baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Günlük Okunması İcap Eden Dualar 3

Aşağa gitmek

Günlük Okunması İcap Eden Dualar 3 Empty Günlük Okunması İcap Eden Dualar 3

Mesaj  Admin Salı Ocak 03, 2023 7:22 pm

HADİS-İ ŞERİFLERDE BİLDİRİLEN GÜNLÜK OKUNACAK DUALARDAN BAZILARI ŞÖYLEDİR:

(Sabah akşam, 3 defa, “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm” okuyan, büyücü ve zâlimden emin olur.) [İbni Mâce]
    🌿💕🌿💕🌿💕🌿
(Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]
     🌿💕🌿💕🌿💕
(Sabah namazından sonra 11 İhlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Harâitî]
     🌿💕🌿💕🌿💕
Belaya uğramış bir kimseyi görünce okunacak dua : "Elhamdü lillâahillezii aafâanii mimmebtelâake bihii ve faddalenii alâa kesiirin mimmen haleka tafdiilâ."

Mânâsı: "hamd olsun o Allâh'a ki, senin mübtelâ olduğun şeyden bana âfiyet verdi ve beni yarattığı bir çoklarından üstün kıldı."
23/MU'MİNÛN-1: Kad eflehal mu’minun(mu’minune).
Mü'minler felâha ermiştir.

23/MU'MİNÛN-2: Ellezîne hum fî salâtihim hâşiûn(hâşiûne).
Onlar, namazlarında huşû duyanlardır.

23/MU'MİNÛN-3: Vellezîne hum anil lagvi mu’ridûn(mu’ridûne).
Ve onlar, boş şeylerden yüz çevirenlerdir.
KORKUTAN RÜYADAN SONRA: ALLAHÜMME İNNA NEUZÜ BİKE MİN AMELİŞ ŞEYTANİ VE SEYYİATİL AHKAM.

YA DA:EUZÜ Bİ KELİMATİLLAHİT TAMMATİ MİN GADABİHİ VE ŞERRİ İBADİHİ VE MİN HEMEZATİŞ ŞEYADİNE VE EN YAHDURUN.
(Sabah namazından sonra on defa, "La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir" okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.) [Nesâî]
("Günah zarar vermez" demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)
      🌿💕🌿🌹🌿💕
([Yukarıdaki tesbihi] Akşam namazından sonra okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.) [Tirmizî]
    🌿💕🌿💕🌿💕
(Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve âhiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.) [Beyhekî]
    🌿💕🌿💕🌿💕
(Bir kimse, sabah akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz.) [Deylemi]
    🌿💕🌿💕🌿💕
(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]
   🌿💕🌿💕🌿💕
(Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve Kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]
    🌿💕🌿💕🌿💕
(Gece Âmenerrasulü’yü okuyana, o her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]
    🌿💕🌿💕🌿💕
(Geceleyin Yasin-i şerif okuyan, affedilmiş olarak sabaha çıkar.) [Buhârî]
   🌿💕🌿💕🌿💕
(Her gece Yasin-i şerif okumaya devam eden şehit olarak ölür.) [Taberânî]
   🌿💕🌿💕🌿💕
(Cuma gecesi Yasin sûresini okuyanın günahları affedilir.) [İsfehânî]
    🌿💕🌿💕🌿💕
Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.
   🌿💕🌿💕🌿💕
(Sabah akşam İhlas ve Muavvizeteyn’i üçer defa oku! Bütün bela, âfet, sıkıntı ve istenmeyen kötü şeyleri giderir.) [Tirmizî]
  🌿💕🌿💕🌿💕🌿
(Eve girerken İhlâs sûresini okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubî]
   🌿💕🌿💕🌿💕
(Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana melekler, eve gelene kadar dua eder.)
     🌿💕🌿💕🌿💕
(Lâ havle velâ kuvvete illâ billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym]
[İmam-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]
    🌿💕🌿💕🌿💕
(Sıkıntılı veya borçlu olan kimse, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a] (Bunu her gün yüz defa okuyan da fakirliğe düşmez. Elindeki nimetlere şükür etmiş olur ve de o nimetler devam eder.)
    🌿💕🌿💕🌿💕
(İstigfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mâce] (İstigfar olarak (Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh) okumalıdır.)
     🌿💕🌿💕🌿💕
Sabah akşam okunması gereken istigfar:. Rabbim sağlık sıhhat huzur içinde muhafaza ederek İslam'ın güzelliğini ve ahlakını yaşamayı yaşatmayı 🤲🤲🤲 nasip etsin Rabbim herkese nasip eylesin inşallah
🌹HAYIRLI SABAHLAR🥀

Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinike ve tatikel islam:Ey kalplere hükmeden Allah'ım benim kalbimi dinin ve islami itaatin üzerine sabit kıl.

UZUN ÖMÜR İÇİN 3 DEFA: SÜBHANALLAHİ MİLEL MİZAN VE MÜNTEHEL İLMİ VE MEBLEĞAR RİZA VE ZİNETEL ARŞ:ALLAH IM MİZANIN DOLUSUNCA İLMİN NİHAYETİNCERIZASI BÜYÜKLÜĞÜNCE VE ARŞIN AĞIRLIĞINCA TESBİH EDERİM.

ZENGİN OLMAK İÇİN 3 DEFA : YA HAMİDEL FİALİ ZELMENNİ ALA CEMİİ HALGIHİ BİLUTFİHİ.

TECDİDİ İMAN VE NİKAH DUASI: ALLAHÜMME İNNİ ÜRİDÜ EN ÜCEDDİDEL İMANE VEN NİKAHA TECDİDEN Bİ-KAVLİ LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULÜLLAH.
Bismillâhirrahmânirrahîm

23/MU'MİNÛN-1: Kad eflehal mu’minun(mu’minune).
Mü'minler felâha ermiştir.

23/MU'MİNÛN-2: Ellezîne hum fî salâtihim hâşiûn(hâşiûne).
Onlar, namazlarında huşû duyanlardır.

23/MU'MİNÛN-3: Vellezîne hum anil lagvi mu’ridûn(mu’ridûne).
Ve onlar, boş şeylerden yüz çevirenlerdir.
KORKUTAN RÜYADAN SONRA: ALLAHÜMME İNNA NEUZÜ BİKE MİN AMELİŞ ŞEYTANİ VE SEYYİATİL AHKAM.

YA DA:EUZÜ Bİ KELİMATİLLAHİT TAMMATİ MİN GADABİHİ VE ŞERRİ İBADİHİ VE MİN HEMEZATİŞ ŞEYADİNE VE EN YAHDURUN.
Uykudan uyanınca:"Elhamdülillahillezi ahyana bade ma ematena ve ileyhil basü vennuşur" okunur.
İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri, talebeleriyle yolculuk yaparlarken, istirahat için bir kervansaraya uğradılar. Talebelerine, “Bugün buraya bir bela geleceğini ve herkese sirâyet edeceğini görüyorum. Arkadaşlarımız, birbirlerine söylesinler. Herkes “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâi ve hüve’s-Semîu’l-Alîm” ve “Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti küllihâ min şerri mâ halak” dualarını tekrar tekrar okusunlar. Çünkü bu duaları kim okursa, Allâhü Teâlâ’nın inâyeti ile kendisi ve malı korunur.” buyurdular.

Bu sözlerden bir müddet sonra kervansarayda yangın çıktı. İnsanlar, bütün gayretlerine rağmen yangını söndüremediler. Birçoğunun malları yanarak telef oldu. Mürîdlerinden Mevlânâ Abdülmümin Lahorî’nin de malları yandı, kendisi de canını güçlükle kurtarabildi.

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretlerinin huzuruna geldi. İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri “Kimse size okunması icap eden duaları söylemedi mi?” buyurdular. “Hayır efendim.” dedi. İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, haber vermedikleri için talebelerine sitem etti ve “Her ne zaman bu dua okunursa, okuyanın kendisi ve malı kurtulur.” buyurdular. (Silsile-i Sâdât-ı Nakşibendiyye, Fazilet Neşriyat)
SABAH AKŞAM ÜÇ DEFA;SÜBHAANELLAAHİ MİL'ELMİİZAAN VE MÜNTEHE'L ILMİ VE MEBLEĞARRIZA VEZİNETEL-ARŞ.

MANASI;ALLAH'I MİZANIN DOLUSUNCA, İLMİN NİHAYETİNCE, RIZASI BÜYÜKLÜĞÜNCE VE ARŞ'IN AĞIRLIĞINCA TESBİH EDERİM. BU DUA SABAH VE AKŞAM ÜÇ DEFA OKUNUR. ÖMRÜNÜN UZUN VE MES'UD OLMASI,İMANLA ÖLMEK,KABİR AZABINDAN KURTULMAK,SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇMEK VE CENNETE VASIL OLMAYA VESİLE OLUR.
‘Süleyman Hilmi Tunahan Efendi (k.s.) hazretleri bu hususta şöyle buyurmuştur:
Cünnetü’l-Esmâ’yı, her birerinin başında Besmele çekmek suretiyle aşağıdaki şekilde 19 defa okuyunuz.

Bismillâhirrahmânirrahîm: “Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûsün min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukadi”.

Bunu okumaya, asgari 7 gün devam eden, Allah’ın izniyle tesirini / faydasını mutlaka görür.

Bu illete yakalanmamak/çarpılmamak için de tavsiyeleri; son iki rek’at sünneti olan vakit namazlarının, bu son sünnetlerinin edasında da, Fatiha´dan sonra zamm-ı sure olarak Felak ve Nâs surelerini okumaktır. Bu vesileyle Cenab-ı Hak, onları okuyan mü’mini, sihir / büyü gibi tehlikelere karşı koruma altına alıyor.

Rabbim (c.c.) bizleri, bu âdi-alçak büyücülerin / havalecilerin her türlü kötülük ve pisliklerinden rahmetiyle hıfz u himale ve vikaye buyursun.
Son bir hatırlatma:

İmkân nisbetinde abdestli bulunmaya gayret et. Felak - Nâs surelerini ve “Eûzü bi-kelimâtillâhittâmâti külliha min şerri mâ halak” sığınma duasını okumayı ihmâl etme. Allah’ın (c.c.) izniyle şifâ bulup bu illetten kurtulacağından da emin ol. Zerre miktarı da olsa kalbinde şüphe kalmasın, olmasın, bulunmasın!
“İSTİĞFAR ı Şerif !!!!!!!!!!
“Kavlen, fiilen, amelen, havâtıran (içimizden geçen kötü düşüncelerden) estağfirullâhe’l-azıym ve etûbü ileyk min cemîi mâ kerihallâh”
istiğfarını dilimizden ve gönlümüzden eksik etmemek lazım.
قولا فعلا عملا خواطرا استغفرالله العظيم وأتوب اليك من جميع ما كره الله
Meali: “Söz, fiil, amel ve havâtırda (kalbimize gelen düşüncelerde), Allah katında kerih olan şeylerin cemîinden (tamamından yine) Allahu Teâla’ya tevbe ve istiğfar ederim.” demektir.
“Yâ şâfiye’l-emrâz… Ve’şfi merzânâ.” Âmin…
Süleyman Hilmi Tunahan Efendi (k.s.) hazretleri bu hususta şöyle buyurmuştur:
Cünnetü’l-Esmâ’yı, her birerinin başında Besmele çekmek suretiyle aşağıdaki şekilde 19 defa okuyunuz.

Bismillâhirrahmânirrahîm: “Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûsün min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukadi”.

Bunu okumaya, asgari 7 gün devam eden, Allah’ın izniyle tesirini / faydasını mutlaka görür.
(Sabah namazından sonra 11 İhlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Harâitî]
 🌿💕🌿💕🌿💕
(Sabah namazından sonra on defa, "La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir" okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.) [Nesâî]
("Günah zarar vermez" demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)
  🌿💕🌿🌹🌿💕
([Yukarıdaki tesbihi] Akşam namazından sonra okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.) [Tirmizî]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve âhiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.) [Beyhekî]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Bir kimse, sabah akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz.) [Deylemi]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve Kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Gece Âmenerrasulü’yü okuyana, o her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Geceleyin Yasin-i şerif okuyan, affedilmiş olarak sabaha çıkar.) [Buhârî]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Her gece Yasin-i şerif okumaya devam eden şehit olarak ölür.) [Taberânî]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Cuma gecesi Yasin sûresini okuyanın günahları affedilir.) [İsfehânî]
🌿💕🌿💕🌿💕
Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.
🌿💕🌿💕🌿💕
(Sabah akşam İhlas ve Muavvizeteyn’i üçer defa oku! Bütün bela, âfet, sıkıntı ve istenmeyen kötü şeyleri giderir.) [Tirmizî]
🌿💕🌿💕🌿💕🌿
(Eve girerken İhlâs sûresini okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubî]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana melekler, eve gelene kadar dua eder.)
 🌿💕🌿💕🌿💕
(Lâ havle velâ kuvvete illâ billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym]
[İmam-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]
🌿💕🌿💕🌿💕
(Sıkıntılı veya borçlu olan kimse, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a] (Bunu her gün yüz defa okuyan da fakirliğe düşmez. Elindeki nimetlere şükür etmiş olur ve de o nimetler devam eder.)
🌿💕🌿💕🌿💕
(İstigfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mâce] (İstigfar olarak (Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh) okumalıdır.)
 🌿💕🌿💕🌿💕
Sabah akşam okunması gereken istigfar:
Çok şumûllü bir istiğfâr:

"Kavlen, fiilen, amelen, havâtıran estağfirullâhe'l-azıym ve etûbü ileyk min cemîi mâ keriha'llâh"...

Ebû Derdâ(r.a) Duası
Anlatılır ki,vaktiyle Medine’de büyük bir yangın çıkar.Ebû Derdâ(r.a) da,o esnada tarlada çalışmaktadır.Bir grup insan yanına yaklaşarak:”Medine’de sizin mahallede yangın çıktı.Senin evin de yanmak üzere.Malın mülkün heba olmadan yetiş!”dediler.O ise çalışmasına devam ederek dedi ki:”İnşâallah hiçbir şey olmaz.”Onun gayet emin bu tavrı karşısında,orada bulunanlar hayli şaşırıp sebebini sordular.Ebû Derdâ Hazretleri;Allah Rasûlü bana bir dua edip dedi ki:”Kim bu duayı okursa malı mülkü Allah’ın hıfzı emanı altında olur.”Ben de bu duayı okudum,diye cevap verdi.

İşlerini bitirdikten sonra yanındakilerle beraber Medine’ye döndüler.Gördüler ki,o mahalledeki bütün evler yandığı halde Ebû Derdâ’nın evine hiçbir şey olmamış.

İşte bu duayı okuyanın malı mülkü,gece gündüz Allah’ın inayetiyle hıfzu eman altında olur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,Allâhümme ente Rabbi lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-Arşil-Azîm ,lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm. MâşâAllâhü kâne ve ma lem yeşe’ e(AYIN)'lemü ennAllahe ala külli şey'in gadir,ve ennellâhe kad ehâta bi-külli şey’in ilmen,veehsaa külle şey'in adeden Allâhümme innî eûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin ente âhizün bi-nâsıyetihâ inne Rabbî sırâtın müstekîm.
Çocukların hidayeti ve manevi sahada ileriye gitmeleri için farz namazından sonra:1 salavat-ı şerife okuyup 14 defa" Ya Vehhab" okunur.
Namazda Kadir sure-i celilesini okumak bin ayet okumak gibidir.Ayt'ül Kürsi de böyledir.
SALAT-Ü MÜNCİYE
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ اْلاَحْوَالِ وَاْلآفَاتِ وَتَقْضِى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Salat-ı Münciye Duası (Salaten Tüncina) Türkçe Okunuşu:

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât .İnneke ala külli şey'in gadir."
Güzelce abdest aldıktan sonra:
"Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü"
diyene cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer.
Kaynak/Râvi: Nesai
YUSUF SÜRESİ 21. İNCİ AYETİ KERİM;
Mühim bir işi olan; “Vallahü gâlibün ala emrihi” ayeti kerimesi  1461 defa okunur.Her 100’üncüde “Vallahi inneke legâlibün ala emrihi” şeklinde okunur.

“Ve Allah, emrinde gâlip olandır. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.”

Çok tesirlidir.Haklı olduğun davalarda hakkını alacağın zaman okursan neticesini görürsün bi iznillah…
SALAT-Ü MÜNCİYE FAZİLETİ
Maneviyat büyüklerinden Ebu Musa, fırtınalı bir havada gemide imiş. Müthiş bir fırtına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Peygamber Efendimize iltica etmiş:

Ya Resulallah, gemimiz batacak, içindeki bunca masumlar suya gark olup ölecekler. Lütfen bize bir kurtuluş çaresi göster!..

O sırada kulağına şöyle bir hitap vaki olmuş: Ey Ebu Musa! Tüncina duasını okuyun! Yani, kurtaran duayı okuyun, kurtaran duayı...

Demiş ki: Ya Resulallah, bu Tüncina duası hangisidir, biz bilmiyoruz?

Efendimiz (asm) bugün namazlardan sonra okumakta olduğunuz (Salaten Tüncina)'yı okumuş, bunu okuyun, diye tenbih buyurmuş.

Gemideki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa'dan öğrenip okumuşlar, fırtına dinmiş, sağ salim karaya ayak basmışlar.
SALÂT-I FETHİYE

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِى اِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ
Okunuşu:

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik ‘alâ seyyidinâ Muhammedini’l-fâtihı limâ uğlika ve’l-hâtimi limâ sebeka nâsırı’l-hakkı bi’l-hakkı ve’l-hâdî ilâ sırâtike’l müstakîm ve ‘alâ âlihî hakka kadrihî ve mikdârihi’l ‘azîm.”

Mânâsı:

“Allâh’ım; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakka hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca.”

Kulağınız çınladığı zaman okuyacağınız dua:

ذَكَرَ اللهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنيِ بِخَيْرٍ
Türkçesi şöyle okunuyor:

“Zekerallahü men zekerani bi hayrin’”

Anlamı:

“Beni iyilikle hatılayanı Allah da hatırlasın ve unutmasın.”
Nir şey içerken:Bismillahi şafi hu Allah okunur.
Yemek yaparken İhlas suresi, Kevser suresi ve Ettehiyyatü okunur. İhlas suresini okumak: Yiyenlerin hidayeti ve İhlaslarına vesile olur. Kevser suresi: Yemeğin Lezzetli olmasını sağlar. Ettehiyyatü okumak: Yemeğin bereketli olmasına vesile olur.

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm)"
duasını üç kere okuyan her türlü kazadan beladan ve nazar değmesinden emin olur.
Bir yerin ağrıdığı zaman elini koy:"Bismillahi euzü biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü min vecai haza."oku.
Ya da 7 defa mesh et:"Euzü biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru."okunur.
3- Hud suresinin 41. âyet-i kerimesini okumalı:"
"Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafururrahim"
Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Gemiye binince, Besmeleyle, Hud suresinin 41. âyetini okuyan, boğulmaktan emin olur.) [Taberani]

Bir kimse hergün 7 kere Tevbe suresinin son iki ayetini okumayı vird edinirse,ölüm o kimsenin yolunu kesemez. Bu tertibe devam ettiği sürece hayatı da devam eder: BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM:

128- Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
129- Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîm).

MANASI
128- Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O'na ağır gelir (O'nu üzer). Size çok düşkün, mü'minlere şefkatli ve merhametlidir.
129- Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O'ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah'a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.

Güzelce abdest aldıktan sonra:
"Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü"
diyene cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer.
Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ulûl ilmi kâimen bilkıst, lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakim:

AL-İ İMRAN SURESİ 18. AYETİ (ŞEHİDALLÂHU)


Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillahirrahmânirrahîm.
Okunuşu: “Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ulûl ilmi kâimen bilkıst, lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm.”
Anlamı: Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak, kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi; melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. (Evet) O’ndan başka tanrı yoktur; O mutlak güç ve hikmet sahibidir.

Şehidallâhu Ayetinden Sonra Okunacak Dua

Şehidallâhu’dan sonra şu duayı okumak çok faziletlidir. Nitekim Gâlibu’l-Kattân (r.a.) şöyle anlatmıştır: Bir kere ticaret için Kûfe’ye geldim. A’meş (r.a.)’ın yakınına konakladım, gece olunca yatma istedim. O ise, geceleyin teheccüd namazına kalktı, kılarken Şehidallâhu ayet-i kerimesini okudu, sonra:
“Ve ene eşhedü bimâ şehidallâhu bihi ve estevdiullâhe hâzihişşehadete ve hiye indellâhi vedîatün inneddîne indellâhil İslâm.”
(“Allahu Teâlanın şahitlik ettiğine ben de şehadet ederim ve bu şehadeti Allahu Tealaya emanet ederim ve bu Allah indinde bir emanettir. Şüphesiz ki, Allah indinde (makbul) din İslam’dır.”) dedi ve bunları tekrar tekrar okudu… (Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, n1:10453, 10/193; Heysemi, Mecma’u’z-zevâid, no:108890, 7/46)
(Kaynak: Ahmet Mahmut Ünlü, Duâlarım, 1/248)

Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4761
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 50

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz