baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ben 23 Nisanım

Aşağa gitmek

Ben 23 Nisanım Empty 23 NİSAN ŞİİRLERİ KOKUSU

Mesaj  Admin Perş. Mart 05, 2020 10:59 am
23 NİSAN ŞARKISI
Yirmi üç nisan bugün verelim biz el ele,
Aydınlık geleceğe yürüyelim birlikte.
Atamızdan armağan dünya çocuk bayramı,
Bu bayram bizlere tüm çocuklara....
Yurdumuzun her yanında dalgalan al bayrağım,
Bu vatan emanet tüm çocuklara.


23 NİSAN ŞARKISI
Yir-mi üç ni-san bu_gün ve_re-lim biz el e-le,
Ay-dın-lık ge-le-ce-ğe yü-rü-ye-lim bir-lik-te.
A-ta-mız-dan ar-ma-ğan dün-ya ço-cuk bay-ra-mı,
Bu bay-ram biz-le-re tüm ço-cuk-la-ra....
Yur-du-mu-zun her ya-nın-da dal-ga-lan al bay-ra-ğım,
Bu va-tan e-ma-net tüm ço-cuk-la-ra.


23 NİSAN KOKUSU
Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
Geliyor her yandan Nisan kokusu.
Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
Sarmış gönülleri vatan duygusu.


Gelincikler gibi al al bayraklar,
Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!


Şu mini miniler tombul yanaklı,
Yerlerinde bile duramıyorlar.
Hepsinin elleri çifte bayraklı,
Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.


Yeniden oluyor her şey, yeniden,
Yanıyor ****** içimizde bak!
******, bu kara günü ak eden,
******; andımız, en kutlu sancak.
Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
Havanın bile bir coşkun hâli var,
Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE
DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

Ben 23 Nisanım
Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.
Kutlanırken her yerde
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de
Bu sevinçli günümü.
3
Ben olmadan tam olmaz
Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.
Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
Nice alın terim var...
İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
Sevinerek,gülerek...
İ "İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.
Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
Faydasız gördüğünü.
S Ben Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.
Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.
A "A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde
Onu arar gözlerim...
O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
Düşürmezdi ulusu
Gece , gündüz dilinden.
N Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla
Artar bizim ünümüz.
Yazdığım şu yazı Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli
Gönlümüzde kazılı...
2 Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta
Bizi derde salmadı.
S Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....
İ Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
Hayat denen yarışta...
N-İKonuşan bir tabloyuz Biz yanyana durunca. Yansı yapar ışıklar Yüzümüze vurunca...
A Tablomuzu görsünler Gelsin de arkadaşlar. Geç kalmadan gidelim, Bugün tören tez başlar...
3 Sesleri var dışarda, Neredeyse gelirler; Şu konuşan tabloya Bir aferin verirler...
N-2 İşte kapı açıldı, Bayrağımız göründü. Her çocuk,her yer onun Al rengine büründü...


Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.

Kutlanırken her yerde
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de
Bu sevinçli günümü.
3
Ben olmadan tam olmaz
Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.

Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N
Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
Nice alın terim var...

İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
Sevinerek,gülerek...
İ
"İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.

Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
Faydasız gördüğünü.
S
Ben Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.

Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.
A
"A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde
Onu arar gözlerim...

O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
Düşürmezdi ulusu
Gece , gündüz dilinden.
N
Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla
Artar bizim ünümüz.

Yazdığım şu yazı
Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli
Gönlümüzde kazılı...
2
Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta
Bizi derde salmadı.

S
Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....
İ
Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
Hayat denen yarışta...

N-İ
Konuşan bir tabloyuz
Biz yanyana durunca.
Yansı yapar ışıklar
Yüzümüze vurunca...
A
Tablomuzu görsünler
Gelsin de arkadaşlar.
Geç kalmadan gidelim,
Bugün tören tez başlar...
3
Sesleri var dışarda,
Neredeyse gelirler;
Şu konuşan tabloya
Bir aferin verirler...

N-2
İşte kapı açıldı,
Bayrağımız göründü.
Her çocuk,her yer onun
Al rengine büründü...

Ben 23 Nisanım
Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.

Kutlanırken her yerde
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de
Bu sevinçli günümü.
3
Ben olmadan tam olmaz
Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.

Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N
Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
Nice alın terim var...

İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
Sevinerek,gülerek...
İ
"İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.

Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
Faydasız gördüğünü.
S
Ben Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.

Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.
A
"A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde
Onu arar gözlerim...

O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
Düşürmezdi ulusu
Gece , gündüz dilinden.
N
Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla
Artar bizim ünümüz.

Yazdığım şu yazı
Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli
Gönlümüzde kazılı...
2
Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta
Bizi derde salmadı.

S
Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....
İ
Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
Hayat denen yarışta...

N-İ
Konuşan bir tabloyuz
Biz yanyana durunca.
Yansı yapar ışıklar
Yüzümüze vurunca...
A
Tablomuzu görsünler
Gelsin de arkadaşlar.
Geç kalmadan gidelim,
Bugün tören tez başlar...
3
Sesleri var dışarda,
Neredeyse gelirler;
Şu konuşan tabloya
Bir aferin verirler...

N-2
İşte kapı açıldı,
Bayrağımız göründü.
Her çocuk,her yer onun
Al rengine büründü...23 NİSAN NE DEMEK ?
23 Nisan demek,
Çocuk demek, gelecek demek.
23 Nisan demek,
Vatan demek, bayrak demek.

23 Nisan demek,
Coşku, neşe, bayram demek.
23 Nisan demek,
Özgürlük demek, egemenlik demek.

23 Nisan demek,
Meclis demek, ****** demek.
23 Nisan demek,
Yeniden doğuş, diriliş demek.

23 Nisan demek,
Can demek, birlik demek.
23 Nisan demek,
Şan, şeref, gurur demek.

23 Nisan demek,
Türkiye Cumhuriyet’i demek.
Ulusal bayram demek.
Dünya barışı demek.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Ben 23 Nisanım Empty 23 NİSAN NE DEMEK ?

Mesaj  Admin Çarş. Mart 27, 2019 12:30 pm23 NİSAN NE DEMEK ?
23 Nisan demek,
Çocuk demek, gelecek demek.
23 Nisan demek,
Vatan demek, bayrak demek.

23 Nisan demek,
Coşku, neşe, bayram demek.
23 Nisan demek,
Özgürlük demek, egemenlik demek.

23 Nisan demek,
Meclis demek, ****** demek.
23 Nisan demek,
Yeniden doğuş, diriliş demek.

23 Nisan demek,
Can demek, birlik demek.
23 Nisan demek,
Şan, şeref, gurur demek.

23 Nisan demek,
Türkiye Cumhuriyet’i demek.
Ulusal bayram demek.
Dünya barışı demek.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Ben 23 Nisanım Empty Ben 23 Nisanım 3

Mesaj  Admin Çarş. Nis. 04, 2018 10:06 am

Ben 23 Nisanım
Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.

Kutlanırken her yerde
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de
Bu sevinçli günümü.
3
Ben olmadan tam olmaz
Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.

Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N
Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
Nice alın terim var...

İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
Sevinerek,gülerek...
İ
"İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.

Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
Faydasız gördüğünü.
S
Ben Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.

Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.
A
"A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde
Onu arar gözlerim...

O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
Düşürmezdi ulusu
Gece , gündüz dilinden.
N
Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla
Artar bizim ünümüz.

Yazdığım şu yazı
Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli
Gönlümüzde kazılı...
2
Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta
Bizi derde salmadı.

S
Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....
İ
Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
Hayat denen yarışta...

N-İ
Konuşan bir tabloyuz
Biz yanyana  durunca.
Yansı yapar ışıklar
Yüzümüze vurunca...
A
Tablomuzu görsünler
Gelsin de arkadaşlar.
Geç kalmadan gidelim,
Bugün tören tez  başlar...
3
Sesleri var dışarda,
Neredeyse gelirler;
Şu konuşan tabloya
Bir aferin verirler...

N-2
İşte kapı açıldı,
Bayrağımız göründü.
Her çocuk,her yer onun
Al rengine büründü...23 NİSAN NE DEMEK ?
23 Nisan demek,
Çocuk demek, gelecek demek.
23 Nisan demek,
Vatan demek, bayrak demek.

23 Nisan demek,
Coşku, neşe, bayram demek.
23 Nisan demek,
Özgürlük demek, egemenlik demek.

23 Nisan demek,
Meclis demek, ****** demek.
23 Nisan demek,
Yeniden doğuş, diriliş demek.

23 Nisan demek,
Can demek, birlik demek.
23 Nisan demek,
Şan, şeref, gurur demek.

23 Nisan demek,
Türkiye Cumhuriyet’i demek.
Ulusal bayram demek.
Dünya barışı demek.

Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Ben 23 Nisanım Empty Geri: Ben 23 Nisanım

Mesaj  Admin Ptsi Mart 20, 2017 5:54 pmBen 23 Nisanım
Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.
Kutlanırken her yerde
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de  
 Bu sevinçli günümü.
3
 Ben olmadan tam olmaz
 Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.
Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
 Nice alın terim var...
İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
 Sevinerek,gülerek...
İ "İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.
Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
 Faydasız gördüğünü.
S Ben Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.
Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.
A "A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde  
Onu arar gözlerim...
O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
 Düşürmezdi ulusu  
Gece , gündüz dilinden.
N Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla    
 Artar bizim ünümüz.
Yazdığım şu yazı Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli  
   Gönlümüzde kazılı...
2  Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta  
 Bizi derde salmadı.
S Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....
İ  Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
 Hayat denen yarışta...
N-İKonuşan bir tabloyuz Biz yanyana  durunca. Yansı yapar ışıklar Yüzümüze vurunca...
A Tablomuzu görsünler Gelsin de arkadaşlar. Geç kalmadan gidelim, Bugün tören tez  başlar...
3  Sesleri var dışarda, Neredeyse gelirler; Şu konuşan tabloya Bir aferin verirler...
N-2 İşte kapı açıldı, Bayrağımız göründü. Her çocuk,her yer onun  Al rengine büründü...


Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.

Kutlanırken her yerde
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de
Bu sevinçli günümü.
3
Ben olmadan tam olmaz
Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.

Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N
Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
Nice alın terim var...

İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
Sevinerek,gülerek...
İ
"İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.

Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
Faydasız gördüğünü.
S
Ben Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.

Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.
A
"A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde
Onu arar gözlerim...

O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
Düşürmezdi ulusu
Gece , gündüz dilinden.
N
Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla
Artar bizim ünümüz.

Yazdığım şu yazı
Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli
Gönlümüzde kazılı...
2
Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta
Bizi derde salmadı.

S
Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....
İ
Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
Hayat denen yarışta...

N-İ
Konuşan bir tabloyuz
Biz yanyana  durunca.
Yansı yapar ışıklar
Yüzümüze vurunca...
A
Tablomuzu görsünler
Gelsin de arkadaşlar.
Geç kalmadan gidelim,
Bugün tören tez  başlar...
3
Sesleri var dışarda,
Neredeyse gelirler;
Şu konuşan tabloya
Bir aferin verirler...

N-2
İşte kapı açıldı,
Bayrağımız göründü.
Her çocuk,her yer onun
Al rengine büründü...

Ben 23 Nisanım
Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.

Kutlanırken her yerde
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de
Bu sevinçli günümü.
3
Ben olmadan tam olmaz
Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.

Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N
Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
Nice alın terim var...

İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
Sevinerek,gülerek...
İ
"İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.

Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
Faydasız gördüğünü.
S
Ben Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.

Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.
A
"A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde
Onu arar gözlerim...

O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
Düşürmezdi ulusu
Gece , gündüz dilinden.
N
Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla
Artar bizim ünümüz.

Yazdığım şu yazı
Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli
Gönlümüzde kazılı...
2
Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta
Bizi derde salmadı.

S
Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....
İ
Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
Hayat denen yarışta...

N-İ
Konuşan bir tabloyuz
Biz yanyana durunca.
Yansı yapar ışıklar
Yüzümüze vurunca...
A
Tablomuzu görsünler
Gelsin de arkadaşlar.
Geç kalmadan gidelim,
Bugün tören tez başlar...
3
Sesleri var dışarda,
Neredeyse gelirler;
Şu konuşan tabloya
Bir aferin verirler...

N-2
İşte kapı açıldı,
Bayrağımız göründü.
Her çocuk,her yer onun
Al rengine büründü...23 NİSAN NE DEMEK ?
23 Nisan demek,
Çocuk demek, gelecek demek.
23 Nisan demek,
Vatan demek, bayrak demek.

23 Nisan demek,
Coşku, neşe, bayram demek.
23 Nisan demek,
Özgürlük demek, egemenlik demek.

23 Nisan demek,
Meclis demek, ****** demek.
23 Nisan demek,
Yeniden doğuş, diriliş demek.

23 Nisan demek,
Can demek, birlik demek.
23 Nisan demek,
Şan, şeref, gurur demek.

23 Nisan demek,
Türkiye Cumhuriyet’i demek.
Ulusal bayram demek.
Dünya barışı demek.

En son Admin tarafından Cuma Nis. 09, 2021 11:53 am tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Ben 23 Nisanım Empty 23 NİSAN ŞİİRİ BEN 23 NİSANIM

Mesaj  Admin Çarş. Nis. 01, 2015 10:54 am


Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.

Kutlanırken her yerde
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de
Bu sevinçli günümü.
3
Ben olmadan tam olmaz
Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.

Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N
Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
Nice alın terim var...

İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
Sevinerek,gülerek...
İ
"İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.

Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
Faydasız gördüğünü.
S
Ben Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.

Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.
A
"A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde
Onu arar gözlerim...

O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
Düşürmezdi ulusu
Gece , gündüz dilinden.
N
Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla
Artar bizim ünümüz.

Yazdığım şu yazı
Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli
Gönlümüzde kazılı...
2
Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta
Bizi derde salmadı.

S
Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....
İ
Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
Hayat denen yarışta...

N-İ
Konuşan bir tabloyuz
Biz yanyana  durunca.
Yansı yapar ışıklar
Yüzümüze vurunca...
A
Tablomuzu görsünler
Gelsin de arkadaşlar.
Geç kalmadan gidelim,
Bugün tören tez  başlar...
3
Sesleri var dışarda,
Neredeyse gelirler;
Şu konuşan tabloya
Bir aferin verirler...

N-2
İşte kapı açıldı,
Bayrağımız göründü.
Her çocuk,her yer onun
Al rengine büründü...
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Ben 23 Nisanım Empty 23 NİSAN ŞİİRİ BEN 23 NİSANIM

Mesaj  Admin Çarş. Nis. 01, 2015 10:54 am

Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.

Kutlanırken her yerde
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de
Bu sevinçli günümü.

3
Ben olmadan tam olmaz
Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.

Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N
Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
Nice alın terim var...

İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
Sevinerek,gülerek...
İ
"İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.

Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
Faydasız gördüğünü.

S
Ben Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.

Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.

A
"A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde
Onu arar gözlerim...

O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
Düşürmezdi ulusu
Gece , gündüz dilinden.

N
Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla
Artar bizim ünümüz.

Yazdığım şu yazı
Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli
Gönlümüzde kazılı...

2
Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta
Bizi derde salmadı.

S
Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....

İ
Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
Hayat denen yarışta...

N-İ
Konuşan bir tabloyuz
Biz yanyana  durunca.
Yansı yapar ışıklar
Yüzümüze vurunca...

A
Tablomuzu görsünler
Gelsin de arkadaşlar.
Geç kalmadan gidelim,
Bugün tören tez  başlar...

3
Sesleri var dışarda,
Neredeyse gelirler;
Şu konuşan tabloya
Bir aferin verirler...

N-2
İşte kapı açıldı,
Bayrağımız göründü.
Her çocuk,her yer onun
Al rengine büründü...


En son Admin tarafından Perş. Mart 16, 2017 10:48 am tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Ben 23 Nisanım Empty Ben 23 Nisanım

Mesaj  Admin Çarş. Nis. 01, 2015 10:52 am

Ben 23 nisanım
Yirmisiyim baştayım.
Bugünün anlamını
Anlayacak yaştayım.

Kutlanırken her yerde  
Bayramın yıldönümü;
Kutlayacağım ben de
Bu sevinçli günümü.

3
Ben olmadan tam olmaz
Yirmi üçü nisanın
Sevincine son olmaz
Böyle günde insanın.

Feda olsun ulusa
Gerekirse canım da...
Ataların öz kanı
Dolaşıyor kanımda..
N
Nisanın baş harfiyim,
Baş üstünde yerim var.
Yurdum için döktüğüm
Nice alın terim var...

İşte aldım yerimi
Karşınıza gelerek,
Kutlayalım bayramı
Sevinerek,gülerek...
İ
"İ" En başta olsaydı
İnsan olurdu Nisan...
******tür her zaman
İnandığım insan.

Çocukların bayramı
Yapan Odur bugünü.
Odur yıkıp kaldıran
Faydasız gördüğünü.

S
Bn Nisanın ortası,
Omurgası gibiyim.
Şu konuşan tabloda
Ben de söz sahibiyim.

Yerimizle yurdumuz
Türkiye'dir Türkiye..
Toplansın da çocuklar
Başlayalım türküye.

A
"A" Harfini görünce
******'ü özlerim.
Dolaştığım her yerde
Onu arar gözlerim...

O kurtardı vatanı
Düşmanların elinden,
Düşürmezdi ulusu
Gece , gündüz dilinden.

N
Tamamlansın benimle
Adı güzel günümüz.
23 Nisanlarla
Artar bizim ünümüz.

Yazdığım şu yazı
Alnımızda yazılı...
Cumhuriyet temeli
Gönlümüzde kazılı...

2
Tamamlandı tablomuz,
Eksiğimiz kalmadı.
Gelmeyenler olup ta
Bizi derde salmadı.

S
Katılmayan olur mu
Böyle bir topluluğa...
Kim istemez ulaşmak
Böyle bir mutluluğa....

İ
Eleleyiz her yerde,
Savaşlarda, barışta.
Olmalıyız en önde
Hayat denen yarışta...

N-İ
Konuşan bir tabloyuz
Biz yanyana  drunca.
Yansı yapar ışıklar
Yüzümüze vurunca...

A
Tablomuzu görsünler
Gelsin de arkadaşlar.
Geç kalmadan gidelim,
Bugün tören tez  başlar...

3
Sesleri var dışarda,
Neredyse gelirler;
Şu konuşan tabloya
Bir aferin verirler...

N-2
İşte kapı açıldı,
Bayrağımız göründü.
Her çocuk,her yer onun
Al rengine büründü...


En son Admin tarafından Çarş. Nis. 01, 2015 11:53 am tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz