HZ:EYYÜB (A:S:) NİN DUASI VE DİĞER DUALAR

Aşağa gitmek

HZ:EYYÜB (A:S:) NİN DUASI VE DİĞER DUALAR

Mesaj  Admin Bir Cuma Şub. 11, 2011 11:07 amHZ:EYYÜB:  Rabbi innî messeniye'd- durru ve Ente erhamürrâhimin' demeliyiz.” diyor. .

1- Lâ ilâhe illallâh.(33 defa) (Lâ ilâhe illallah sözü ile imanınızı yenileyin.Hadis ) Meal:Allah`tan başka hiç bir ilah yokdur.
2- Hasbünallâhi ve ni`mel vekîl.(7 defa)(Her işte ALLAH`ı vekil kılma) Meal:Her işimi O`na hevale ettim.O ne güzel vekildir (koruyucudur)
3- Lâ havle vela kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Meal:Yüce Allah`tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.
4- Yâ Lâtif,Yâ Vedûd,Yâ Şâfî.(Sırlı üç esmaül Hüsna) Meal:Ey lütufları,ikramları bol olan Allah`ım,Ey mü`minleri çok seven ve sevilen, Ey Şifa veren Allah`ım.
5- Ferdun,Hayyun,Kayyûmün,Hakemün,Adlün,Kuddus.(İsmi Azam) Meal:O tekdir,O diridir,O yücedir,O hakimdir,O adaletlidir,O kusurlardan uzaktır.
6- Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn(Hz. Yunus`un duası) Meal:Senden başka ilah yoktur.Sen kusurlardan uzaksın.Gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum. .(22 defa)
7- Rabbi ennî messeniyed durru ve ente erhamurrâhimîn.(Hz. Eyüp A.S.`ın duası) Meal:Ey Rabbim.Bana gerçekten zarar dokundu.Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.
8- Rabbi zidni ılmen ve fehmen ve elhıknî bissâlihîn. Meal:Allah`ım benim ilmimi artır ve ilmi anlamayı bana nasip eyle.Beni salih kullarından eyle
9- Rabbenağ firlı veli vâlideyye velil mü`minîne yevme yegûmül hisâb. Meal:Ey Rabbim.Beni,annemi,babamı ve bütün mü`minleri kıyamet gününde affeyle. (Hz.İbrahim A.S.`ın duası)
10-Sübhâneke lâ ilmelenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmül hakîm. Meal:Seni her türlü noksanlardan uzak tutarız.Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir.Her işi hikmetle yaparsın.
11-Sübhânallahî ve bihamdihî sübhânallâhil azîm. Meal:Yüce olan Allah her türlü kusur ve noksanlardan uzaktır.
12-Bismillâhillezı lâ yezurru mea ismühû şey ün fil arzı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm. Meal:Allah`ın adıyla başlarım.Onun adıyla başlayınca ne yerde nede gökde hiçbirşey bana zarar veremez. (H.Ş_3 defa)
13-Rabbi yessir velâ telâ tuassir?Rabbi temmim bil hayr .(hadis) Meal: Rabbim menim işlerimi kolaylaşdır,zorlaşdırma,Rabbim işlerimi hayırla tamamlattır.
14- Allâhümme yâ mukallibel kulûb.Sebbit kalbî(kulûbenâ) alâ dînik.(hadis) Meal:Ey kalpleri evirib-çeviren Allah’ım.Kalbimi (kalplerimizi) dininde sabit kıl.(70)
15-Subhânekellâhümme (ve bi hamdike) innî estağfiruke ve etûbü ileyk..Estağfirullâhı ve etûbu ileyk
Meal:Her şeyden münezzeh olan Rabbim.Sana hamd,tevbe ve istiğfarda bulunuyorum.(100 defa)
16-Subbûhun Kuddûsun rabbünâ ve rabbûl melâiketi verrûh. Meal:Kusurlardan uzak, yuce olan bizim Rabbimizdir ve O melaikelerin ve Cibrilin de Rabbidir
17-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. (salavat) (11) Meal:Ey Allah`ım Salat (dua) ve selam efendimiz Hz. Muhammed`in üzerine olsun.
19-Allâhümme inneke afüvvün kerimûn,tuhibbül affe fa`fu annî. (hadis) Meal:Allah`ım sen çok affedicisin çok Kerimsin affetmeyi seversin.Beni de affet.
20-Rabbiş rahlî Sadrî ve yessirlî emrî vehlül ukdeten min lîsâni yefgahû gavlî ve üfevvizu emrî ilallâh inallâhe basîrum bil ibâd. (Hz.Musa`nin (s.a.v) duası) Meal: Ya Rabbi genişlet göğsümü,kolaylaştır işimi,çözüver şu dilimin bağını, Ta ki anlasınlar sözümü.
21-Vallâhu hayran hâfizâ vehüve erhamürrâhimin. Meal: Allah koruyanların en hayırlısı, Merhamet edenlerin en hayırlısıdır.

22-Elhamdülillâhillezî ehyânâ be`de mâ emâtenâ ve ileyhinnûşûr.(Sabah kalkınca) Meal: Bizi öldürdükden sonra dirilten Allah`a hamd olsun.,dönüş onadır.

23-Tefriciye Duâsı
“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedenillezî tenhallü bihil ükadu ve tenfericu bihil-kurabu ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâllü bihir-reğaibü ve hüsnül-havâtimu ve yusteskal ğamâmu bivechihil Kerîmû ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma`lûmin lek”
24-SELATEN TuncinâDuâsı
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâbihâ min cemîil ahvâli ve’l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke a’led-derecât.
Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât. Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât.İnneke ala külli şey in kadir.
Ebû Derdâ(r.a)HZ.nin DUASI

Bismillâhirrahmânirrahîm,Allâhümme ente Rabbi lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-Arşil-Azîm ,lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm. MâşâAllâhü kâne ve ma lem yeşe’ e(AYIN)'lemü ennAllahe ala külli şey'in gadir,ve ennellâhe kad ehâta bi-külli şey’in ilmen,veehsaa külle şey'in adeden Allâhümme innî eûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin ente âhizün bi-nâsıyetihâ inne Rabbî sırâtın müstekîm.

1. Salât-ı Münciye
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ اْلاَحْوَالِ وَاْلآفَاتِ وَتَقْضِى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’il-ehvâali ve’l âafâat. [Arapça metinde “ehvâl” kelimesi, “ahvâl” olarak dizilmiş; doğrusu burada yazıldığı gibi “ehvâl”dir. Düzeltir özür dileriz.] Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’is-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa indeke a’led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa’l gaayâati min cemî’il-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. Inneke alâa külli sey’in kadiyr.”
Mânâsı:
“Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.”
***
2. Salât-ı Nâriye
اَللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَابُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْحِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِى كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفنسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

“Allâahümme salli salâaten kâamileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedini’l-lezii tenhallü bi-hil’ukadü ve tenfericü bihi’l-kürabü ve tükdaa bihi’l-havâaicü ve tünâalü bihi’r ragaaibü ve husnü’lhavâatimi ve husnü’l-havâatimi ve yüsteska’l gamâamü bivechihi’l-keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma’lûmin lek.”
Mânâsı:
“Allâh’ım, kendisi hürmetine dügümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-i hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”
Her gün Peygamber Efendimize çokça salevât okumalıdır. Bilhassa salât-i münciye, salât-i nâriye ve salât-i fethiyye’ye devam edilmelidir. Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak duâ edilirse, Cenâb-i Hak dilekleri kabul eder. Salât-i Münciye’nin hatmi 1000, salât-i nâriye’nin hatmi ise 4444 defa okumaktır.
***
3. Salât-ı Fethiyye
اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِى اِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

“Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedini’l-fâtihi limâa uğlika ve’l-hâtimi limâa sebeka nâasıri’l-hakkı bi’l-hakkı ve’lhâadii ilâa sirâatıke’l müstakıym ve alâa âalihii hakka kadrihii ve mikdâarihi’lazıym.”
Mânâsı:
“Allâh’im salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakk’a hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca.” (Muhtasar İlmihal, Hasan Arıkan, Fazilet Neşriyat, İstanbul, yyy., s. 168-170)
[/color]
[/color]
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2919
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz