baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ÖĞRENME STİLLERİ Alp Boydak

Aşağa gitmek

ÖĞRENME STİLLERİ Alp Boydak Empty ÖĞRENME STİLLERİ Alp Boydak

Mesaj  Admin Paz Ocak 31, 2016 1:03 pm

ÖĞRENME STİLLERİ

Öğrenme stilini bilmek, kişinin öğrenme
ortamlarından daha etkili yararlanmasına yardımcı
olur. Kişiye uygun metotlarla tam öğrenmeyi
sağlayarak, daha hızlı, pratik ve kendine uygun
çalışma alışkanlıkları kazanmasını, öğrenmeye karşı
olumlu tutum geliştirmesini ve kendini tanımasını
sağlar.
Bu amaçla, öğrencilerimizin öğrenme stillerini
belirlemeye yönelik bir uygulama gerçekleştirdik.
Sonuçları öğrencilerimizle paylaşıp, her öğrenme
stilinin özelliklerini ve uygun çalışma yöntemlerini
sınıflarda sunum yaparak aktardık.
Öğrencilerin öğrenme stilini belirlemede yapılan test
ve gözlemler, her zaman en doğru sonucu
vermeyebilir. Ailelerin ve öğretmenlerin öğrenciyi
doğal ortamda gözlemlemesi, öğrencinin kendini
deneyimlemesi ve değerlendirmesi, öğrenme
stillerinin tam olarak fark edilmesinde daha güvenilir
olacaktır

2
Görsel Öğrenme Stili
Bu stile sahip kişiler özel yaşamlarında genellikle düzenli olup, karışıklık ve
dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışmakta zorlanırlar. Önce
masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem,
silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yerler belirler ve bu
araç gereçleri hep bu yerlerde tutarlar. Çantaları ve dolapları her zaman
düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterleri düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz
anlatım dediğimiz,-okullarda öğretmenin ya da bir öğrencinin dersi anlatması-
yönteminden yeterince yararlanamayabilirler. Tam olarak anlamaları için dersin
mutlaka görsel malzemeler ile desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema,
grafik gibi görsel araçlardan kolay öğrenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini
kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya
çalışırlar.
Sözlü talimatları takip etmekte zorlanabilirler. Talimatlar ne kadar uzun olursa o
kadar güçlük çekerler. O nedenle talimatların bir yere yazılmasını tercih ederler.
Talimatların sistemli ve basamaklı olması onları rahatlatır. Özellikle
numaralandırılması önemlidir.
Görsel stile sahip bir kişiye bir şeyi koltukta oturarak anlatmak yerine masa
başında çizerek anlatmak daha yararlıdır. İstediğiniz bir şeyi kağıda yazıp
ellerine vermeniz, söylemenizden daha iyi olabilir.
3
Nasıl Ders Çalışmalı?
Görsel stile sahip öğrencilerin çalışabilecekleri derli toplu, karışık ve kalabalık
olmayan bir yere gereksinimleri vardır.
Ders kitabında ya da yazılı metinlerdeki resimlerden çalışmak bu öğrenciler için
uygundur.
Görsel stile sahip öğrenciler ders anlatımı sırasında eğer not tutmuyorlarsa dersten
kolayca uzaklaşacaklardır. Bu öğrenciler yazılı yönergelere gereksinim duyarlar.
Yazarken renkli kalemler kullanmalı, okurken önemli konuların altını renkli kalemler
veya fosforlu kalem ile çizmeli. Ders dinlerken mutlaka not almalı.
Anahtar noktalar için kartlar hazırlamalı. Kartların üzerine resim ve semboller
çizmeli. Kart üzerinde çok önemli sözcüklerin üzerinden renkli kalemlerle çizmeli.
Kartların az bilgi içermesi, kart resminin belleğe kolay yerleşmesini sağlar.
Karmaşık konuları kolay öğrenmek için büyük resim kağıtları kullanarak çeşitli
çizimlerle görsel hale dönüştürmek yararlı olur (kavram haritaları oluşturmak gibi).
Harita, şema ve diğer görsel araçlar için kısa açıklamalar yazmalı.
DVD, VCD, bilgisayarda var olan eğitim programları görseller için yararlıdır.
Kitapların kenarlarına bir bakışta o bölümü ona hatırlatacak kendisine özgü sembol
ve resimler çizmeli.
Öğrenmeleri gereken materyalleri kendisi planlamalı ve organize etmeli çünkü
planlama ve organize etme öğrenmeyi kolaylaştırır.
Bellekte tutulması gerekenler için görsel hatırlatma notları hazırlamalı
Matematik gibi sayısal konular için, anladığını kısa cümle ya da birkaç söz halinde
yazmalı, bilgileri organize etmek için posterler hazırlamalı.
Problem çözerken istenenleri, verilenleri renkli kalemler de kullanarak yazmalı.
Problem çözümü basamaklı ise bu basamakları gösteren kutucuklar çizip ve içlerine
kısa notlar yazıp kutuları birbirlerine çizgilerle bağlayabilir.

Nasıl ders çalışmalı?
Bu öğrenciler ders çalışmak için sessiz bir yere ihtiyaç duyabilirler.
Yazılı ödevlerde büyük ihtimalle ekstra zamana gereksinim duyabilirler.
Mümkünse arkadaş grupları ile çalışmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulmalı.
Konuları tekrar ederken yüksek sesle okumalı.
Ses kayıt cihazı kullanabilir. Kaydettiklerini dinleyerek sınava hazırlanabilir.
Bellekte tutulması gereken bilgiler (tarih, isimler, yer adları vb.) için çeşitli
melodiler yapılması öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu melodilerin komik, saçma ya da
çılgınca olması akılda kalmasına daha da faydalı olacaktır.
5
Basamaklı bir şekilde öğrenmeleri gereken şeyleri basamaklı olarak yazıp yüksek
ses ile söyleyerek şarkılara dönüştürebilir.
Önemli konular ve talimatları yüksek sesle okuyup tekrarlayabilir.
Matematik ve sayısal konular için; yeni konuları (sesli) konuşarak kendine
anlatarak çalışabilir. Problemi kendi sözcükleri ile ifade edebilir. Problemleri
çözerken aklından geçenleri (o sırada yalnız da olsa) sesli anlatabilir.
Basamaklı bir kavram/bilgi öğreniyorsa bu basamakları yazıp, sonra yüksek sesle
okuyabilir.
4
İşitsel Öğrenme Stili
Küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet
etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. Yabancı
dil öğreniminde (Konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdırlar. Hatırlamak
istediklerini, birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar.
Göz ile okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler; o nedenle en azından kendi
kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarına izin verilmelidir. İşittiklerini daha iyi
anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi,
okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları, birinin anlatması ile daha iyi anlarlar.
Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler.
İşitsel stilde öğrenen kişi için sessiz ve sakin bir ortam seçin. Fonda hafif,
enstrümantal bir müzik yararlı olacaktır. Bazen tersi de olabilir; rahatsız olup
olmadıklarını sorun. Sözlerinizi özenle seçin, ahenkli ve sözcükleri uygun yerlerde
vurgulayarak konuşmanız sizi daha iyi anlamalarını sağlar. Sizi dinlerken bir yandan
da o size bir şeyler söyleyecektir. Onları dikkatle dinleyin, çünkü söylediklerinin
bazıları sizi doğru anlayıp anlamadıklarını öğrenmek için söylediği şeylerdir. Gerekli
cevaplar verilmezse anlattığınız şeyi dinlemeyebilirler. Ayrıca sözlerinin ciddiye
alınmadığını düşünebilirler. İşitsel öğrenme stiline sahip kişilerin konsantre
olabilmeleri için çevrelerinde başka konuşmalar duymamaları gerekir.
Nasıl ders çalışmalı?
Bu öğrenciler ders çalışmak için sessiz bir yere ihtiyaç duyabilirler.
Yazılı ödevlerde büyük ihtimalle ekstra zamana gereksinim duyabilirler.
Mümkünse arkadaş grupları ile çalışmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulmalı.
Konuları tekrar ederken yüksek sesle okumalı.
Ses kayıt cihazı kullanabilir. Kaydettiklerini dinleyerek sınava hazırlanabilir.
Bellekte tutulması gereken bilgiler (tarih, isimler, yer adları vb.) için çeşitli
melodiler yapılması öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu melodilerin komik, saçma ya da
çılgınca olması akılda kalmasına daha da faydalı olacaktır.
5
Basamaklı bir şekilde öğrenmeleri gereken şeyleri basamaklı olarak yazıp yüksek
ses ile söyleyerek şarkılara dönüştürebilir.
Önemli konular ve talimatları yüksek sesle okuyup tekrarlayabilir.
Matematik ve sayısal konular için; yeni konuları (sesli) konuşarak kendine
anlatarak çalışabilir. Problemi kendi sözcükleri ile ifade edebilir. Problemleri
çözerken aklından geçenleri (o sırada yalnız da olsa) sesli anlatabilir.
Basamaklı bir kavram/bilgi öğreniyorsa bu basamakları yazıp, sonra yüksek sesle
okuyabilir.
Kinestetik/Dokunsal Öğrenme Stili
Oldukça hareketli olurlar. Yerlerinde duramazlar ve sürekli hareket halindedirler.
Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek vb. onların görevi olsun isterler.
Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini de anlamaz hale
gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde problem
yaşanır. Ders işleme sisteminden daha az yararlanırlar. Bu nedenlerden dolayı da
ilgisiz ve başarısız oldukları ileri sürülebilir.
Kinestetik stilde öğrenen kişi dağınıklıktan rahatsız olmaz ve niçin bu kadar olay
çıkardığınıza bir anlam veremez. Hatta sizin, huysuz, kavgacı, bıktırıcı biri
olduğunuzu düşünür. O nedenle de, sizinle sürekli mücadele edebilir ve size karşı
çıkabilir. Bu tür durumlarda, onlara sizin ne hissettiğinizi anlatmaya çalışın.
Karışıklığın sizi nasıl etkilediğini, onların anlayabileceği bir şekilde izah edin. Bunu
yaparken vücut dilini kullanmanız çok yararlı olur çünkü kinestetik kişiler vücut dilini
daha iyi algılarlar. Evde gönüllerince davranabilecekleri kurtarılmış bölgelere
gereksinim duyarlar.
Kinestetik stilde öğrenen kişilerde somut ve hareket belirten kısa anlatımlar daha
etkili olur. Bu anlatımda vücut dilini bariz bir şekilde kullanmakta da yarar vardır.
Kinestetik/Dokunsal Öğrenme Stili
Oldukça hareketli olurlar. Yerlerinde duramazlar ve sürekli hareket halindedirler.
Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek vb. onların görevi olsun isterler.
Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini de anlamaz hale
gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde problem
yaşanır. Ders işleme sisteminden daha az yararlanırlar. Bu nedenlerden dolayı da
ilgisiz ve başarısız oldukları ileri sürülebilir.
Kinestetik stilde öğrenen kişi dağınıklıktan rahatsız olmaz ve niçin bu kadar olay
çıkardığınıza bir anlam veremez. Hatta sizin, huysuz, kavgacı, bıktırıcı biri
olduğunuzu düşünür. O nedenle de, sizinle sürekli mücadele edebilir ve size karşı
çıkabilir. Bu tür durumlarda, onlara sizin ne hissettiğinizi anlatmaya çalışın.
Karışıklığın sizi nasıl etkilediğini, onların anlayabileceği bir şekilde izah edin. Bunu
yaparken vücut dilini kullanmanız çok yararlı olur çünkü kinestetik kişiler vücut dilini
daha iyi algılarlar. Evde gönüllerince davranabilecekleri kurtarılmış bölgelere
gereksinim duyarlar.
Kinestetik stilde öğrenen kişilerde somut ve hareket belirten kısa anlatımlar daha
etkili olur. Bu anlatımda vücut dilini bariz bir şekilde kullanmakta da yarar vardır.
6
Kinestetik stilde öğrenen kişiye uzun ve önemli olan bir konuyu anlatmak için, rahat
hareket edebilecekleri yerleri seçmeniz sizi daha iyi anlamalarını sağlar. Birlikte
yapılan bir yürüyüş sırasında anlatılması gibi bir yol izlenebilir. Örneğin; elinizi
omuzlarına koymanız anlattığınız şeyi anlamaları için yararlı olabilir. Konuşma veya
ders çalışma sırasında elinde bir eşya varsa buna mani olmayın. Örneğin ders
çalışırken elindeki kalemi sürekli çeviriyorsa kalemi elinden almayın.
Düşündüğünüzün tersine kalem elindeyken sizi daha iyi anlayabilir.
Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak yaşayarak öğrenme
dediğimiz yöntemlerin uygulanması gerekir. Müze, okul bahçesi veya laboratuarda
dokunarak, ellerini kullanarak olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler.
Nasıl ders çalışmalı?
Derse konsantre olabilmek için ön sıralara oturabilir.
Yazım kurallarını fazlaca göz önüne almadan sürekli olarak duyduklarını hatırlatacak
kısa notlar tutabilir.
Kavram haritası niteliğinde şema ya da çizimler yapabilir.
Ders çalışırken öğrenmeyi kolaylaştırmak için, elinde kitap ya da kartlarla ileri geri
yürüyüp, yüksek sesle okuyabilir.
Çalışırken hareket etmesi sağlanabilir.
Çalışırken kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilebilir.
Bir şeyler anlatacağı zaman ayağa kalkabilir ve tüm vücudunu kullanarak
anlatabilme özgürlüğü olabilir.
Ders dinlerken hareket etmelerine izin verilebilir.
Dersi anlatan kişinin mimik, drama ve abartılı ağız hareketlerine odaklanmaları
anlamalarına yardımcı olabilir.
Maket ve benzeri materyaller kullanmaları öğrenmelerini kolaylaştırabilir.
7
Sıralı işlemleri hatırlayabilmek için her bir basamağı bir karta yazmalı daha sonra
kartları otomatik olarak sıraya koyacak hale gelene kadar sıraya koymalı.
Matematik çalışırken, bilgileri gündelik hayatları ile ilişkilendirebilecek şekilde
somutlaştırmaları faydalı olabilir.
Kinestetik olan öğrencilerin ders çalışırken sık sık ara vermesi gerekebilir.
Çalışacakları konuyu 20 dakikalık periyotlara bölmeleri önerilir.
Laboratuvar çalışmaları için fazladan zaman ayırabilir, konu ile ilgili müze, tarihi
yerler vb. yaşayarak öğrenebilecekleri mekanlara gidebilirler.
Kaynaklar:
BOYDAK Alp H. “Öğrenme Stilleri” Beyaz Yayınları.
FULLER Cheri “Ben Farklıyım” Selis Kitaplar.
MARKOVA Dawna, A. POWELL “Çocuklar Nasıl Öğrenir?” Kuraldışı Yayıncılık.
Nancy Cheatwood Ellis ngayle@fbtc.net
© 1996 "A Very Special Education Page".
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4369
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz