baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Sirkenin Faideleri

Aşağa gitmek

Sirkenin Faideleri Empty Sirkenin Faideleri

Mesaj  Admin Perş. Ara. 09, 2021 4:36 pm

SİRKE DEYİP GEÇME

Ha­dîs-i şe­rîf­ler­de bu­yu­rul­du ki:
(Sir­ke bu­lun­ma­yan ev­de, ge­çim dar­lı­ğı olur.)
(Sir­ke ne gü­zel ka­tık­tır.
Al­lah sir­ke­ye be­re­ket ver­sin! O, ben­den ön­ce­ki pey­gam­ber­le­rin de ka­tı­ğı idi.
Sir­ke var­sa, baş­ka ka­tı­ğa ih­ti­yaç ol­maz.)
(Sir­ke yi­yen ki­şi­ye, Al­la­hü te­âlâ iki me­lek vazife­len­di­rir. Ye­mek bi­tin­ce­ya ka­dar o ki­şi­ye duâ, is­tiğ­fâr eder­ler.)

Bu hâ­ri­ka ürü­nün 10.000 yıl ka­dar ön­ce bu­lun­du­ğu zan­ne­di­lir. İlk keş­fe­den Bâ­bil­li­ler­dir. Ro­ma­lı lej­yo­ner­ler çor­ba gi­bi içer­ler­di. Hi­pok­rat, sir­ke­yi ilâç ola­rak kul­la­nır­dı. Ani­bal, Alp­le­ri aş­mak için ka­ya­la­rı sir­ke ile par­ça­la­dı.
Ame­ri­kan İç Sa­va­şı’nda is­kor­pit has­ta­lı­ğı ve Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nda ise ya­ra­la­rı iyi­leş­tir­mek için kul­la­nıl­dı.

Bir­çok hu­bu­bat, mey­ve ve bit­ki­ler­den, sir­ke ya­pı­lır ama, el­ma sir­ke­si en kıy­met­li­si­dir. İş­tah açı­cı ola­rak, sa­la­ta ve tur­şu­lar içi­ne dö­kü­len sir­ke, şu iş­ler­de de kul­la­nı­lır:

Seb­ze ve mey­ve­le­r, sir­ke­li su ile yı­ka­nır.
La­va­bo, ban­yo gi­bi sert ze­min­ler sir­key­le si­li­nir.
Bo­ğaz ağ­rı­la­rın­da, sir­ke ile gar­ga­ra ya­pı­lır.
Ka­şın­tı­la­ra ve cilt çat­lak­la­rı­na sir­ke sü­rü­lür.
Bu­ha­rı­ ba­şağ­rı­sı, as­tım ve cilt le­ke­le­ri­ne fay­da­lı­dır.
Yor­gun­luk ve uy­ku­suz­luk için, sir­ke­li su içi­lir.
Sir­ke­li bez, mi­de üze­ri­ne ko­nur­sa, bu­lan­tı ve kus­ma­yı ön­ler.
Na­sır­la­rı ve siğil üze­ri­ne, sir­ke ile ıs­la­tıl­mış ek­mek ko­nur.
Cil­di yu­mu­şatıp par­lat­mak için, ban­yo su­yu­na sir­ke ka­tı­lır.
Bal ka­rış­tı­rıl­mış sir­ke­li su ile dü­zen­li ki­lo ve­ri­le­bi­lir.
Cam­la­rın pı­rıl pı­rıl ol­ma­sı için, ılık su ve el­ma sir­ke­si­ ile si­li­nir.
Cam bar­dak­lar için du­ru­la­ma su­yu­na el­ma sir­ke­si ko­nur.
So­yu­lan pa­ta­tes­le­rin ka­rar­ma­ma­sı­ için sirkeli suya konur.
Peyniri korumak için, sirke ile ıslatılmış beze sarılır.
La­ha­na ve kar­na­ba­har haş­lar­ken su­yu­na el­ma sir­ke­si­ ko­nur.
Si­ga­ra ko­ku­su­ için bir kabın için­e el­ma sir­ke­si ko­nur.
De­ter­jan­la sert­leşen el­le­r, sir­ke ile ova­la­nır­sa yu­mu­şar.
Kap­lar­daki le­ke­le­ri çıkarmak için sir­ke­li suda ıslatılır.
Çamaşır du­ru­la­rken suya ko­nan sir­ke­ on­la­rı­ yu­mu­şa­tır.
El­de­ki so­ğan ko­ku­su sir­ke ile si­li­nir­se yok olur.
For­mi­ka eş­ya­yı par­lat­mak için sir­ke­li bez­le ovu­lur.
Ha­lı­ sir­ke­li bez­le si­li­nirse, parlaklığını kaybetmez.
Yasal Uyarı: Uyarı: Bu sayfada yer alan bilgilerin hiç biri doktor önerisi niteliğinde bilgi değildir ve hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik tanı, teşhis ve tedavi gibi amaçlar için olarak kullanılmamalıdır.


Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4369
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz