baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

En çok umut edilen ayet Zümer suresi53. ayet Surelerin faziletleri:ihlas suresi,Mülk suresi

Aşağa gitmek

En çok umut edilen ayet Zümer suresi53. ayet Surelerin faziletleri:ihlas suresi,Mülk suresi Empty En çok umut edilen ayet Zümer suresi53. ayet Surelerin faziletleri:ihlas suresi,Mülk suresi

Mesaj  Admin C.tesi Ara. 18, 2010 11:57 am

53.ayet:(Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir."

(Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir."

İhlâs sûresinin fazîleti
Ebû Saîd-i Hudrî buyurdu ki: Eshâb-ı kirâmdan biri, sabaha kadar ihlâs
sûresini tekrar eden birini işitir. Sabah olunca Resûlullah efendimize giderek, bütün
gece İhlâs okumasını az görerek durumu arz eder. Resûlullah efendimiz de
buyurdu ki:
“Nefsim yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, bu sûreyi okumak,
bütün Kur'ân-ı kerîmin üçte birine denktir.”
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Kim İhlâs sûresini gösterişten uzak bir şekilde okursa, Allah onun bedenini
Cehenneme harâm kılar.”
“Kim sabah namazından sonra, İhlâs sûresini on bir defa okursa, o gün
kendisine bir günâh gelip bulaşmaz. Şeytan gayret etse de korunmuş olur.”
“Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca on bir
defa ihlâs sûresini okursa, o dönünceye kadar Allah onu muhafaza eder.”!
“Kim akşam namazından sonra (konuşmadan) iki rek'at namaz kılıp, birinci
rek'atinde Fâtiha ve Kâfîrun, ikinci rek'atinde Fâtiha ve İhlâs sûrelerini okursa,
yılan, derisinden sıyrılıp çıktığı gibi o da günâhlarından öylece sıyrılıp çıkar.”

“Ölüm hastalığı içinde iken ihlâs sûresini okuyan kimse, kabirde fitneye
uğramaz. Melekler onu kanatları üzerine alıp, Sırat'ı geçinceye ve Cennete
girinceye kadar götürürler.”
“Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutan kimse, yemeği bitirince ihlâs
sûresini okusun.”
“Kabristandan geçerken, onbir ihlâs okuyup, imânla vefat etmiş mevtâların
rûhlarına hediye eden kimseye, oradaki ölülerin sayısı kadar sevâb verilir.”
“Yatağa girdiğinde, Fâtiha'yı ve İhlâs sûresini okuyan, ölüm müstesna
herşeyden emin olur.”
“Kim hergün, iki yüz defa ihlâs sûresini okursa, borçları hariç, elli yıllık günâhı
affedilir.”
“Kim ölüm hastalığında, ihlâs sûresini okursa, kabir azabı görmez. Kabrin
sıkmasından emin olur. Melekler onu kanatlarıyla taşırlar ve Sırattan sür'atli bir
şekilde geçirirler.”
"Kim bin defa İhlâs sûresini okursa, Cennetteki makâmını görmeden vefât
etmez."
“Kim yatağında uyumak ister, sağ yanına yatar ve yüz defa İhlâs sûresini
okursa, kıyâmet günü Allahü teâlâ ona; "Ey kulum! Sağ yanın üzere Cennete gir"
buyuracaktır.”
“Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan fakirlik görmez.”
Eshâb-ı kirâmdan Hazret-i Süheyl, bu hadîs-i şerîfe uyarak zengin olmuştur.
Hazret-i Âişe buyurdu ki. Resûlullah efendimiz bir kişiyi, bir birliğin başkanı
olarak gazaya gönderdi. O zat emrindekilere namaz kıldırırken, okuyuşunu daima
İhlâs sûresi ile bitirdi. İşlerini görüp döndükleri zaman, onun bu hali Peygamber
efendimize anlatıldı. Peygamber efendimiz; “Bunu niçin yaptığını ona sorun
bakalım” buyurdu. Sordular. O, “Çünkü bu sûre Rahman'ın sıfatını bildirmektedir.
Ben de bu sebeple onu okumayı seviyorum” dedi. Bunun üzerine Peygamber
efendimiz; “Ona haber verin; muhakkak Allahü teâlâ da onu seviyor” buyurdu.
“Cuma namazından sonra, yedi defa İhlâs ve Mu'avvizeteyn yani Felak ve
Nâs sûrelerini okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden
korur.”
“Üç şey kendisinde bulunan kimse, Cennete dilediği kapıdan girecektir. Kul
hakkını ödeyen, her namazdan sonra onbir defa İhlâs sûresini okuyan, kâtilini
affederek ölen.”
“Kim İhlâs sûresini namazda veya namaz dışında yüz kere okursa, Allah ona,
Cehennemden kurtuluş beratı yazar.”
“Arefe günü bin İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duâsı kabul
olur. Hepsini Besmele ile okumalıdır.”
Eshab-ı kiramdan birisi; “Yâ Resûlullah! Kur'ân-ı kerîmin en faziletli sûresi
hangisidir?” diye sordu. Resûlullah efendimiz; “İhlâs sûresidir” buyurdu.
Enes bin Mâlik diyor ki: Resûlullah efendimiz birine; “Ey falan, evlendin mi?”
diye sordu. O kişi; “Hayır, yâ Resûlullah! Hem benim evlenecek bir şeyim de yok”
dedi. Peygamber efendimiz; “İhlâs sûresini bilmiyor musun?” buyurdu. O zât;
“Evet, biliyorum” dedi. Peygamber efendimiz; “O sûre Kur'ân-ı kerîmin üçte birine
denktir” buyurdu.

Birisi fakirlikten ve geçim sıkıntısından Peygamberimize şikayette bulundu.
Peygamber efendimiz ona; “Evine girdiğin vakit, kimse varsa selâm ver, kimse
yoksa kendine selâm ver ve bir defa İhlâs sûresini oku!” buyurdu. O kimse
Peygamber efendimizin bu emirlerini yaptı. Allahü teâlâ ona öyle bol rızık verdi ki,
komşularına dağıtmaya başladı.
Yine hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Her kim İhlâs sûresini 12 defa okursa, Allahü teâlâ onun için Cennette 12
köşk bina eder. Hafaza melekleri birbirlerine derler ki: "Haydin yürüyün gidelim de
kardeşimizin köşklerine bakalım"”
Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:
“Ölüm hastalığında İhlâs sûresini okuyanlara kabir suâli olmaz.”
Ahmed bin Hanbel buyurdu ki: “Kabristana girince, Fâtiha, Felak, Nâs ve
İhlâs sûrelerini okuyunuz. Sevâbını meyyitlere gönderiniz! Sevâbı hepsine ulaşır.”
İmâm-ı Birgivî buyurdu ki:
"Ölüm hastası İhlâs sûresini çok okumalıdır."
Süleyman bin Cezâ buyurdu ki:
“İhlâs sûresini Besmele ile bin kere okuyan diş ağrısı görmez.) Yine buyurdu
ki:

(İhlas, Felak, Nas ve Fâtiha sûrelerini her gün üçer kere okuyan, malını,
canını çoluk çocuğunu bütün belalardan muhafaza eder
--------------------------------------------------------------------------------
Kevser Sûresinin Fazîleti

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Kim innâ a'taynâ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su
içirir.”
“Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser sûresini) kim
inanarak ve sevâbını umarak okursa onu affederim.”
Kutbüddin İznikî buyurdu ki:
“Bir kimse yatacağı vakit, Kevser sûresini okursa ve; "Yâ Rabbî! Beni sabah
namazına uyandır" derse, Allahü teâlânın izniyle o kimse sabah namazına uyanır.”
Âlimlerimiz buyurmuştur ki:
“Her kim bu sûresi Cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerîfe
getirir de yatarsa, o gece Resûlullah efendimizi rüyâda görür.”
Temîmî diyor ki:
“Her kim Kevser sûresini okumaya devam ederse, kalbi yumuşar, Rabbine
huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet üzere olur.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mülk sûresinin fazîleti


Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından
kurtarır.”
“Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.”
“Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her
gece Mülk sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nail olur.”
“Ben Mülk sûresinin, ümmetinmden her insanın kalbinde olmasını severim.”
“Kur'ân-ı kerîmden otuz âyetlik bir sûre, bir adama şefaat etti ve neticede
mağfiret oldu. O, Mülk sûresidir.”

Eshab-ı kiramdan bir kaçı, bir yere çadır kurbuşlardı. Burada bir kabir
bulunduğunu bilmiyorlardı. Çadırda mülk sûresinin okunduğu işitildi.
Resûlullah efendimize bunu haber verdiklerinde:
“Bu sûre, insanı kabir azabından korur” buyurdu.
Abdullah ibni Abbâs buyurdu ki:
“Mülk sûresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve komşularına da öğret.
Zira bu sûre azabdan kurtarıcıdır.
Okuyan kişiye Hak teâlâ indinde şefaatçidir. Eğer kişi onu ezberlemişse,
Allahtan onu Cehennemden kurtmasını ister. Allah, o sayede kişiyi kabir
azabından kurtarır.”
Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:
“Her gece Tebarake (Mülk) sûresini okuyanlara kabir suâli sorulmaz.”
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
“Birisi vefat edip kabre konduğunda, azab melekleri ölünün başına gelir. Baş
onlara der ki:
"Ona dokunmayız. Zira o bana, Mülk sûresini okurdu."
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4371
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz