baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Hadis-i Şerifler

Aşağa gitmek

Hadis-i Şerifler Empty Hadis-i Şerifler

Mesaj  Admin Cuma Ara. 11, 2015 12:16 am

"Allah Teâlâ'yı hoşnut eden iki cümle: Sübhânallahi ve bi-hamdihî sübhânallahi’l-azîm " Buhari
"Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terket, dilersen muhafaza et."

(Tirmizi) #hadis
Rasulullâh (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Sakın içki içme, çünkü o bütün kötülük ve şerlerin anahtarıdır.” İbn-i Mâce #Hadis
Çocuklarınıza ikramda bulunun; (yani) onları en güzel şekilde terbiye edin."

[İbn-i Mace] #hadis
"Rızkı kazanmada ve ihtiyaçlarınızı karşılamada sabahın erken saatlerini tercih ediniz."

[Camiu's Sağir, Hadîs No: 3123]
"Hayra vesile olan, o hayrı yapan gibi sevap kazanır."

(Tirmizî, İlm, 14) #Hadis
İki çeşit günah vardır ki, cezaları âhirete bırakılmadan dünyada verilir: Zulüm ve ana babaya isyan."

[Camiu's Sağir, No: 3113]
"Her kim Allah yolunda bir harcama yaparsa o yaptığı harcama için kendisine yediyüz misli sevap yazılır."

(Nesai, Cihâd: 7) #Hadis
"Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet Gününde o kapıdan ancak oruç tutmuş olanlar girer."

(Buhari, Savm: 4) #Hadis
"Kesenin ağzını sıkma! Allah da sana sıkarak verir!"

(Buhârî, Zekât, 21) #Hadis
"Gizli açık çok sadaka verin ki, rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olun ve duanız kabul edilsin."

[İbni Mace] #Hadis
"Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı (ve yararlı) olanıdır."

(Tirmizi, Birr: 25) #Hadis
"Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir."

(Beyhakî, Şuab, VII, 361) #Hadis
"Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter."

(Buhârî, Mezâlim, 3) #hadis
"Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir."

(Kütüb-ü Sitte, Hadis No:1751)
Akıllı kimse, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır."

[Tirmizi] #hadis
“Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez”

Müslim, Îmân 73.

"Namaz için ezan okunduğu zaman, gök kapıları açılır ve dua kabul edilir."

(Müsned,3, 342) #Hadis
"Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen, bizden değildir."

[Ebu Davud] #hadis
"Allah, hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren, güleryüzlü kimseyi sever."

(Buhari, Müslim) #hadis
"Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur."

(Müslim, Zikir 89)
Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın."

(Buhari, Edeb 12)
"Üç şey vardır ki, bunu ancak Ehli Cennet yapar: ilim peşinde olmak, ölülere merhametli olmak, fukarayı sevmek."
(Ramuz el Hadis .264, 10.)
"Öyle bîr zaman gelecektir ki, kişi malını helâldan mi, haramdan mı elde ettiğini önemsemeyecek."

[Ebû Hüreyre] #Hadis
"Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne âlâ geçmezse yatsın."

[Kütübü Sitte, 4314]
“Nerede kolaylık varsa, orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir.”

(Riyazü's Salihin, No.636)
Hz. Muhammed (A.S.M.) buyurdu ki: “Yumuşak davranamayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır.”..

(Riyazü's Salihin, No.639)
Allahım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan doymayan nefisten sana sığınırım"

(Müslim, Zikir,73) #hadis
Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin."

(Riyazü's Salihin, Hadis No.707)
"Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir."

(Buharî) #hadis
"Herhangi biriniz oturmak için asla başkasını yerinden kaldırmasın. Ancak ona yer açınız, sıkışarak yer veriniz."..

(Buhari) #hadis
“Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple tabağın ortasından değil, kenarlarından itibaren yiyiniz.”

(Riyazü's Salihin, Hadis No.745)
Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona!

(Ebu Davud, Edeb 88)
"Bir zaman gelecek, zina, içki ve mizmarı [çalgıyı] helal sayanlar çıkacaktır."...

[Buhari] #hadis
“Müslüman olan, yeterli geçime sahip kılınan ve Allah’ın kendisine verdiklerine kanaat etmesini bilen kurtulmuştur.”
(Riyazü's Salihin,524)
Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi (imtihan vesilesi) de maldır."....

(Riyazü's Salihin, No.482) #Hadis
"Ey âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlıdır."....

(Riyazü's Salihin, No.511) #Hadis
"Yanlış yaptığımızda bizi uyarmazsanız sizde hayır yoktur, uyardığınız halde sizi dinlemezsek bizde hayır yoktur." Hz. Ömer (ra)
"Evlerinizde Kurân'ı çok okuyunuz. Çünkü Kurân okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve o ailenin geçimi daraltılır."

Camiüssağir, 823
"Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir."

(Kütübü Sitte, No.4148)
"Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hiyânet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez."

(Riyazü's Salihin, No.236) #Hadis
Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız." ...

(Riyazü's Salihin, No.237)
Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz." ..

(Hadis-i Şerif | Riyazü's Salihin, No.237)
Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allahtan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.
(R.Salihin No274)
Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedî olarak kalınacak yerdir.”

(Mü'min Suresi, 39.Ayet)
“Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek, insana günah olarak yeter.”

(Riyazü's Salihin, No.296 | Ebû Dâvûd, Zekât 45)
"İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin!"

(Ebû Dâvûd, Edeb 16)
"En hayırlı zenginlik, gönül zenginliğidir. En iyi azık takvadır. Hikmetin başı ALLAH korkusudur."

(Camiü's Sağir, 934) #Hadis
Senin sayende Allah’ın bir kimseye hidayet etmesi, Senin için dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır. (Buhari,Cihad,102) #Hadis
"Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi? Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır."

(Ebi’d-Dünya, K.Samt 27) #Hadis
"Allahu Teâla kulun bir şey yeyip, birşey içtikten sonra Allah'a hamdetmesinden memnun olur."

(Müslim, Zikir: 89) #Hadis
"Allah yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever."

[Camiüssağir, No.1069] #hadis
"Allah, yumuşak ve güler yüzlü kimseyi sever."

[Camiüssağir, No.1070] #hadis
"Allah tevbekâr genci sever."

(Camiüssağir, No.1071) #hadis
Büyük bir güçlüğün içine düştüğünüzde 'hasbunallah ve ni’mel vekil' deyin."

(Camiüs Sağir) #hadis
"Bütün hastalıkların kaynağı, birbiri üstüne yemek yemektir."

[Camiüssağir 1:532, No:1087] #Hadis
“O halde yetime haksızlık yapma ve yüzünü ekşitme, yardım isteyeni de hangi çeşit olursa olsun boş çevirme.” (Duha: 93/9-10)
Namaz uykudan hayırlıdır ...!!!

" Sabah namazını kılan Allah'ın garantisi altındadır "

Hz Muhammed S.A.V
Allah'ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım."

... (Ebû Davud, Daavat 126.) #Hadis
"Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırab sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır." ..

[Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 26] #hadis
"Kim (bir belaya) maruz olana taziyede bulunursa, ona ötekinin sevabının bir misli verilir."...

(Tirmizi, No.1073) #hadis
"Allah'ım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!" ...

(Riyazü's Salihin, No.1489)
Gerçek mü'min, insanlara dil uzatan, lanet eden, kötü davranışlarda bulunan ve hayâsızca konuşan kişi asla değildir." ...

Tirmizi,Birr,48]
"Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşsin." ....

[Buhari] #hadis
"Muhakkak ki Allah, ümmetimin kalbindeki kötü arzu ve meyilleri, söz ve fiil haline çıkarmadıkları müddetçe affeder." (Buhari,Müslim) #hadis
Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, dua kazaya siper olur."

,,(Müslim, iman,137)
"Yaptığınız amelleri sırf Allah rızası için işleyiniz. Çünkü Allah sadece kendisi için yapılan amelleri kabul eder." ..(Camiüs Sağir) #hadis
"Evlad kokusu, Cennet kokusudur. Evlad dünyada nur, ahirette sürurdur (sevinçtir)."

..Câmiü’s-Sağîr, 2/2285] #Hadis
"Allah'a itaat etmek, anneye-babaya itaat etmektir. Anneye-babaya isyan eden Allah'a isyan etmiş olur." ..

[Ebû Hüreyre (r.a.)] #Hadis
Allah'ım, beni ilimle zengin kıl, hilimle süsle, takva ile beni şeref­lendir ve afiyetle beni güzelleştir.

(Camiü's Sağir, No.901) #Hadis
"Yumuşak huyluluğa dört elle sarıl. Sertlikten ve hayasızlıktan uzak dur." (Buhari, Edeb:38) #Hadis
"Allah'ım, tefrikadan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım." (Ebû Davud, Vitir: 32)
"Sadaka ancak malı çoğaltır... Akrabalara verilen sadakanın sevabı iki kat olarak verilir."

[Camiüssağir, No.1176,1177]
"İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz." (İbn Mace) #Hadis
"Cehennem nefse hoş gelen, Cennet ise nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır." [Buhari] #hadis
Namaz uykudan hayırlıdır ...!!!

" Sabah namazını kılan Allah'ın garantisi altındadır "

Hz Muhammed S.A.V
"İnsanlar, günahları çoğalmadıkça helak olmayacaklardır."

Ebu Davud, Melahim 17, (4347).
Dua, müminin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur." [Ramuz /13, 207]
"Müslümanlar arasında aldatma olmaz. Bizi aldatan bizden değildir."

[Hadis-i Şerif | Dârimî, Büyu:10]
"Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar vermez.."

(Maide 105). #Ayet
Titremene lüzum yok, Ben kral değilim.! Kureyş’li kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum...!

Hz. Muhammed (S.A.V.)
“Kim Allah’a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.”

(Talâk: 65/3)
Allah'ı anın, O'nu anmak şifadır.

- Hz. Ömer R.A
“Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

//CİN 15//
“Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”

//İSRÂ 81//
Sır saklamak, bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan, hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz.

// Hz. Ali R.A //
"Ayıp kusur arayan ve göz kaş işaretleriyle alay edenlerin vay haline..." (Hümeze: 104/1)
"Ölüler hakkında kötü konuşmayın, sonra dirileri üzersiniz."

Tirmizî, Birr 51, (1983).
Ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.

Âl-i İmrân, 5 (Ayet
"Her iyilik bir sadakadır."

(Buhârî, Edeb, 33) #Hadis
"Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler." (Buhârî, Edeb 27) #Hadis
"İnsanlarla sürtüşmekten sakın! Çünkü bu iyi hasletleri örter, çirkinleri ise su yüzüne çıkarır."

[Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir, 2/427]
Nerede olursan ol Allah'tan kork!!!!!

-Tirmizi, Kitâbül-birr ve's-sıla 55 #hadis
“Bütün mü’minler kardeştir. O halde her ne zaman araları açılırsa kardeşlerinizin arasını düzeltin...” (Hucurat: 49/10)
“... ve hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin...” (Nisa: 4/19)
“Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır. Üstteki el, veren; alttaki el ise, dilenip alan eldir.”

Buhârî, Zekât 18, 50
"Allah ısrarla duâ edenleri sever." [Hadis-i Şerif | Camiüssağir, 1075]
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur." [İbn Mâce Ahkâm 17] #hadis
"Allah'a duanızın kabul edileceğine kesinlikle inanmış olarak duâ edin." (Camiü's Sağir, c1, Hadis No: 316)
"Dilini tutan kurtuldu." (Tirmizi) #hadis
"Her arzuladığını yemen israftır." (Hadis-i Şerif | İbn Mace)
"Allah dört sözü diğer sözlere üstün kıldı: Subhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilahe illallah ve Allahü ekber."

(Müsned, 2:310)
"Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.”

[Hadis-i Şerif | Ebu Davud]
"Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, dua kazaya siper olur."

(Müslim, iman,137)
"Her insan hata eder hata işleyenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir." (Tirmizi, İbn mace) #hadis
"Az ve yeterli olan mal, çok olup âhiretten alıkoyan servetten iyidir."

(Camiüssağir, Hadis No.934)
"Allah'tan korkanın dili kırıcı olmaz ve öfkesinin gereğini yapmaz." [İbn-i Ebid-dünya] #hadis

"Allah bir kulu hakkında iyilik murad ederse, ona, kendi kusurlarını görme kabiliyetini verir."

(Hadis-i Şerif, Müslim, Kader 4,5)
"Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki onu silsin." [Tirmizi, Birr: 55] #Hadis
"Allah her konuşanın yanındadır. Öyle ise kul Allah'tan korksun ve ne söylediğine iyi baksın."

[Camiüssağir, Hadis No.1002]
"Hayâ imandandır." (Buhari) #hadis
Allah sadece Kendi rızasını gözeterek "Lâ ilahe illallah" diyenleri ateşe haram kılmıştır. [Tirmizî, Nikah: 25]
Holy Quran 3:5
------------------

Indeed, from Allah nothing is hidden in the earth nor in the heaven.
"Ey insanlar! Hayatınız sona ermeden, günahlarınızdan pişmanlık duyarak Allah'a tevbe edin." [Hadis-i Şerif | İbn Mace]
"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır."

(Tirmizi, Salât 357)
"Vaktin başında kılınan namazda Allah'ın rızası, sonunda kılmanda da Allah'ın affı vardır."

(Tirmizi, Salat 13)
"Vedalaşırken, birbirinizden ayrılırken, seni, emanetleri zayî etmeyen Allah’a emanet ediyorum deyin."

[Hadis-i Şerif |İbni Mace]
Kadınlarla dört hasleti için evlenilir:Malı için,asaleti için güzelliği ve dini için.Sen dindar olanını tercih et ki,mesud olasın.(C Sağir)
"İki göze cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz."

(Riyazü's Salihin,1308)
"Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz."

(Riyazü's Salihin, Hadis No.1352)
"Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin."

(Riyazü's Salihin, No.1371)
Holy Quran 2:117
------------------
Originator of the heavens and the earth. When He decrees a matter, He only says to it, "Be," and it is.
Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz.(Müslim,İlim16)
"Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!"

(Riyazü's Salihin, 1431)
"Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illallah’tır."

(Riyazü's Salihin, Hadis No.1440)
"Kendi ailesinden başkası için süslenen kadın, Kıyamet gününde karanlık gibi nursuz kalacaktır."

(Hadis-i Şerif |Tirmizi)
“Sabah namazından sonra uyumak rızka manidir.”

(Beyhakî, el-âdâb, 1/276)
"Allah'ın rahmetini gerektiren sebeplerden birisi de bol bol selâm vermesi ve tatlı dille konuşmasıdır."

[Camiü's Sağir] #hadis
"İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden, içinde sakladığın ve insanların duymasından hoşlanmadığın şeydir."

(Müslim, Tirmizi)
"Bir kul borcunu ödeme niyeti taşırsa, Allah mutlaka kendisine yardım eder."

[Camiü's-sağir] #Hadis
"Ne mutlu o kimseye ki, kendi kusuru başkasının kusurlarıyla uğraşmaktan onu alıkoyar."

[Deylemi, Müsnedü'l Firdevs] #hadis
Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: "Bir misli de sana olsun," demesin.

[Müslim, Zikr 86]
"Birinizin gönlünde Müslüman kardeşine faydalı bir nasihat geçiyorsa, onu söylesin."

(Camiüssağir, Hadis No.497)
Akıllı kimseden nasihat isteyin ki, doğru yolu bulasınız. Onu dinlememezlik etmeyin ki, pişman olmayasınız.

[Camiüssağir, No.558] #Hadis
Mümin, ayıplamaz, lanet etmez, fahiş söz söylemez." [Tirmizi] #Hadis
"Bir kişi hanımına su (bile) ikram etse sevab kazanır."

(Buhârî, Târîh-i Kebîr) #hadis
Müminin ferasetinden sakının, çünkü o, Allah'ın nuru ile bakar.

Hz. Muhammed (s.a.v)
Cimrilerin hali ne gariptir:
Fakirler gibi yaşar,
Zenginler gibi hesap verirler.

Hz. Ali R.A
“Kibir taşıyan kafada, akla rastlayamazsınız.”

Ahmed bin Hanbel Hz.
Gerçek müminler o kimselerdir ki, Allah zikredilince
Kalpleri titrer

(Enfâl: 2)
“Beyaz renk elbiseler giyiniz; çünkü elbiselerinizin hayırlısı beyaz olanlardır. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız.”

Ebû Dâvûd, Libâs 1
"En hayırlılarınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğretenlerdir."

#Hadis Kutubisitte
"Hikmetli söz mü'minin yitiğidir. Onu nerede bulursa, onu hemen almaya ehaktır."

Tirmizi, İlim 19, (2688).
"Mü'min, sonu cennet oluncaya kadar hayır işitmekten asla doymayacak."

Tirmizi, İlim 19, (2687).
"Ne sarhoşun ne de mecnunun talakı muteber değildir."

Buhari, Talak 11
"Bir erkek hanımına bir defada "Sen üç talakla boşsun!" dese, bu bir talâk sayılır."

Ebu Davud, Talak 10, (2197).
"Hacc yapmak isteyen acele davransın."
Ebu Dâvud, Menâsik 6, (1732).
"Zekâtta haddi aşan, vermeyen gibidir."

Ebü Dâvud, Zekât 4, (1585); Tirmizi, Zekât 19, (646); İbnu Mâce, Zekât 14, (1908).
"Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir."

Nesâî, Hacc 4, (5,114); İbnu Mâce, Menâsik 8, (2902).
"Allah'ın en ziyade buğzettiği erkek, şiddetli düşmanlık yapan hasımdır."

Buhari, Ahkâm 34, Mezâlim 15, Tefsir, Bakara 37
"Ahdine kim vefasızlık edip bozarsa, Allah mutlaka ona bir düşman musallat eder."

Muvatta, Cihâd 12, (2, 449), 26 (2, 460)
"Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın."

Müslim, Cihâd, (1732).
"Emanet nasıl kaybolur?" diye sordular. "İşler ehil olmayanlara teslim edilince" diye cevapladı."

Buhârî, Rikak 35, İlm 2.
"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetce asla sapıtmayacaksınız:Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti"

Muvatta,Kader 3(2,899)
"Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını kemâle erdirmiştir"

Ebu Dâvud, Sünnet 16, (4681)
"Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez."

Buhârî,İman 6;Müslim,İman 71, (45)Nesâî,İman 19(3,115)
"Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz..."

(Nisa, 40).
Kaba davranana yumuşaklıkla muamele ederek, vermeyene vere­rek şerefi Allah katında arayınız.

[Camiü's Sağir, c.1,Hadis No.43]
Sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terk etmeyen ve insanlara yük olmayanlardır

Camiü’s Sağir,c.3,4112
İnsanların elindeki şeylere karşı bir beklenti içerisinde olma. Aç­gözlülükten sakın.Çünkü bu peşin bir fakirliktir.

Camiü's Sağir, No.5485
Ayakkabınızın bağına varıncaya kadar herşeyi Allah'tan isteyiniz. (Cami'üs Sağir, 4:110)
“Allah’tan istekte bulunun. Allah kendisinden talepte bulunanları sever."

(Tirmizi, Daavat, 115)
Üç dua red olmaz: Babanın evladına duası, oruçlunun duası ve misafirin duası.
(Ramuz el Hadis 259. 9.)
“Lâ havle ve lâ kuvvete illa billah. (Güç de kuvvet de ancak ALLAH'tandır) sözünü çok tekrar edin.”
(Tirmizi, Da'avât 141)

Allah'ın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allah'ı zikredenlerden olabiliyorsan ol.

(Cami'üs Sağir, No.783)
Cennet girmek için ilk çağrılacak olanlar, kıvançta(mutlulukta) ve tasada Al­lah'a çokça hamd edenlerdir.

[Cami'üs Sağir, 3:92]
"Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur.”
(Ebu Davud, Edeb 45)
Yalan insanı fücura, bataklığa, o da Cehennem'e ulaştırır.

(Buhârî, Edep 69) #hadis
“Kim bir mü'minin dünyevi kederlerinden birini giderirse, ALLAH da onun kıyamet günü kederlerinden birini giderir.
(Müslim, Zikr,37)
"İslâm, Câhiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır ..."

[Buharî, Ahkâm: 4]
"Gıybet din kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır. "
(Müslim, Birr, 70)
Babanın duası, hiç bir engelle karşılaşmadan Allah'ın huzuruna çıkar.

(İbni Mace, Dua 11) #hadis
“Mü’min kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.” buyurmuştur.

(Hâkim, IV, 352)
Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır.

(Tirmizi, Zühd 62)
"Allah'ın rahmetini gerektiren sebeplerden birisi de bol bol selâm vermesi ve tatlı dille konuşmasıdır.”

[Camiü's Sağir] #hadis
En şerefli ölüm şehid olarak ölmektir. Körlüğün en kötüsü, hidâyete er­dikten sonra tekrar sapıklığa düşmektir.
(Cami'üs Sağir, No.934)
"Akraba ile ilişkisini kesen, cennete giremez."

(Buhari, Edeb, 11)
“Kur'an'ın haram kıldığı şeyleri helal addeden kimse Kur'an'a inanmamıştır.”
(Tirmizi, Sevâbu'l-Kur'an 20)
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

(Tirmizî, Îmân, 12) #hadis
"Sağlıklı olduğun sırada hastalık hali için hazırlık yap. Hayatta iken ölüm için hazırlık yap.” (Buhari, Rikak 2)
“Kim, günahı sebebiyle bir kardeşini ayıplarsa, o günahı işlemeden ölmez.”
(Tirmizî, Kıyâmet, 53/2505)
Allah bir kul hakkında hayır dilerse gönlünü zengin kılar ve kalbi­ne Allah korkusu koyar.
(Cami'üs Sağir, c.1, 376)
"Allah'ım, Senden sıhhati, iffeti, emâneti, güzel ahlâkı ve kadere rı­zâyı istiyorum."
[Cami'üs Sağir,No:891]
Üç kişi beraberken, ikisi aralarında hususi konuşmasınlar, bu, öbürünü üzer.”
(Buhari, İsti'zan 45)
“Kıyamet Gününde Allah katında kulların en üstünü, Allah'ı çok zikredendir.” #Hadis (Tirmizî, Daavat 5)
Akıllı kişi nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır.

(Tirmizî, Kıyâmet 25)
Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler,
aslında karınları dolusu ateş yerler.....

(Nisâ Suresi/10.Ayet)
“Herkim bir mü’mini kasten öldürürse onun cezası, içinde devamlı kalacağı cehennemdir!"

(Nisa Suresi/93.Ayet)
"Kim ilim taleb ederse, bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur.”
(Tirmizi, İlim 2) #Hadis
İnsanların Allah'tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir. (Tirmizi, Zühd, 61)
#Hadis
Allah'ın en çok sevdiği kulu, diğer kullarının hayır ve iyiliğini en çok isteyendir.
(Cami'üs Sağir, No.2:411)
Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

(Tirmizî, Kıyâme, 49)
Hakikati anlayana kadar, din kardeşinin davranışını iyiye yor.

Hz.Ömer (r.a)
Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Hz. Ali R.A
nkâr edenlere de ki: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!”

//ÂL-İ İMRÂN 12//
"En büyük hata, dilin çok çok yalan söylemesidir."
(Cami'üs Sağir, Hadis No.676)
Ameller, niyete göre iyi veya kötü olur.

(Hadîs-i şerîf-Buhârî, Müslim)
“Allah Teâlâ cömerttir, ihsan sâhibidir; cömertliği ve yüksek ahlâkı sever.”

Câmiu’s-Sağîr #Hadis
"...Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak!.."

| Mülk sûresi, 3. Ayet
"Kanaatkâr olmak, rahatlığa kavuşturur."

İmam-ı Şafii
"İnsanların en cömerdi, istemeden veren; en asili de intikama gücü yeterken bağışlayandır."

Hz. Hüseyin (r.a.)
Allah cc katında günlerin efendisi CUMADIR ...!!

Cumanız hayırlı olsun Allah'a emanet olun....
“Allah Teâlâ, kulunu helâl peşinde koşmaktan yorulmuş hâlde görmeyi sever.”

(Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 65)
Kaba davranana yumuşaklıkla muamele ederek, vermeyene vere­rek şerefi Allah katında arayınız.

[Camiü's Sağir, c.1,Hadis No.43]
“Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim.”

Tirmizi #Hadis
"Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur."

Hz. Ebubekir R.A
"Kim, her gece Vakıa sûresini okursa, asla fakir düşmez." (İbn Kesir Tefsiri, 4/281) #hadis.
"Başkasının kusurlarını anlatmak istediğinde hemen kendi kusurlarını hatırla."

[Câmiü's-Sağîr,c:1,no:245] #hadis
"Birbirini sevenler için nikâh kadar güzel bir şey görülmemiştir." (İbn Mace) #Hadis
Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim(akrabayı ziyaret) yapsın." (Buhari, Edeb 12 )
Gözlerin zinası (harama)bakmaktır.
(Müslim, Kader, 2657 )
#Hadis
Allah'a en sevimli amel, vaktinde kılman namazdır. Sonra anne babaya iyilik, sonra da Allah yolunda cihad etmektir.[Cami'üs Sağir, c1,196]

Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4369
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz