Türkçe 2.Dönem Sorular

Aşağa gitmek

Türkçe 2.Dönem Sorular

Mesaj  Admin Bir Salı Şub. 23, 2016 1:23 pm

4. SINIFLAR SI 1. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ 1. YAZILI SINAV SORULARI
Oliver Goldsmit diyor ki ;
Yararlı olan bir kitabı okuduğum vakit yeni bir dost daha edindim sanırım. Beğendiğim, sevdiğim bir kitabı tekrar okuduğum vakit eski bir dosta kavuşmuş gibi olurum.
Çiçeron, kitapsız bir evi cesede benzetiyor. Bu hesapça bizde cansız insanlar ne kadar çok.
Boş vakitlerimizde en samimi yoldaş, can arkadaşı, dert ortağı hep kitaplardır. Bizi teselli eder, bize ümit ve cesaret verir. Kitaplar hayatımız ve mutluluğumuz için evimizde bulunması gereken eşyalardandır. Her kitap, bize yeni ufuklardan aydınlık getiren bir penceredir. Bu asırda karanlıkta oturmak doğru değildir.

*** ( İlk dört soruyu yukarıda verilen metne göre cevaplayınız ) ***
1- Parçaya göre yeni bir dost nasıl kazanılıyor? ( 10 puan )

2- Beğenilen, sevilen bir kitap yeniden okunduğunda, bizi nasıl etkiliyor? ( 10 puan )

3-‘‘ Bu hesapça bizde cansız insanlar ne kadar çok.’’ sözüyle anlatılan kimlerdir? ( 10 puan )

4- Yukarıdaki yazının ana fikrini yazınız.(10 puan)


5-Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin karşısına eş anlamlılarını yazınız. ( 5 puan )
Kaynak

Uygarlık

Takunya

Yel

Güz


6-Aşağıda tabloda verilen kelimelerin karşısına zıt anlamlılarını yazınız. ( 5 puan )
Dar

Aydınlık

Acemi

Pahalı

Taze7- Aşağıda verilen eş sesli sözcüklerin farklı anlamlarını kullanarak cümle kurunuz. ( 10 puan )

gül :

gül:

yüz:

yüz:


8- ‘ Bilim, Buluş, Bilgisayar, Bilgi’ kelimelerinin sözlük sıralaması nasıl olmalıdır?
Aşağıda belirtilen yere sıralayınız. (5 puan)

………………………………………………………………………………………

9- ailedeki / düşüncelerini / bireylerin / belirtme / hakkı / vardır ( 5 Puan )
I II III IV V VI
Yukarıdaki sözcükleri, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralayarak yazınız.

10- Aşağıdaki sözcüklere ismin hal eklerini ekleyerek, ismin beş halinde yazınız. (10 puan)

Masa: …………… …………… …………… ………….. ……………..

Bardak:…………… ……………. …………… …………… ……………..
11-Aşağıdaki tümcelerden kalın yazılan sözcüklerden gerçek anlamlarıyla ve mecaz anlamlarıyla kullanılanları noktalı yere yazınız.(10 puan)
Yeni okuduğum kitaba bayıldım. ……………………….
İlk gördüğümde sıcak birisi olduğunu anladım……………
Arkadaşım bayat ekmeği almış. ………………………….
Top oynarken gözüme top çarptı. …………………………
Çok ince düşünceli arkadaşım var. ………………………….
Sonunda öğretmenin gözüne girmeyi başardı. ……………
Dedem ayaklarından rahatsız. ……………………
Bardaktaki su çok berrak gözüküyor. ………………………
Her işe burnunu sokuyor. ……………………………………
Arkadaşımın burnu kanamaya başladı. ………………………
12- Aşağıda verilen paragrafta ( ) ile belirtilen yerlere, uygun noktalama işaretlerini koyunuz.( 10 puan)

Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz ( ) den başlar ( ) Kıyıları döven ak köpüklerden sonra, doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz ( ) in üstünde top top ak bulutlar salınır ( ) Kıyılar dümdüz cilalanmış gibi düz ( ) killi topraklardır. Killi toprak el gibidir ( ) Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar ( ) tuz kokar. Tuz keskindir ( ) Düz ( ) kili sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın bükleri başlar ( )

4. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
Adı, soyadı:

Sevimli, körpecik bir kuzusu vardı Ogün'ün. Her gün kuzusunu evleri nin bahçesinde otlatır, onunla çimlerde koşar, oynardı. Kuzusuna, Kınalı adını vermişti, Onu hep Kınalı diye çağırırdı. Kınalı, doğar doğ maz annesini kaybetmişti. Ogün onu, biberonla süt vererek büyüttü. Kınalı, insanların içinde büyüdüğü için onlardan hiç kaçmıyordu. Kuyruğunun ucunda kınaya ben zer bir işaret olduğu için, Ogün, ona Kınalı adını koymuştu.
Kınalı’nın üç özelliğini yazınız.(10 puan)
-
-
-
Yukarıdaki parçaya göre Ogün nasıl bir insandır yazınız. (10 puan)


Yukarıdaki parçada geçen 10 tane cins (tür) isim yazınız. (10 puan)

Yukarıdaki parçada geçen “büyük ünlü uyumuna uymayan” 5 kelime yazınız. (5 puan)

Yukarıdaki parçada geçen “büyük ünlü uyumuna uyan” 5 kelime yazınız. (5 puan)

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını karşısına yazınız. (5 puan)
Kurak: ………………………. İniş: ……………………….
Dost: ……………………… temiz: ……………………….

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını karşısına yazınız. (5 puan)
Hüzünlü: ………………………. İhtiyar: …………………………
Gezinmek: ………………………. Küçük: …………………………
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.
( ) Alfabemizde 28 harf vardır. (1puan)
( ) Alfabemizde 4 ünlü harf vardır. (1puan)
( ) Aynı türden varlıkları yazarken aralarına virgül işareti yazılır. (1puan)
( ) İsmin 4 tane hal eki vardır. (1puan)
( ) Bir kelimeye yeni bir anlam kazandıran yapım eki denir. (1puan)
( ) Sayıların sonuna yazılan nokta sıra belirtir. (1puan)
( ) “Ayakkabı” birleşik bir isimdir. (1puan)
( ) Alfabemizde 21 ünsüz harf vardır. (1puan)
( )Büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeler Türkçe değildir. (1puan)
( ) Alfabemizin 10. harfi “ğ”dir. (1puan)

(test soruları ikişer puandır)
9. "Öğretmenimin, ne kadar düşün celi olduğunu bilemezsiniz." cüm lesindeki, "düşünceli" sözcüğünün yerine, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse, cümlenin anlamı bozulmaz?
A. anlayışlı C, terbiyeli B. bilgili D, sevimli

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, terim değildir?
A. ölçüm B. Metre C. övgü D. iklim

11."Çalışkan" sözcüğü ile "tembel" sözcüğü arasında anlamca bir iliş ki vardır. Buna benzer bir İlişki, aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisi arasında vardır?
A. kuru - yaş B . rahat – yavaş C. şirin - tatlı D. ışık – ısı

12. "Küçük" sözcüğünün zıt anlamlısı, aşağıdaki dizelerin hangisinde var dır?
A. Ağaçlar bezensin, dallar süslen sin. B. Bahçeler donansın, güller süs lensin,
C. Ata'nın geçtiği yollar süslensin. D. Yurdumun en büyük bayramı bugün.

13. Aşağıdaki dizelerde, attı çizili söz cüklerden hangisi sesteştir?
A. Ak saçlı başını alıp eline, B. Kara hülyalara dal anneciğim.
C. O titrek kalbini bahtın yeline, D. Bir ince tüy gibi sal anneciğim.

14. "Yürütmek" sözcüğü, hangi cüm lede farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Annem, kardeşimi elinden tu tup yürüttü. B. Babam, bizim evin işlerini yü rütür.
C. Arkadaşlarımı, saatlerce suda yürüttüm. D. Hep birlikte, tören alanına doğ ru yürüdük.

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, somut (madde) anlamlı değildir?
A. tahta B. Dolap C. tebeşir D. sevgi

16. "ağaç - tahta - kapı - pencere" sözcüklerinden anlam bakımından en geniş (genel) anlamlı olanı han gisidir?
A. ağaç B. Tahta C. kapı D. pencere

17. "Kuzu ile ağıl" sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır, "papa ğan" İle aşağıdaki sözcüklerin han gisi arasında, buna benzer bir ilişki kurulabilir?
A. ağaç B, dal C, kafes D. orman

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme kullanılmıştır?
A. Koşa koşa eve gittik. B. Seninle tanışalı, aşağı yukarı on yıl kadar oldu.
C. Niçin hep abur cubur şeyler yi yorsun? D. Onun parayla marayla işi yok.

“Devlet malını niçin korumalıyız” konulu bir yazı yazınız (20 puan)

BAŞARILAR …

4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ SORULARI
1) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
a) taşlık b) çelik c) kişilik d) açlık

2) “ Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir.” cümlesinde ismin durum eklerinden hangisi kullanılmamıştır?
a) –i b) –e c) –de d) –den

3) “ Öğrenci, için, çalışıyor, iyi, çok, bir, olmak” kelimeleri düzgün cümle yapıldığında sondan üçüncü kelime hangisidir?
a) için b) bir c) öğrenci d) olmak

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı içerir?
a) Derste çok güzel bir şiir okuduk.
b) Bu kitap tam beş yüz sayfa.
c) Manavdan elma aldım.
d) Sabah saat yedide kalktım.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a) Her gecenin bir gündüzü vardır.
b) Yemek çok tuzlu olmuş.
c) Güneşli, soğuk bir gündü.
d) Bugün okullar tatil.

6) Aşağıdaki cümlelerde yazılmayan noktalama işaretlerini koyunuz. (10 puan)
Yarışmalarda Türkiye 1 si olduk
29 10 2004 tarihinde Cumhuriyet Bayramını kutlayacağız
Sınıfta dolap sıra ve masaların tamiri yapıldı
Ne mutlu Türk üm diyene
Okula kitaplarını getirdin mi
7) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş anlamlı sözcükleri bulup eş anlamlarını karşılarına yazınız. (10 puan)
Sözcük
Eş anlamlısı
İhtiyar adam buraya doğru geliyor.
Bu işleri başarmak kabiliyet ister.
Bu dersi öğrenmek için çok çaba sarf ettim.

Cool Aşağıdaki cümlelerde geçen zıt anlamlı kelimeleri yazınız. (10 puan)
Tümsek ve çukur iki ayrı kavramdır.
Zengin fakir demeden ekmek kuyruğuna dizilmişler.
Dost başa düşman ayağa bakar.
Testlerin Cevapları: 1-C 2-A 3-D 4-A 5-A

4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ SORULARI
1) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
a) taşlık b) çelik c) kişilik d) açlık

2) “ Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir.” cümlesinde ismin durum eklerinden hangisi kullanılmamıştır?
a) –i b) –e c) –de d) –den

3) “ Öğrenci, için, çalışıyor, iyi, çok, bir, olmak” kelimeleri düzgün cümle yapıldığında sondan üçüncü kelime hangisidir?
a) için b) bir c) öğrenci d) olmak

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı içerir?
a) Derste çok güzel bir şiir okuduk.
b) Bu kitap tam beş yüz sayfa.
c) Manavdan elma aldım.
d) Sabah saat yedide kalktım.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a) Her gecenin bir gündüzü vardır.
b) Yemek çok tuzlu olmuş.
c) Güneşli, soğuk bir gündü.
d) Bugün okullar tatil.

6) Aşağıdaki cümlelerde yazılmayan noktalama işaretlerini koyunuz. (10 puan)
Yarışmalarda Türkiye 1 si olduk
29 10 2004 tarihinde Cumhuriyet Bayramını kutlayacağız
Sınıfta dolap sıra ve masaların tamiri yapıldı
Ne mutlu Türk üm diyene
Okula kitaplarını getirdin mi
7) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş anlamlı sözcükleri bulup eş anlamlarını karşılarına yazınız. (10 puan)
Sözcük
Eş anlamlısı
İhtiyar adam buraya doğru geliyor.
Bu işleri başarmak kabiliyet ister.
Bu dersi öğrenmek için çok çaba sarf ettim.

Cool Aşağıdaki cümlelerde geçen zıt anlamlı kelimeleri yazınız. (10 puan)
Tümsek ve çukur iki ayrı kavramdır.
Zengin fakir demeden ekmek kuyruğuna dizilmişler.
Dost başa düşman ayağa bakar.
Testlerin Cevapları: 1-C 2-A 3-D 4-A 5-A

KÜÇÜK SAHİBİM BAY HENRİ DE SEGUR’E
Küçük sahibim,bana karşı çok iyiydiniz;ama genel olarak eşekler söz konusu olduğunda bizleri hor görerek ve küçümseyerek konuştunuz.Ben de eşekleri daha iyi tanımanız amacıyla anılarımı yazıyor ve size sunuyorum. Anılarımı yazdığım kitap birkaç gün sonra basılacak.
Sevgili küçük sahibim; bu anıları okuyunca en başta bendenizinki olmak üzere tüm eşeklerin dünyasını daha iyi anlayacak; insanlar tarafından nasıl haksız bir biçimde nitelendirildiğimizi öğrenecek; bizim aslında birçok üstün özelliklerimiz olduğunu, çok akıllı olduğumuzu öğreneceksiniz.
Bu arada, benim gençken ne kadar yaramaz olduğumu,bu nedenle birçok kez cezalandırılıp mutsuz olduğumu, pişmanlıkların beni değiştirdiğini,davranışlarımı düzeltince arkadaşlarımla ve sahiplerimle nasıl iyi dost olduğumu da öğrenmiş olacaksın.
Ai! Aiii! Aiiiiii! İyi kalpli sahibim,sadık hizmetkarınızın yaşamının ilk bölümündeki haline benzememenizi dilerim.
Cadichon
Bilgin eşek
1-)Bu mektubu Henri de Segur’a yazan kimdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-) Bilgin eşeğin bu mektubu yazmaktaki amacı nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-) Bilgin eşek, arkadaşlarıyla ve sahipleriyle ne zaman dost oluyor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-)Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzeltiniz.
Mustafa Kemal, 1899’da manastır askeri idadisini bitirdi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mustafa Kemal,12 temmuz 1932’de Türkçenin geliştirilmesi ve korunması için türk dil kurumunu kurmuştur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-) “Kişisel duygu,düşünce ve eleştirilere yer veren, doğruluğu kişiden kişiye göre değişen yargılar öznel;kişisel duygu ve düşüncelere yer vermeyen,doğruluğu herkes tarafından kabul edilmiş,kişiden kişiye değişmeyen yargılar da nesnel yargılardır.”
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerdeki yargılardan hangisinin öznel, hangisinin nesnel olduğunu karşısına yazınız.
Ankara başkentimizdir.à
Benim düşünceme göre yazar,konuyu iyi anlatamamış. à
Kırmızı en güzel renktir. à
Soru cümlelerinin sonuna, soru işareti konur. à
Büyükannem herkesten güzel yemek yapar. à
İstiklal Marşı , milli marşımızdır. à
Hikaye, bir düzyazı türüdür. à
Yeni elbisen çok güzelmiş. à
Almanya ,Avrupa’da bulunan bir ülkedir. à
Keloğlan masalları bence ,en çok beğenilen masallardır. à
6-) 1- insanın kendi sağlığına da katkıda bulunan
2- diğer inanlara ve çevreye
3- bir ulaşım biçimidir
4- yaya yürümek
5- hiçbir zarar vermeyen
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulsa sıralama nasıl olur?Cümleyi yazalım


7-) “Bir şiirin değeri az ya da çok okunmasıyla belirlenmez. Çok iyi bir şiir az kişi tarafından okunmuş olabilir. Bu o kadar da önemli değildir.Asıl önemli olan, şiirin insanları ne ölçüde etkilediğidir. Bir şiirin değeri, okuyucusunun duygu ve düşüncelerine kattıklarıyla ölçülmelidir.”
Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Şiirin etkileme gücü zamanla oluşur.
B-) Şiirin değeri, okuru etkilemesiyle ölçülür.
C-) Etkileyici şiirler çok okunanlardır.
D-) Kalıcı şiirler her devirde okuyucu bulur.
8-) Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı yoktur?
A-) Antakya, çok güzel bir şehirdir. B-) Çok hayalci birisin.
C-) Cümleler büyük harfle başlar. D-) Bu romanı çok sevdim.
9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A-) Sınavlarına çalışmak için hafta sonu evde kaldı.
B-) Askerden geleli çok oldu,üstelik işe bile girdi.
C-) Oyuncak bebeğini bulamayınca bize küstü..
D-) Güneş yoksa gölge de yoktur.
10-) “ O kadar çok çilek var ki…………………………………..” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?
A-) sepetimi tepeleme doldurur. B-) günlerce toplasak yine bitmez.
C-) koyacak yerimiz kalmadı. D-) bize bile yetmedi.
11-)Aşağıdaki sözcklerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur?
A-) ak B-) al C-) kara D-) mavi

12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A-) ****** 19 mayıs 1919’da Samsun’a çıktı
B-) Erzurum’da bir kongre yaptı.
C-) Sonra Sivas’a geçip ikinci bir kongreyi topladı.
D-) Buradan da Ankara’ya hareket etti.
13-) Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A-) sert-yumuşak B-) kırmızı-al C-) son-ilk D-) kalın-ince
14-) “Dalmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ uyumak” anlamında kullanılmıştır?
A-) Sesimi duymadınız,televizyona çok dalmışınız.
B-) Trende yolculuk yaparken doğayı seyre daldım.
C-) Geceleri tek başına kalınca geçmişine dalardı.
D-) İşten gelince kanepeye uzanıp dalmışım.
15-) “ Sakarya zaferinden sonra 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal’e mareşal rütbesi ve gazi unvanını verdi.” Cümlesinden beş tane sözcük seçerek, anlamlarını sözlükten bulunuz
1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 3067
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 46

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz