ingilizce past tense

Aşağa gitmek

PAST TENSE ANLATIMI2

Mesaj  Admin Bir Salı Kas. 01, 2016 1:57 pm

]size=24]SIMPLE PAST TENSE YAPISI
► Olumlu Cümleler
Simple Past Tense olumlu cümlelerininde,özneden sonra V2 ( Fiillerin 2. halleri) kullanılır. Fillerin ikinci halleriyle ilgili aşağıda bilgi verilecektir.

- I watched TV last night. (Dün gece televizyon seyrettim.)

- The rain stopped a few minutes ago. (Yağmur birkaç dakika önce durdu.)

- Mary came home very late last night. (Mary dün gece eve çok geç geldi.)

- Last year I traveled to England. (Geçen yıl İngiltere'ye seyahat ettim.)

- John studied hard all year. (John tüm yıl çok sıkı çalıştı.)
ense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Aşağıda bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru şekillerinin yapılışlarıyla ilgili tabloyu inceleyiniz.

SIMPLE PAST TENSE ÖRNEK TABLO


(+) OLUMLU CÜMLE (-) OLUMSUZ CÜMLE (?) SORU CÜMLESİ
I played (Oynadım) I didn’t play (Oynamadım) Did I play? (Oynadım mı?)
You played (Oynadın) You didn’t play (Oynamadın) Did you play? (Oynadın mı?)
He played (Oynadı) He didn’t play (Oynamadı) Did he play? (Oynadı mı?)
She played (Oynadı) She didn’t play (Oynamadı) Did she play? (Oynadı mı?)
It played (Oynadı) It didn’t play (Oynamadı) Did it play? (Oynadı mı?)
We played (Oynadık) We didn’t play (Oynamadık) Did we play? (Oynadık mı?)
They played (Oynadılar) They didn’t play (Oynamadılar) Did they play? (Oynadılar mı?)
DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde did veya didn’t yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.
(+) I visited my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim)
(Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)

(-) I didn’t visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)
(Bu cümle olumsuzdur ve didn’t yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)

(?) Did I visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)
(Bu cümle soru cümlesidir ve "did" yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)
SIMPLE PAST TENSE YAPISI
► Olumlu Cümleler
Simple Past Tense olumlu cümlelerininde,özneden sonra V2 ( Fiillerin 2. halleri) kullanılır. Fillerin ikinci halleriyle ilgili aşağıda bilgi verilecektir.

- I watched TV last night. (Dün gece televizyon seyrettim.)

- The rain stopped a few minutes ago. (Yağmur birkaç dakika önce durdu.)

- Mary came home very late last night. (Mary dün gece eve çok geç geldi.)

- Last year I traveled to England. (Geçen yıl İngiltere’ye seyahat ettim.)

- John studied hard all year. (John tüm yıl çok sıkı çalıştı.)

► Olumsuz Cümleler
Simple Past Tense olumsuz cümlelerinde, özneden sonra didn’t yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri( V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümlelerde kullanılır.
- I didn’t go to a movie last night. I stayed at home. (Dün gece sinemaya gitmedim. Evde kaldım.)

- Nick didn’t come to school yesterday. (Jane dün okula gelmedi.)

- We didn’t have breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı yapmadık.)

- I went to a movie yesterday but I didn’t enjoy it. (Dün bir filme gittim ama beğenmedim.)

- It didn’t snow yesterday. (Dün kar yağmadı.)

► Soru Cümleleri
Soru cümleleri yaparken , did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır.
- Did you sleep well last night? (Dün gece iyi uyudun mu?)

- Did you see the postman this morning? (Bu sabah postacıyı gördün mü?)

- Did Julie have a good time at the party yesterday? (Juile dün partide iyi vakit geçirdi mi?)

- Did you make your own dinner last night. (Dün gece akşam yemeğini sen mi yaptın?)

- Did they understand the question? (Soruyu anladılar mı?)

SIMPLE PAST TENSE KULLANIMLAR

► USE 1 Completed Action in the Past (Geçmişte tamamlanmış eylemler)

We use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.

(Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)

EXAMPLES

- I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)

- I didn’t see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)

- Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat ettim.)

- Last year, I didn’t travel to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat etmedim.)

- She washed her hands. (Ellerini yıkadı)

She didn’t wash her hands. (Ellerini yıkamadı)

► USE 2 A Series of Completed Actions (Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi)

We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past. (Simple Past Tense’i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.

EXAMPLES

- I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
(İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)

- He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
(Havaalanından saat 8’de geldi, 9’da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10’da buluştu.)


► USE 3 Single Duration (Tek süreç)
The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like "for two years," "for five minutes," "all day" or "all year."
(Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç uzundur ve genelde "iki yıldır", "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)
EXAMPLES
- I lived in Turkey for two years. (İki yıl Türkiye’de yaşadım.)
- Ahmet studied English for five years. (Ahmet beş yıl İngilizce çalıştı.)
- They sat at the beach all day. (Tüm gün sahilde oturdular.)
- We talked on the phone for thirty minutes. (Yarım saat telefonda konuştuk.)
- How long did you wait for them? (Onları ne kadar beklediniz?)

► USE 4 Habit in the Past (Geçmişteki alışkanlıklar)

The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as "used to". To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as "always," "often," "usually," "never," "...when I was a child" or "...when I was younger" in the sentence.

(Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır. "used to" kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima), "often" (sık sık), "usually" (genellikle) ve "never" (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır.

EXAMPLES

- I played basketball when I was a child. (Çocukken basketbol oynardım.)

- He played the guitar. (Gitar çalardı.)

- She worked at the hospital after school. (Okuldan sonra hastanede çalışırdı.)

- They never went to school, they always skipped. (Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)

REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)

► İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre -d, -ed ya da -ied takılarını almaktadır. Örneğin:

► Olumsuz Cümleler
Simple Past Tense olumsuz cümlelerinde, özneden sonra didn't yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri( V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümlelerde kullanılır.
- I didn't go to a movie last night. I stayed at home. (Dün gece sinemaya gitmedim. Evde kaldım.)

- Nick didn't come to school yesterday. (Jane dün okula gelmedi.)

- We didn't have breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı yapmadık.)

- I went to a movie yesterday but I didn't enjoy it. (Dün bir filme gittim ama beğenmedim.)

- It didn't snow yesterday.  (Dün kar yağmadı.)

► Soru Cümleleri
Soru cümleleri yaparken , did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır.
- Did you sleep well last night? (Dün gece iyi uyudun mu?)

- Did you see the postman this morning? (Bu sabah postacıyı gördün mü?)

- Did Julie have a good time at the party yesterday? (Juile dün partide iyi vakit geçirdi mi?)

- Did you make your own dinner last night. (Dün gece akşam yemeğini sen mi yaptın?)

- Did they understand the question? (Soruyu anladılar mı?)
SIMPLE PAST TENSE KULLANIMLAR

► USE 1 Completed Action in the Past (Geçmişte tamamlanmış eylemler)

We use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.

(Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)

EXAMPLES

- I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)

- I didn't see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)

- Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat ettim.)

- Last year, I didn't travel to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat etmedim.)

- She washed her hands. (Ellerini yıkadı)

She didn't wash her hands. (Ellerini yıkamadı)

The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like "for two years," "for five minutes," "all day" or "all year."
(Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç  uzundur ve genelde "iki yıldır", "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)
EXAMPLES
- I lived in Turkey for two years. (İki yıl Türkiye'de yaşadım.)
- Ahmet studied English for five years. (Ahmet beş yıl İngilizce çalıştı.)
- They sat at the beach all day. (Tüm gün sahilde oturdular.)
- We talked on the phone for thirty minutes. (Yarım saat telefonda konuştuk.)
- How long did you wait for them? (Onları ne kadar beklediniz?)
► USE 4 Habit in the Past (Geçmişteki alışkanlıklar)

The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as "used to". To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as "always," "often," "usually," "never," "...when I was a child" or "...when I was younger" in the sentence.

(Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır. "used to" kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima), "often" (sık sık), "usually" (genellikle) ve "never" (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır.

EXAMPLES

- I played basketball when I was a child. (Çocukken basketbol oynardım.)

- He played the guitar. (Gitar çalardı.)

- She worked at the hospital after school. (Okuldan sonra hastanede çalışırdı.)

- They never went to school, they always skipped. (Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)
REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)

► İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre -d, -ed ya da -ied takılarını almaktadır. Örneğin:

move - moved
watch - watched
study - studied
Aşağıda -ed takısının getirilmesiyle ilgili kurallar verilmiştir.

KURAL 1 : Bir sesli harf ve ardından e harfi geliyorsa, -d takısı eklenir.

dance - danced
erase - erased
place - placed
KURAL 2: Bir sesli harf ve ardından bir sessiz harf geliyorsa, sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -ed takısı eklenir.

plan - planned
stop - stopped

DİKKAT: w ve x harfleri iki kere yazılmaz.

snow -  snowed
fix - fixed

KURAL 3: İki sesli harf ve ardından sessiz harf gelirse -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.
rain - rained
need - needed
KURAL 4:  Son iki harf sessiz olursa -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

help - helped
add - added
KURAL 5 : Kelimenin sonunda bir sessiz harf ve arkasından -y harfi gelirse, -y harfi atılır ve kelimenin sonuna -ied eklenir.  

Worry - worried
Reply - replied
KURAL 6 : Kelimenin sonunda bir sesli harf ve arkasından -y harfi gelirse, -ied değil, -ed takısı getirilir.

play - played
stay - stayed
ÖNEMLİ NOT : Düzenli fiiller en yaygın olarak -ed takısı alarak ikinci hale gelirler. İngilizce öğrenen bir kimsenin sadece bu kuralı bilmesi yeterlidir. Yukarıda verilen kuralları öğrenmeye çalışmak gereksizdir. Bir kere okumak ve mantığı öğrenmek elbette faydalıdır, ancak bir süre İngilizce ile meşgul olan herkes, zaten farkında olmadan yukarıda zor gibi gözüken kuralları öğrenir. Bu yüzden verilen ayrıntılı kuralları ezberlemek yerine, kitap okumak ve farkında olmadan öğrenmek daha faydalıdır.
 
► Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir kurala bağlı kalmadan değişirler bu yüzden öğrenilmesi gerekir.

go - went
swim - swam
do - did
Düzensiz fiilleri tekrar tekrar okuyarak öğrenmek zordur. Bu yüzden bol bol kitap okuyup, dinleme egzersizleri yaparsanız, bir süre sonra zaten tüm fiilleri öğrendiğinizi farkedersiniz. Düzensiz fiil tablosu, bir sonraki derste verilmektedir.
► USE 2 A Series of Completed Actions (Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi)

We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past. (Simple Past Tense'i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.

EXAMPLES

- I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
(İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)

- He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
(Havaalanından saat 8'de geldi, 9'da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10'da buluştu.)[/size]
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2919
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

ingilizce past tense

Mesaj  Admin Bir Ptsi Mart 16, 2009 9:50 pm

• Kate is here today, but she wasn’t here yesterday.
• I was in Canada last year.
• Were you in Istanbul five years ago?
• It is cold this week, but it was sunny last week.
• Where were you last Sunday?
• How was your exam?

1.2 FORM OF THE SIMPLE PAST TENSE

a) Affirmative ( Positive) Sentences
I
You
He
She
It
We
You
They played football yesterday


studied English this morning
went to the cinema last night


Simple Past Tense olumlu cümlelerininde,özneden sonra V2 ( Fiillerin 2. halleri) kullanılır.
• I watched TV last night.
• The snow stopped a few minutes ago. Now the weather is nice.
• Linda came home very late last night.
• Last year I traveled to Japan.
• Hasan studied hard all year. He passed all his exams last week.
• Sally called the police yesterday because someone stole her car while she was at the supermarket.


b) Negative SentencesYou
He
She
It
We
You
They
did not

didn’t

play football yesterday.
study english this morning.
go to the cinema last night.

Simple Past Tense olumsuz cümlelerinde, özneden sonra didn’t yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri( V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümlelerde kullanılır.

• I didn’t go to a movie last night. I stayed at home.
• Nick didn’t come to school yesterday.
• We didn’t have breakfast this morning.
• I went to a movie yesterday but I didn’t enjoy it.
• It didn’t rain yesterday.

c) Negative Sentences

Did you
he
she
it
we
you
they play football yesterday.
study english this morning.
go to the cinema last night.

Soru cümleleri yaparken , did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır.

• Did you sleep well last night?
• Did you see the postman this morning?
• Did Mary have a good time at the party yesterday?
• Did you make your own dinner last night.
• Did they understand the question?
• Did the children feed the birds in the park yesterday morning?

1.3 SPELLING OF -ED
END OF VERB ------- -ED FORM


RULE 1: A consonant + -e ----------- ADD -d
dance ----------- danced
erase ----------- erased
place ----------- placed

RULE 2: One vowel + One consonant ----------- Double the consonant and ADD – ed
plan ----------- planned
stop ------------ stopped

NOTE: Do not double w,and x
snow --------- snowed
fix --------- fixed


RULE 3: Two vowels + One Consonant ---------- ADD -ed ; do not double the consonant
rain --------- rained
need --------- needed

RULE 4: Two consonants -------- ADD –ed ; do not double the consonant
help--------- helped
add ------ added

RULE 5: Consonant + -y---------CHANGE –y TO –i, ADD –ed
Worry --------- worried
Reply --------- replied

RULE 6: Vowel + -y -------- ADD –ed; DO NOT CHANGE -y TO -i
play -------- played
stay --------- stayed


1.4 IRREGULAR VERBS

TAMAMLANACAK……………………………

1.5 USES OF THE SIMPLE PRESENT TENSE

a) Completed Action In The past

Simple past tense bir eylemin geçmişte bilinen (specific) bir zamanda yapılıp, tamamlandığını gösterir. Simple Past Tense en çok bu amaç için kullanılır.

• I saw a movie yesterday.
• I didn’t go to work last Friday.
• Last year, I traveled to China.
• The World War II ended in 1945.
• She washed the dishes this morning.

b) A series of Completed Actions

Simple Past Tense geçmişte yapılmış bir dizi, ardışık eylemden bahsederken kullanılır.
• I finished work, went home, had a shower and went to bed early.
• He arrived from the airport at 9:00,checked into the hotel at 10:00, and met the others at 11:00.

c) Single Duration
Simple past tense geçmişte başlayıp ve bitmiş olan bir eylemin ne kadar süre ile yapıldığından bahsederken kullanılır. Eylemlerin şimdiki zamanda bir geçerliliği kalmamıştır.

• I lived in Istanbul for 5 years, from 1990 to 1995. ( I don’t live there anymore)
• Jane studied Chinese for 3 years.
• We talked on the phone for 30 minutes.
• How long did they wait for the bus?

d) Habits in the past
Simple past tense geçmişte düzenli olarak yapılan ,fakat artık geçerli olmayan eylem ve davranışlardan bahsederken kullanılır. Bu kullanım “ used to “ ile aynı anlamdadır. Bu anlatımlarda cümlelerde genellikle "often," "usually," "never," "...when I was a child" or "...when I was younger" gibi zarf yapıları yer alır..


• My father took me to the Luna park every Sunday.
• He played the piano whenever he was at home.
• He usually worked at a restaurant after school.1.6 “BEFORE” and “AFTER” IN TIME CLAUSES

“Clause” içinde bir özne ve yüklemi bulunan bir cümle ya da cümlecik yapısıdır. Bazı clause ‘lar bütün olarak bir anlam içeren, bir tam cümle yapısındadır. Bunlara main clauses ( temel cümle) adı verilir. Örneğin;

• “I ate a sandwich.” = a main clause
• “She played tennis” = a main clause

Bazı clause’ lar after, before ve when gibi zaman zarfları (adverbs) ile başlarlar. Bu clause’ lar temel cümle değildirler ve tek başlarına bir anlam taşımazlar ; cümle yapısı içinde zaman referansı vermek amacı ile kullanılırlar. Bu clause’ lara time clauses (zaman bildiren yan cümle) adı verilir. Örneğin;

• “ before I went to school” = a time clause
• “after she finished her homework” = a time clause

Daha önce de belirtildiği gibi, zaman cümlecikleri ( time clause) tek başlarına tam bir cümle olmayıp,bir anlam taşımazlar ve sonuç olaral temel cümle( main clause) ile birlikte kullanılırlar. Bir zaman cümleciği (time clause), temel cümlenin ( main clause) önünde ya da arkasında kullanılabilir. Bu kullanımlar anlam farkına yol açmaz.


• I ate a sandwich before I went to school.

ya da,

• Before I went to school, I ate a sandwich.

• She played tennis after she finished her homework

ya da,

• After she finished her homework, she played tennis.


Time clause (zaman cümleciği), temel cümlenin ( main clause) önünde kullanıldığında, temel cümleden önce virgül kullanılır.

• After the children got home from school, they watched TV.
• Before we entered the cinema, we bought the tickets.
• I cleaned my room before my mother came home.
• After Sally ate dinner, she went to the library,
• Sally went to the library after she ate dinner.

1.7 “WHEN” IN TIME CLAUSES
Bazı zaman cümlecikleri (time clauses) WHEN ile başlarlar.

• When I was a child, I lived with my grandparents.
• I lived with my grandparents when I was a child.
• When I heard a strange sound, I turned on the lights.
• I turned on the lights when I heard a strange noise.

Her iki cümleciğin de ( time clause and main clause) fiilleri simple past ise, when clause’ daki eylem once olmuş demektir. Örneğin:

• When the phone rang, I answered it.

First :the phone phone rang
Second: I answered it

• The children went their homes when the rain started..

First: The rain started
Second: the children went their homes
MY HOLİDAY
Last year l went to Kütahya with my family on my holiday.l enjoyed and l liked Kütahya.We went to hot sping.Tah was very enjoyable.The water is hot.But l liked the hot water.We stayed there two weeks.l didn't forget hot spring.That was very nice days.Then we visited my uncle.He is very kind man.He looks like my father.He took me to the park and swimming pool.l like my uncle and cousins.My best friend is my cousin.His name is Fatih.We played football and basketball.He is very kind.We stayed one week in my uncle's home.And we came back home.l'm feeling alone in our home on holiday.l have elder sister.Her name is ..........She is very kind.l love my family.l want to go to Kütahya next holiday.


alıntıdır: http://www.kpds.org/ingilizce/tense3.asp
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2919
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz