sahne oyunları
*Geleneksel ve metne dayalı temaşa sanatları
9. ******’ün Türk tiyatrosuna ve sahne oyunlarına verdiği önemi fark eder.
 Açıklama: Türk tiyatrosu ve sahne oyunları ile ilgili bir metin okunarak anlatılır. ******’ün geleneksel ve çağdaş sahne oyunları ile çağdaş Türk tiyatrosunun gelişmesine önderlik ettiği, ülkemizde ilk konservatuarın kurulmasına öncülük ettiği söylenir.
17. Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi:
        Öğrencilere; Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar…vb. derslerinde etkinlik çalışmaları için gerekli olan malzemelerin listesi birlikte yapılıp verilmesine ayrıca bu dersler için gerekli olan ürün dosyalarının da bir an önce aldırılması gerektiğine karar verildi.

         DERSLERDE KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLERİN TESPİTİ :
          4 -A  Sınıf Öğretmeni Şuayip TOSUN  , ünitenin işlenmesine başlamadan önce, ünite ile ilgili ders araç gereçlerinin mutlaka belirlenerek eksik olanların temin edilmesi gerektiğini, ayrıca öğrencilerin geçen seneden kalan ders araç - gereçlerinin öncelikli olarak kullandırılması  gerektiğini söyledi.
         4 - B  Sınıf Öğretmeni Hüseyin OLĞUN, defterler, kalem, silgi, açacak, cetvel, ucu küt makas gibi acil araç - gereçler aldırılması gerektiğini ve sınıf panolarınında ürünleri sergileme amacıyla mutlaka kullanılması gerektiğini belirtti.
          4 - A Sınıf Öğretmeni Şuayip TOSUN , derslerde bilgisayar ve projeksiyon destekli eğitim - öğretim yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışlar oluşturduğunu, çeşitli yazılım ve interaktif CD’ lerin bu amaçla kullanılabileceğini ve zümre arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılabileceğini söyledi.
Bu görüşmelerin ardından her sınıf öğretmeninin görüşü ve defter sayfa yapısı ile yaprak sayıları farklı olmak üzere öğrencilere aldırılması gereken araç - gereçler tavsiye olarak aşağıdaki şekliyle belirlendi :
        40 yaprak 3  adet büyük boy çizgili yazı defteri
        60 yaprak 1  adet büyük boy Türkçe defteri çizgili
        80  yaprak 1  adet  büyük boy Matematik  defteri kareli

2 adet çıtçıtlı zarf dosya
        Resim ve Müzik defteri
        Küçük not defteri
        4. sınıf seviyesine uygun hikaye kitabı
Türkçe Sözlük  (Türk Dil Kurumu) ve Yazım Kılavuzu,atasözleri ve deyimler sözlüğü
    Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, makas
    (sivri uçlu olmayacak), yapıştırıcı, cetvel takımı, kalemlik
1  adet föylü etkinlik dosyası
Kuru boya, Pastel boya, Sulu boya
   
18. Araç-Gereç ve teknoloji kullanımı:
      Derslerde araç-gereç kullanımına önem verilmesine ve yeni teknolojilerden yararlanılması istendi.
19. Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi . İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre haftalık ders saati üç ve üç dersten az olan derslerden en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır hükmü yer almaktadır.Sosyal Bilgiler,Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinden  üç sınav yapılmasına karar verildi.
        Ayrıca yönetmeliğin 36. maddesi hükümlerince klasik ( Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmamasına, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı vb sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olmasına, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesine karar verildi.  Gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.
        Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenleri tarafından hazırladığımız ortak sorularla ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin her dersten her dönemde en az bir kez yapılmasına  ve bu soruların  cevap anahtarlarının  çıkarılarak kullanılmasına karar verildi.Bu sınavların 3. değerlendirmeler olmasına karar verildi.  
Ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük sisteme göre yapılacağı, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağına kavuşulduğu vurgulandı. Mihver derslerde 3. sınavların ortak sınav olarak uygulanması kararlaştırıldı.
                       
20. Öğrencilerin ders içi ve ders dışında da gözlemlenmesi:
Öğrencilerin ders içinde ve ders dışında da izlenmesi, görülen olumlu ve olumsuz davranış ve öğrenmeleri, tespit edilerek olumsuzları düzeltme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.
21. Sınıf kitaplıklarının oluşturulması ve kitaplığı zenginleştirme yolarının belirlenmesi:
Sınıf kitaplığında bulunan mevcut kitapların tamir edilmesi ve sınıf kitaplığının yeniden düzenlenmesi iki veya üç öğrencinin sınıf kitaplığında görevlendirilmesi. Kitaplık defterinin tutulması, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, öğretmenin öğrencisine vereceği kitapları daha önceden okuyup incelemesi ve kitaplığa kazandırması ve ondan sonra öğrencilere, dağıtılması, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasına karar verilmiştir.
22. Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliği ve ortak hareket etme:
Benzer  konularda diğer zümrelerle   işbirliğine gidilmesi ve zümrelerle ortak hareket edilmesi, Sınıf  Zümre öğretmenleri okulumuzda bulunan branş öğretmenleriyle İşbirliği yapmanın önemine değindi. Özellikle 4.sınıflarda okutulacak derslerle ilgili (Türkçe,Matematik,Fen ve Teknoloji,Sosyal Bilgiler,Yabancı dil,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Görsel Sanatlar…vb.) .Branş öğretmenleriyle işbirliği içinde olmanın verimi arttıracağı belirtildi.
Özellikle 4.sınıflarda derse girecek öğretmenlerle sürekli iletişim içinde olunması gerektiği belirtildi.
23. Dersin işlenişine göre alınacak önlemler öğrenci merkezli eğitime yönelme:
Dersin işlenişine göre öğrenci merkezli eğitime yönelme ve öğrenci neyi istiyorsa onu vermeye çalışılmasına karar verildi.
24. Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem ve İnceleme ile ilgili konular:
Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem, inceleme  ve  diğer  çalışmalarda  beraber  hareket  edilmesine karar verildi.
Ünitelerin işlenişinde faydalanmak ve bilgilenmek,gezip görmek için ören yeri,kütüphane,müze,sağlık kurumu,devlet kurumları,hayvanat bahçesi,kır gezileri vb il içi ve il dışı yelere okul idaresinin oluru ile gezi yapılmasına.
Öğrencilerin yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, ******çülük konularının pekiştirilmesine, müze bilincinin gelişmesine, İstanbul’u tanıtıcı öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları ve geziler düzenlenmesine, gezi planı hazırlanarak yönetmenliğe uygun hareket edilmesine bu gezilerin ilgili derslerle ilişkilendirerek yıllık plana alınmasına karar verildi.
25. Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da  yapılan faaliyetlere katılma.Sınıflarda Sosyal Kulüpleri kurma ve faaliyetlerini başlatma.Yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaları tutma:
Milli  bayramlarda  belirli  gün  ve  haftalarda  okulda  ve  çevrede  yapılacak  faaliyetlerde  yararlı  olmaya  ve 4.sınıf öğrencilerinin  bu faaliyetlere  katılmalarının  teşvik  edilmelerine karar verildi.
Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da  yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaların tutulmasına karar verildi. Sene başı öğretmenler kurulunda alınan kararlar neticesinde okulumuz bazında seçilen sosyal kulüplerle ilgili sınıflarımızda kulüp faaliyetlerinin başlatılmasına, kulüplerle ilgili yıllık çalışma takviminin oluşturulmasına, defter ve dosyaların tutulmasına ve her ayın son haftasında ayda bir kulüp toplantılarının yapılmasına karar verildi.

Belirli Günler ve Haftalar Kutlanacağı  Gün  veya  Hafta
İlköğretim Haftası Okulların açıldığı ilk hafta
Dünya Çocuk Günü Ekim ayı ilk haftası
Hayvanları Koruma Günü 4 Ekim
Cumhuriyet Bayramı 29  Ekim
Kızılay Haftası               29 Ekim - 4 Kasım
****** Haftası 10 - 16 Kasım  
Öğretmenler Günü 24 Kasım
Tutum,Yatırım ve Türk Malları Haftası 12-18   Aralık

Enerji Tasarrufu Haftası 6-12   Ocak
Sivil Savunma Günü Şubat ayı son haftası
Yeşilay Haftası 1  Mart
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve M.Akif ERSOY’u Anma Günü 12  Mart
Çanakkale Zaferi 18  Mart
Orman Haftası       21 - 26 Mart

Turizm Haftası 15 - 22 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan

Anneler Günü 3 - 9 Mayıs
******’ü  Anma Gençlik ve spor Bayramı 19   Mayıs
Müzeler  Haftası 18-24  Mayıs
Dünya Çevre Koruma  Günü 5-11  Haziran

26. Öğrenci kişisel bilgilerinin e-okul sistemine işlenmesinde  dikkat edilecek hususların belirlenmesi:
Öğretmen Birsen KINDIR: öğrenci kişisel bilgilerinin yıl içinde güncellenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bu şekilde düzenli işleme kararı alındı.
27. Okul-Aile  iş birliği:
Öğretmen Şuayip TOSUN  : başarının Okul-Aile-Öğrenci işbirliğine dayandığını bunlardan birisinin eksik olması durumunda başarının  düşeceğini belirterek öğrencilerin aileleriyle işbirliği içerisinde olunması gerektiğini istedi.
28. Dilek ve Temenniler.Toplantı sonucu ve alınan kararlar.Kapanış:
Dilek ve temennilerde;  Okul müdür yardımcısı Hasan ŞEN   2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında başarılar diledi. 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun dediler. Toplantda aşağıdaki konular alınan kararlar olarak  karar  verilerek toplantı sona erdi ve  öğretmenlerce imza  altına  alındı.


ALINAN KARARLAR
1. 2015 - 2016  eğitim - öğretim yılı boyunca Zümre Başkanlığını  4 - B Sınıfı Öğretmeni Hüseyin OLĞUN'un  yapmasına,
2. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının,  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğine,
3.  Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların müfredata göre yapılması, kılavuz kitabında olan yıllık planının dijital ortamda idareye verilmesine, diğer derslerin planlarının hazırlanmasına yetiştirilemeyen konuların bir sonraki güne aktarılması ve planlarda belirtilmesine,
4. Yıllık planların yapılışı ve derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasına,
5.  Ünitelendirilmiş yıllık planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiğine, 2104, 2212, 2433 sayılı Tebliğler Dergilerinin incelenmesine, ,
6.  Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru - cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde uygulanmasına,
7. Türkçe dersinde okuma - anlama ve yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,
8.  Okulların açıldığı ilk hafta, öğrencilerin okuma durumlarının belirlenerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılmasına
9.  İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına,
10.  İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulmasına, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene girmesine,
13. Tüm derslerin birbirleriyle ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin yararlı olacağına,
14.  Tebliğler Dergisi ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine,
15.  Çalışma programı hazırlayarak konuların tüm şubelerde aynı zamanda işlenmesinin sağlanmasına,
16.  Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesine,
17.  Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine,
18.  Dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına,
19.  İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “******çülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesine ve ******çülük konularının planlarda gösterilmesine ve konulara paralel olarak ******çülük konularının işlenmesine,
20.  Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesine, eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğine, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesine,
21.  Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler olarak : Soru – cevap, Sonuç çıkarma, Araştırma – inceleme, Sonuç cümlesi yazma, Buluş yolu, Tahmin etme, Yaparak yaşayarak öğrenme, Grup çalışması, Gösterip yaptırma, Drama, Resimleme, Kavram haritası oluşturma, Beyin fırtınası, Tartışma ve Örnek olay yöntem ve tekniklerinin yeri geldikçe ve değişik şekillerde kullanılmasına,                                                                                                                                                    
22.  Türkçe ders kitabındaki  metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklı olmasına,
23.  Anahtar kelimelerle hikaye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine
24.  Dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına,
25.  Kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesine, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesine,  
26.  Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğine,
27.  Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanmasına,
28.  Bütün derslerde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) yararlanılmasına, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılmasına, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesine
29.  Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesine,
30.  Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesine,
31.  Bütün derslerde  uygulanacak yöntem ve teknikler olarak ; Beyin fırtınası, gösteri, soru - cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına,
32.  Matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermeye, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmaya, dikkatleri çekmek için konunun oyunlarla dramatize ederek işlenmesine,
33.  Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasına, Görsel Sanatlar dersinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesine,
34. Öğrencilerin hem konuyu kavraması, hem de dersi sevmesi amacıyla, derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesine,
35.  Matematik dersinde yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle yapılmasına,
36.  Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve fiziki etkinlik  gibi uygulamalı derslerin, okulun ve çevrenin şartları dikkate alınarak mutlaka uygulamalar yapılarak işlenmesine, öğrencilerin çalışmalarının uygun ortamlarda sergilenmesine, temaların bu derslerde yapılacak çalışmalarla desteklenmesine,
37.  Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının kurulmasına ve zenginleştirilmesine, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliğine gidilmesine ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının oluşturulmasına,
38.  Türkçe dersinin haftada bir ders saatinin okuma saati olarak işlenmesine, bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesine ve ödüllendirmelerin yapılmasına,
39.  Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılmasına,
40.  Kitaplık kulübü öğrencilerine kitaplık defteri tutturulmasına ve sınıf kitaplıklarında  “100 Temel Eser” serisinden mutlaka kitaplar bulundurulmasına, okunan kitapların anlattırılmak üzere okutulmasına, okuduğunu doğru anlatan öğrencilerin ödüllendirilmesine,
41.  Belirli gün ve haftaların planlamaya göre takip edilmesine, derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin ve ilgili çalışmaların okul ve sınıf panosunda sergilenmesine, zümrelerle işbirliği yapılarak ve diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanmasına,
42.  Öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Millî Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinlikler hazırlanmasına,
43.  Sınıflarda bulunan çöp kutularının düzenli olarak temizlenmesine, sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılmasına ve düzenli takibinin sağlanmasına, Sağlık ve Temizlik kulübünün görevlerinin bütün sınıfa kavratılmasına, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanmasına,
44.  Her gün son dersin son  5 dakikasının sınıf temizliğine ayrılmasına, masa altlarında kalan ambalaj kağıtlarının, ekmek ve simit parçalarının ve yerdeki diğer çöplerin öğrencilere toplatılmasına,
45.  Okul ve sınıf eşyalarının korunması konusunda, nöbetçi öğrencilere bu konuda açıklamalar yapılmasına ve talimatlar verilmesine,
46.  Rehberlik dersinin bir kısmında sınıf eşyalarının korunması ile ilgili açıklamalar yapılmasına, bu konuda dikkatli olmayan öğrencilerin gözlemlenmesine ve uyarılmasına, olumlu davranış gösteren öğrencilerin ise teşvik, takdir ve ödüllendirilmesine,
47.  Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine, varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesine ve takip edilmesine,
48.  Beslenme teneffüslerinde öğrencilerin getirdiği yiyeceklerin incelenmesine ve takip edilmesine, sağlıksız besinlere yer verilmemesine, velî toplantılarında beslenme çantalarına konulacak  yiyeceklere değinilmesine, velilerin bu konuda bilinçlendirilmesine,
49.  Beslenme öncesi mutlaka el ve yüz temizliğinin yaptırılmasına, öğrencilerin tuvaletlerdeki davranışlarının da gözlemlenmesine, gerekli tuvalet hijyen kurallarına dikkat etmelerinin sağlanmasına, öğrenci ve sınıf sağlığı açısından velilerin ve öğrencilerin bu konuda mutlaka bilinçlendirilmesine,
50.  Her ay bir  veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine ve bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları ve eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesine, velî toplantılarının aşağıdaki çizelgede belirtilen tarihlerde yapılmasına,

51.  Velî toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul - öğretmen - veli iş birliğinin sağlanmasına,
52.  Velî toplantılarına maddi konulara öncelik vererek başlanmamasına, velilere çocuklarının durumları hakkında bilgi verirken ise sürekli çocuğun olumsuz yönlerinin ön plana çıkarılmamasına, çocukların olumlu yönlerinin ön plana çıkarılarak , velinin öğretmenden olumlu bir yaklaşım ve izlenim almasının sağlanmasına,
53.  Toplantılarda kalabalık içinde öğrencinin olumsuz yönlerinin belirtilerek, velînin ve öğrencinin rencide olmasının önüne geçilmesine, gerekirse olumsuz davranışlar gösteren öğrencinin velisi ile birebir görüşülmesine,
54.  Ünitenin işlenmesine başlamadan önce, ünite ile ilgili ders araç gereçlerinin mutlaka belirlenerek eksik olanların temin edilmesine, ayrıca öğrencilerin geçen seneden kalan ders araç - gereçlerinin öncelikli olarak kullandırılmasına,
55.  Derslerin işlenişinde bilgisayar ve projeksiyon destekli eğitim - öğretim yapılmasına, çeşitli yazılım ve interaktif CD’ lerin kullanılmasına ve zümre arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılmasına,
56.  Her sınıf öğretmeninin görüşü ve defter sayfa yapısı ile yaprak sayıları farklı olmak üzere öğrencilere aldırılması gereken araç - gereçlerin tavsiye olarak aşağıdaki şekliyle belirlenmesine ;

     40 yaprak 3  adet büyük boy çizgili yazı defteri
 60 yaprak 1  adet büyük boy Türkçe defteri çizgili
 80  yaprak 1  adet  büyük boy Matematik  defteri kareli
   2 adet çıtçıtlı zarf dosya
  Resim ve Müzik defteri
  Küçük not defteri
 4. sınıf seviyesine uygun hikaye kitabı
     Türkçe Sözlük  (Türk Dil Kurumu) ve Yazım Kılavuzu,atasözleri ve deyimler sözlüğü
Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, makas (sivri uçlu olmayacak), yapıştırıcı,           cetvel takımı, kalemlik
  1  adet föylü etkinlik dosyası
     Kuru boya, Pastel boya, Sulu boya

57. Sınıfa alınacak ders araç gereçlerle yardımcı kitapların ve öğrencilerin alacakları araç gereçlerin velilere liste halinde verilmesine ve temin yoluna gidilmesine,
58.  Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,
59.  Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devamlarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına, okul idaresi ve veli işbirliği ile devamsızlık ve sürekli geç kalma sorunların giderilmesine, ADEY (Aşamalı Devamsızlık Yönetimi) Uygulama Kılavuzunun incelenerek devamsızlık eğiliminde olan öğrencilerimiz hakkında gerekli işlemlerin yapılmasına,
60.  Kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olarak, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmelerinin sağlanmasına, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tür sorunların giderilmesine, öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesine,
61.  Yıl içinde ders konularını destekleyecek ölçüde geziler, inceleme ve araştırma etkinliklerinin yapılmasına, zümre olarak bu konuda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmasına, bu sosyal faaliyetlerde ve etkinliklerde öğrencilerin görev almalarının sağlanmasına,
62.  Yapılacak etkinlik ve sosyal faaliyetlerin konuların işlenişine ve hava şartlarına göre her sınıfın kendi öğretmeni tarafından karar verilmesine,
63.  Öğrencilerin sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Millî Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinliklere hazırlanmasına, isteyen sınıfların yıl sonunda  yıl sonu programı hazırlamasına,
64.  I. ve II. Dönem değerlendirme notların belirlenmesi için ; Sınıf  İçi Etkinliklerden 2 not, Görsel Sanatlar Dersi için de , Sınıf İçi Etkinliklerden 1  not ile değerlendirilmesine,
65.  Gözlem formlarının ve değerlendirme formlarının düzenli doldurulmasına, tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulmasına,
66.  Ölçme değerlendirme için İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili 32. maddesinden  40. maddesine kadar
olan “ Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi” ve “Sınavlar” bölümlerine uygun olarak ;
   a) “Öğrenmeyen öğrenci yoktur ” prensibinden hareket ederek, öğrenmede güçlük çeken öğrencilere yeterli zaman  tanınmalıdır.
   b) Yapacağımız ölçme değerlendirme çalışmalarında 1.soru mutlaka sınıfta bulunan tüm öğrenciler tarafından  
      cevaplanabilecek şekilde olmalıdır.
   c) Ders esnasında sözlü sorular tüm sınıfa yöneltilmelidir.
   d) Yeni bir konuya geçmeden önce daha önce öğrenilen konuyla ilgili olarak öğrencilerin ön öğrenmeleri kontrol
      edilmelidir.
   e) Tahtaya kaldırdığımız mutlaka yapabileceği, başarabileceği sorular yöneltilmelidir.
67.  İlköğretim 4. sınıflarda haftada 3 saat ve üzeri derslerde 3 sınav 2 ders içi etkinlik notu verilmesine                                                                      
68.  Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının düzenlenmesine,
69.  Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmalarına,
70. Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesine, derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasına,
71.  Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,
72.  Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.
73-Ünitelerin işlenişinde faydalanmak ve bilgilenmek,gezip görmek için ören yeri,kütüphane,müze,sağlık kurumu,devlet kurumları,hayvanat bahçesi,kır gezileri vb il içi ve il dışı yelere okul idaresinin oluru ile gezi yapılmasına.
    Öğrencilerin yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, ******çülük konularının pekiştirilmesine, müze bilincinin gelişmesine, ve geziler düzenlenmesine, gezi planı hazırlanarak yönetmenliğe uygun hareket edilmesine bu gezilerin ilgili derslerle ilişkilendirerek yıllık plana alınmasına karar verildi.
       
74.   2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim yılı 4. Sınıf zümre öğretmenler kurulu toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek okunduktan sonra imza altına alınmıştır. 07  Eylül  2015
Zümre başkanı Hüseyin OLĞUN  , yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenler ile ulusumuza hayırlı olması dileği ile toplantıyı kapattı.

TOPLANTI TUTANAĞI
    4.Sınıf zümre öğretmenleri olarak; 07.09.2015 tarihinde Pazartesi günü  saat 10:00’da öğretmenler  odasında bir araya gelindi.     Toplantı gündem maddeleri Öğretmen Hüseyin OLĞUN  tarafından okundu ve görüşüldü.                                                    Toplantı tutanağı ise  Şuayip TOSUN  tarafından yazıldı.Toplantı sonucunda aşağıda  belirtilen  kararlar alındı.

1. Açılış,Yoklama:
      4. Sınıflar  zümre toplantısı zümre başkanı Hüseyin OLĞUN tarafından açıldı. Yoklama yapıldı.Gündem  maddelerinin görüşülmesine başlandı.    
2. Zümre öğretmenler toplantısının ve birlikte hareket etmenin önemi:
       Zümre öğretmenler toplantısının ve birlikte hareket etmenin yararları üzerinde duruldu ve zümre olarak sık sık bir araya gelerek bilgi alışverişinin yapılmasına karar verildi.
3. Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve okunup değerlendirilmesi:
       Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararları gözden geçirildi ve yeniden okunup değerlendirilerek bu kararlar doğrultusunda yeni kararların alınmasına karar verildi.
4. Türk Milli Eğitiminin ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenip değerlendirilmesi:
         Türk Milli Eğitimi’nin ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenip değerlendirilmesi ve bu amaçlar doğrultusunda hareket edilmesine karar verildi.
5. Değişen İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin yeniden incelenmesi:
         İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri sınıf öğretmeni Şuayip TOSUN  tarafından okundu. Değişen maddeler üzerinde yeniden hassasiyetle duruldu. yönetmeliğin yıl boyunca incelenmesi ve yapılan her türlü faaliyette rehber olması gerektiği istendi.
6.  e-okul Not Sistemi:
       Bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği e-okul uygulamasının geçen dönemde yapılan çalışmalarla işleyişinin tanındığı vurgulandı. Bu doğrultuda yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin tarihlerinin, sonuçlarının değerlendirilmesinin  sisteme girişinin yapılamasının önemi  belirtildi .Öğrencinin okuduğu kitapların yıl sonunu beklemeden belirli aralıklarla eksiksiz girilmesinin yığılmaları önleyeceği anlatıldı.
Veli toplantısında da  e-okul sisteminin işleyişi ve “Veli Bilgilendirme Sistemi” hakkında bilgiler verilmesi, öğrencilerinin okulla ilgili gerekli bilgilerine bu sisteme girerek öğrenebileceklerinin anlatılması kararlaştırıldı.  
7. 2015-2016 Yıllık Çalışma Takvimi incelenerek dönem dönem iş günü sayısı belirlendi. Okulların 17 Haziran 2016 tarihinde kapanması baz alınarak I.Dönem :17 Hafta; 82 İşgünü    I1.Dönem :19 Hafta; 94  İşgünü      TOPLAM İŞ GÜNÜ : 176  olarak tespit edildi. Bu iş günü doğrultusunda 4.sınıf planları hazırlanırken aylara göre yıllık çalışma programının da zümre ile beraber hazırlanmasına karar verildi.

 Şuayip TOSUN         Hüseyin OLĞUN          

4/A Sınıfı Öğr.          4/B Sınıfı Öğr.              

Hasan ŞEN

Okul Müd.Yrd.

Uygundur
Y.Adil BİLGİN
Okul Müdürü


En son Admin tarafından Çarş. Ekim 14, 2015 1:03 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 5 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2916
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz