baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi

Aşağa gitmek

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi Empty Geri: 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi

Mesaj  Admin Çarş. Şub. 05, 2020 1:54 pm

CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
         

2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı, 4. sınıf II. dönem zümre öğretmenler kurulu toplantısı 05.02.2020 Çarşamba günü okulumuzun 4/A sınıfında saat 12,.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
           Bilgilerinize arz ederim.                                                                                                                              
           04.02.2020
          Şuayip TOSUN 4-A Sınıf Öğretmeni

                               
  GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Birinci dönemin değerlendirilmesi
3. Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti ve Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
4. Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi
5. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler
6. Başarıyı artırmada alınacak önlemler
7. Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi;
8. Sınıf seviyesinin altında olan öğrenciler hakkında görüşülmesi
9. Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi
10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı
11. Öğrencilerin devam  - devamsızlık durumlarının görüşülmesi
12. E- okul uygulamaları
13. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak yapılacak gezi, gözlem ve etkinlik çalışmalarının belirlenmesi
14. Dilek ve temenniler
15. Kapanış

     OLUR
  04/02/2020
CANAN TURAN
Okul  Müdürü2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
CUMHURİYET İLKOKULU
4. SINIFLAR   II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

Toplantı No      :  2
Toplantı Tarihi : 05/02/2020
Toplantı Yeri    :  4-A sınıfı
Toplantı Saati   : 12:30

 
Şuayip TOSUN 4-A Sınıf Öğretmeni
İngilizce Öğretmeni  Merve ÖZTÜRK ,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Öğretmeni   Beyza YILMAZ,  
Müdür Yardımcısı     Serdar DİKMAN.

            GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Birinci dönemin değerlendirilmesi
3. Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti ve Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
4. Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi
5. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler
6. Başarıyı artırmada alınacak önlemler
7. Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi;
8. Sınıf seviyesinin altında olan öğrenciler hakkında görüşülmesi
9. Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi
10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı
11. Öğrencilerin devam  - devamsızlık durumlarının görüşülmesi
12. e- okul uygulamaları
13. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak yapılacak gezi, gözlem ve etkinlik çalışmalarının belirlenmesi.
14. Dilek ve temenniler
15. Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) Cumhuriyet  İlkokulu 4.sınıf zümre öğretmenleri olarak  2.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını yapmak üzere  04.02.2020 Salı günü saat 15.00’da 4-A sınıfında bir araya gelindi. Toplantıya tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı görüldü. tarafından gündem maddeleri okundu. Gündeme eklenecek madde olup olmadığı soruldu. Gündeme eklenecek madde olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
2) Zümre başkanı Serdar DİKMAN 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin genel bir değerlendirmesini yaptı. Öğretim yılı süresince zümre toplantılarında alınan kararların uygulandığını, tüm , derslerde konuların dağılımına ve tema sürelerine uyulduğunu söyledi. Derslerin konuları temalarda belirtilen sürelerde işlenmiş olup planlanan sürelerde bitirildiğini, her tema sonunda geri bildirim alınarak eksikler tespit edilmeye çalışılmış, konu tekrarlarıyla bu eksiklikler giderilmeye çalışıldığını, tüm sınavların  yapıldığını, Türkçe dersinde temalar belirtilen sürelere uygun olarak yürütülmüş olup ders kitabında yer alan parçaların etkinliklerinin amaca uygun olarak yaptırıldığını, Matematik dersi konularının da planlandığı gibi yürütüldüğünü, 4. sınıflarda öğrenilmesi gereken konular tam ve eksiksiz olarak işlenilmeye çalışıldığını, ayrıca Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi Oyun derslerinin yıllık planda belirtilen programa uygun olarak işlendiğini ve işlenmeyen konu kalmadığını, okulun, sınıfın ve çevrenin imkânları ölçüsünde etkinliklere yer verildiğini belirtti. Zümre toplantılarında alınan kararların hemen hemen tamamının gerçekleştirildiğini, tüm zümre arkadaşlarının çok özveri ile çalıştığını söyledi ve teşekkür etti.
Sıra ile tüm zümre öğretmenler sınıf bazında 1.dönemi değerlendirildi.
     
3) Velilerle işbirliği yapmanın öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisi tartışıldı. Bazı velilerin bu konuda çok duyarsız oldukları dile getirildi. Şuayip TOSUN vurguladı. öğrencilerin davranışlarında ve başarılarında öğretmenle velinin ortak davranışta olması, işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Eğitimde birinci sorumlunun aile, daha sonra ise okulun geldiği önemle vurguladı.  , ikinci dönem yapılacak çalışmaları planlanmasında, etkili ve verimli bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış-verişi yapmak amacıyla en geç şubat ayının 21’ine kadar veli toplantılarının yapılması, bunun dışında ihtiyaç hissedildiğinde de veli toplantısının yapılabileceğin belirtti. Bu görüş kabul edildi.  Eğitimde okul-aile işbirliğinin önemine dikkat çekilerek, toplantılarda ve birebir görüşmelerde konunun vurgulanması kararlaştırıldı.
4) Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi konusunda ise Merve ÖZTÜRK ,birinci dönem boyunca yapılan çalışmalarda, ders işlenişlerinde, çalışma kâğıtları, ödevlerin ve ölçme-değerlendirmelerin hazırlanmasında ortak çalışmalar yapıldığını, ikinci dönemde de ortak çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini; böylece sınıflar arası iletişimin ve geri bildirimin daha rahat anlaşıldığını belirtti.
5) Derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında ise özellikle öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğretim yapıldığı, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştirilmeye çalışıldığını,  yöntem ve tekniklerin uygulandığını, yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencinin hazır bilgiyi ezberleyen değil,  yeni bilgileri önceki öğrendikleri üzerine inşa eden, yeni bilgileri kolay bir şekilde öğrenen ve hayatta karşılaştığı durumlara uygulayabilen bir anlayışla yetiştirilmeye çalışıldığını, işlenen konularla ilgili araştırma inceleme çalışmalarına yer verildiğini, edindikleri bilgileri sınıf ortamında sunum halinde aktardıkları, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştirilmeye çalışıldığını belitti. Genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin normal olduğu fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalındığı bu durumu iyileştirici çalışmaların yapılmasını,  gerektiğini,  derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini,  öğretmeninin sadece rehberlik yapması gerektiğini,  dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi,  bilgisayar, etkileşimli tahta vb. cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasını, Ayrıca gazete, dergi vb. basılı araçların da uygun konularda kullanılmasını Şuayip TOSUN vurguladı. “Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi, gözlem vb. çalışmalarla tanıştırırsak o kadar başarılarının artmasına katkıda bulunmuş oluruz.” dedi. Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu; drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme, vb. teknik ve yöntemleri kullanalım.” dedi. Şuayip TOSUN , Türkçe derslerinde sesli ve sessiz okumalara ağırlık verilmesine, sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş yer verilerek uygulanmasına, yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerilerinin artırılması çalışmalarının yapılmasına, soru - cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışılmasına, beyin fırtınası,  problem çözme, gösteri, soru - cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar yöntemlerinin değişik şekillerde sıklıkla uygulanmasının önemini belirtti.
6) Şuayip TOSUN  , öğrenci başarısızlıklarının nedenleri arasında; derse konsantre olamama, ailelerin ilgisizliği, öğrencilerin yeterli seviyede motive edilemediği, ilginin başka yönlere kayması, eğitim ve öğretimde araç ve gereçlerin yeterli bir şekilde kullanılamadığı, öğrencilerin TV, tablet, telefon vb. alışkanlıklarından fazla etkilendiğini başarıyı artırmak için velilerle sık sık görüşülmesini,  öğrencilerin derslere ilgilerinin çekilmesi; ders araç ve gereçlerinin zamanında hazırlanmasını ve kullanılmasını,  sınıf disiplininin sağlanması ve öğrencilerle yakın ilgi kurulması gerektiği önemle vurgulandı. Velilerle görüşülerek, öğrencilerle birebir ilgilenilerek bu durumun ortadan kalkabileceği,   öğrencilerin başarısında öğretmen ve velinin ortak tutum ve davranışta olması, işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Şuayip TOSUN ,  başarıyı arttırmak için ödevlerin zamanında kontrol edilmesi, istenen çalışmaların net olarak anlatılması, ödev yapmaya teşvik edici davranışların sergilenmesi, öğrencilerin etkinliklere karşı ilgisinin takip edilmesi, ilgilerini çekici ek etkinliklerin verilmesi, daha fazla söz hakkı verilmesini ve veli ve öğrenci görüşmeleri yapılması gerektiğini belirtti.
Beyza Yılmaz , başarının artması için bu sınıfta derse giren öğretmenlerin sürekli işbirliği içerisinde bulunması, öğrencilerini olumlu faaliyetlerinin mutlaka ödüllendirilmesi, öğrencilerden güler yüzün esirgenmemesi, hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturulması, etkin bir şekilde ders dinlemeleri ve derse katılmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.
7)Merve ÖZTÜRK, yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin çalışmalarında  sınavlarda çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma şeklindeki soru tipleri kullanılmasını,  Türkçe dersinde açık uçlu soru sayısının ifade becerisinin gelişmesi açısından daha fazla olması gerektiğini, yazılı ve performans değerlendirmeleri ile ilgili sonuçların duyurulmasında yönetmelik esaslarına uyulmasını, sonuçların en kısa zamanda e- okul’ a girilerek öğrencilere duyurulmasını sınav sorularının hazırlanmasında ve uygulanmasında zümre öğretmenlerinin ortak ölçme ve değerlendirme soruları hazırlamasının ve bu soruların cevap anahtarlarının hazırlanıp kullanılmasının gerekliliğini,  sınavlarda sorulacak soruların son işlenen ünite ağırlıklı olmak üzere, önceki ünitelerden de seçilmesinin uygun olacağı söylendi. Zümre öğretmenler birinci dönem olduğu gibi ikinci dönemde de tüm sınavların ortak yapılması kararlaştırıldı. Şuayip T OSUN      ölçme çalışmalarının şekli ve sayısının sene başı zümre toplantılarında ortak olarak belirtildiğini, bu tarihlerde bir değişiklik olmadığını, aşağıdaki tabloya göre olduğunu, fakat branş öğretmenlerinin derslerinin sınavlarının tarihlerinin aşağıdaki çizelgeye göre tespit etmelerinin belirtti ve zümre elemanları ile ortak görüş içerisinde oldukları görüşüne varıldı.  

Cool  Tüm zümre öğretmenleri olarak sınıf seviyesinin altında olan öğrenciler için; okul–veli–öğretmen ilişkisi üst düzeye çıkartılmasına ve dönem boyunca periyodik olarak öğrencinin okul ve evdeki durumu, davranışları konusunda veli ile görüşülmesine. Öğrencilerin kişisel, ailevi veya psikolojik problemlerinin çözülmesi için veli ile sürekli iletişim kurulmasına. Öğrencinin derslere aktif katılımları sağlanmasına. Öğrenci için sınıf rehber öğretmeni ve veli tarafından ders çalışma planı yapılmasına. Öğrenciye, evde uygun ders çalışma ortamının hazırlanması sağlanacak.  Öğrencinin kullanacağı ders araç ve gereçleri temin edilerek gerekli olduğunda okula getirmesi sağlanmasına. Sosyal etkinliklere aktif katılımları sağlanmasına. Öğrenci velisinin yapılan toplantılara katılımları sağlanmasına. Öğrencinin okul dışındaki zamanını etkili bir biçimde kullanması sağlanmasına. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına. Sınavlar konusunda veli ve sınıf rehber öğretmeni tarafından gerekli rehberlik ve yardımların yapılmasına karar verildi.
9) Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık-kıyafet durumları konusunda ise Şuayip T OSUN    , bazı öğrencilerin kahvaltı yapmadan okula geldiklerini, veli toplantılarında bu durumun dile getirilmesinin uygun olacağını, kılık kıyafet konusunda da okul üniformasının giyilmesine, tüm sınıflarda beden eğitimi ve oyun dersinin öğleden sonraları olduğu, bu dersin olduğu gün öğleden sonraları öğrencilerin eşofmanla okula gelebileceklerini  belirtti. Tüm zümre öğretmenler katıldıklarını ifade ettiler.
10) Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı konusunda ise Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve diğer dersler işlenirken derslerin özelliğine göre, etkileşimli tahtalardan imkanlar ölçüsünde yararlanıldığını, gerektiğinde de mümkün olursa sınıflar arasında araç gereç paylaşımı bile yapılarak derslerin müfredata uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini  Şuayip T OSUN    ifade etti.  
11) Öğrencilerin devam  - devamsızlık durumlarının görüşülmesi konusunda ise     Merve ÖZTÜRK   ,söz alarak öğrenci başarısının temel şartlarından birinin de okula devam olduğunu, ilköğretim okullarına devamın zorunlu olduğu, okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin olmadığını, böyle bir durum olursa öğrencilerin idareye ve veliye mutlaka bildirilmesi gerektiğini söyledi.
12)  Beyza YILMAZ sınav tarihlerinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasını ve e-okula girilmesi gerektiğini, ayrıca sınav sonuçlarının da belirtilen tarihten en geç 10 gün içinde o-okula işlenmesi gerektiği belirtildi. Sene sonunda e-okulun yoğunluktan dolayı kilitlendiği notların ve diğer tüm karne ile ilgili işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiği, sosyal etkinlikler ve öğrenci bilgi girişlerinin yeri ve zamanı geldiğinde yapılması gerektiğini ifade etti.
13) İl içerisinde  yeri ve zamanı geldiğinde imkanlar ölçüsünde ders amaçlı, müze, ören yerleri ve yaylalara gezi düzenlenmesine zümre öğretmenler olarak karar verildi.
14) söz alarak eğitim öğretim çalışmalarının bir ekip işi olduğunu, bu ekibin de başarıya ulaşması için ilk önce okuldaki zümre elemanlarının görev ve sorumluluk bilinci içinde olmaları, bunun için de zümre elemanları olarak sınıfları ziyaret ederek yapılan çalışmaların varsa eksik aksak ve uygulamalar hakkında görüş alış verişinde bulunulmasını, görülen eksiklerin önce zümre elemanları ile birlikte yardımlaşarak giderilmesini, aile ile işbirliği içinde önlemler alınmasını, rehberlik ve sosyal etkinliklere daha çok önem verilmesini, belirli gün ve haftalara,  kulüp çalışmalarının gereği gibi yapılıp aylık çalışma raporlarının ve dosyalarının hazırlanmasını gerektiğini ifade etti.
15) Zümre başkanı     Serdar DİKMAN, toplantıya katılan zümre öğretmenlerine teşekkür ederek  II. dönemin  başarı ile geçmesini temenni etti ve iyi dileklerle toplantıyı sona erdirdi.
             
           Şuayip TOSUN                Beyza YILMAZ                           Merve ÖZTÜRK    
        4-A Sınıf Öğretmeni         Din Kültürü Öğretmeni               İngilizce  Öğretmeni             Serdar DİKMAN
             Müdür YardımcısıUYGUNDUR
05.09.2020
CANAN TURAN
Okul Müdürü2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
CUMHURİYET  İLKOKULU
4. SINIFLAR II. DÖNEM  ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI
ALINAN KARARLAR

1. Öğrencilerin daha fazla kitap okumaya teşvik edilmesine, bu yolla okumalarının hızlandırılmasına,
2. Sınıflar arasında programın uygulanmasında ve derslerin işlenişinde paralellik sağlanmasına;                        
3. Derslerin işlenişi ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda zamanında ve plana uygun yapılmasına,
4. İkinci dönemi verimli ve başarılı bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış verişi yapmak amacıyla en geç 21 Şubat 2020’ye kadar veli toplantılarının yapılmasına,
5. Veli toplantılarında 100’lük not sistemi, e-okul, yazılı sınavların ve sınav notlarının öğrencilere ve velilere daha iyi anlatılmasına,
6. Konular işlenirken öğrenci başarılarını arttırıcı, okul-sınıf ve çevre koşullarına göre her türlü araç gereç, ilke ve yöntemlerin kullanılması,
7. Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi,  bilgisayar, etkileşimli tahta vb. cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasına;
8. Sınavların test değerlendirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve klasik uygulamaya yer verilerek, ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılmasına,
9. Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine ve takip edilmesine,
10. Okulda yapılan etkinlik ve çalışmalarında bütün öğrencilerin görev almalarını, öğrencilere her konuda rehberlik yapılması,
11. Beden eğitimi ve oyun dersinin olduğu gün öğleden sonraları öğrencilerin eşofmanla okula gelebileceklerine,  
12. Sınıf seviyesinin altında olan öğrenciler için; okul–veli–öğretmen ilişkisi üst düzeye çıkartılmasına ve dönem boyunca periyodik olarak öğrencinin okul ve evdeki durumu, davranışları konusunda veli ile görüşülmesine. Öğrencile
          Serdar DİKMANrin kişisel, ailevi veya psikolojik problemlerinin çözülmesi için veli ile sürekli iletişim kurulmasına. Öğrencinin derslere aktif katılımları sağlanmasına. Öğrenci için sınıf rehber öğretmeni ve veli tarafından ders çalışma planı yapılmasına. Öğrenciye, evde uygun ders çalışma ortamının hazırlanması sağlanacak.  Öğrencinin kullanacağı ders araç ve gereçleri temin edilerek gerekli olduğunda okula getirmesi sağlanmasına. Sosyal etkinliklere aktif katılımları sağlanmasına. Öğrenci velisinin yapılan toplantılara katılımları sağlanmasına. Öğrencinin okul dışındaki zamanını etkili bir biçimde kullanması sağlanmasına. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına. Sınavlar konusunda veli ve sınıf rehber öğretmeni tarafından gerekli rehberlik ve yardımların yapılmasına,
13. İl içerisinde  yeri ve zamanı geldiğinde imkanlar ölçüsünde ders amaçlı, müze, ören yerleri ve yaylalara gezi düzenlenmesine,
14. Zümre elemanlarının birlik ve dayanışma içinde olmaları, yardımlaşmaları, bir ekip oluşturmaları, her konuda örnek olmaları kararları alındı.
               


                                                                         UYGUNDUR
                                                                        03.02.2020
                                                                        Okul Müdürü
                                                                       CANAN TURAN
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4369
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi Empty Dördüncü Sınıf Zümre Toplantısı

Mesaj  Admin Çarş. Şub. 05, 2020 1:28 pm

CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Cumhuriyet İlkokulu 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 4 sınıflar II. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını 05/02/2019 Çarşamba günü saat: 12.30 ‘ da 4/A sınıfında Müdür yardımcısı başkanlığında yapmak istiyoruz.
Gereğini arz ederiz.

OLUR
05/02/2020
Canan TURAN
OKUL MÜDÜRÜ
GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Birinci dönemin değerlendirilmesi
3. Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti ve Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
4. Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi
5. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler
6. Başarıyı artırmada alınacak önlemler
7. Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi;
8. Sınıf seviyesinin altında olan öğrenciler hakkında görüşülmesi
9. Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi
10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı
11. Öğrencilerin devam - devamsızlık durumlarının görüşülmesi
12. E- okul uygulamaları
13. Dilek ve temenniler
14. KapanışCUMHURİYET İLKOKULU 2019-2020 ÖĞRETİM YILI
4. SINIF II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO : 2
TOPLANTI TARİHİ : 05 / 02 / 2019
TOPLANTI SAATİ : 12.30
TOPLANTI YERİ : 4/A sınıfı
TOPLANTIYA KATILANLAR: Şuayip TOSUN , Merve ÖZTÜRK , Beyza YILMAZ, Serdar DİKMAN

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Birinci dönemin değerlendirilmesi
3. Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti ve Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
4. Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi
5. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler
6. Başarıyı artırmada alınacak önlemler
7. Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi;
8. Sınıf seviyesinin altında olan öğrenciler hakkında görüşülmesi
9. Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi
10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı
11. Öğrencilerin devam - devamsızlık durumlarının görüşülmesi
12. e- okul uygulamaları
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) “4. Sınıf 2.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını” yapmak üzere Müdür Yardımcısı Serdar DİKMAN başkanlığında toplandı. Toplantıya bütün zümre öğretmenlerinin katıldığı görüldü.
2) Toplantının gündem maddeleri Şuayip TOSUN tarafından okundu.. Daha sonra da 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin genel bir değerlendirmesini yaptı. Öğretim yılı süresince zümre toplantılarında alınan kararların uygulandığını, tüm derslerde günlük planlar yapıldığını, derslerde konuların dağılımına ve tema sürelerine uyulduğunu söyledi. Derslerin konuları temalarda belirtilen sürelerde işlenmiş olup planlanan sürelerde bitirildiğini, her tema sonunda geri bildirim alınarak eksikler tespit edilmeye çalışılmış, konu tekrarlarıyla bu eksiklikler giderilmeye çalışıldığını, Türkçe dersinde temalar belirtilen sürelere uygun olarak yürütülmüş olup ders kitabında yer alan parçaların etkinliklerinin amaca uygun olarak yaptırıldığını, Matematik dersi konularının da planlandığı gibi yürütüldüğünü, 4. sınıflarda öğrenilmesi gereken konular tam ve eksiksiz olarak işlenilmeye çalışıldığını, ayrıca Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi Oyun derslerinin yıllık planda belirtilen programa uygun olarak işlendiğini ve işlenmeyen konu kalmadığını, okulun, sınıfın ve çevrenin imkânları ölçüsünde etkinliklere yer verildiğini belirtti. Ayrıca zümre toplantılarında alınan kararların hemen hemen tamamının gerçekleştirildiğini, uygulamalarda bazı aksaklıklar olduğunu, çok özveri ile çalıştığını söyledi ve teşekkür etti.
4/A sınıf öğretmeni Şuayip TOSUN 4.sınıfa başlayan öğrencilerin derslerinin farklılaşması, ders sayılarının artması ve ölçme-değerlendirmede sınavların esas alınması nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Öğrencilerin çoğunun, birinci dönemin sonlarına doğru bu zorluğu aştığı ve derslerinde başarı gösterdiği, ancak bazı öğrencilerin bu sebeplerden dolayı başarısız olduğunu belirtti.
4/A sınıf öğretmeni Şuayip TOSUN I.kanaat döneminde yapılan planlama doğrultusunda eğitim öğretimin devam edildiğini, sınıf başarılarının ders yönünden iyi durumda olduğunu söyledi.
3) 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1.dönemine ait zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi. Birinci döneme ait olan zümre kararları incelendi. Zümre kararlarının ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı irdelendi. Ders kitaplarının dışında yapılan etkinliklerin dosyalarına konulduğu belirtildi. Zümre toplantısında alınan kararların ikinci dönemde yapılacak çalışmalar için bir yol haritası niteliği taşıdığını 4/A sınıf öğretmeni Şuayip TOSUN vurguladı. İkinci dönem de aynı şekilde başarılı olması temennisiyle diğer konulara geçildi. Başarılı ve iyi bir öğrenci olmanın yollarından birinin de çok okumaktan geçtiğini, çok okuyan kişinin daha başarılı olduğunu, öğrencilerin de iyi bir okuyucu olması için daha çok gayret edildiğini, sınıf ve okul kitaplıklarının zenginleştirilmesi için her türlü gayretin gösterildiğini, bu nedenle bol bol okumaya yer verilmesini, her öğrencinin en azından haftada bir kitap okuması gerektiğini söyledi.
4) 1. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti; Planlara uyulduğu ve etkinliklerin uygulanmaya çalışıldığı fakat bazı etkinliklerde öğrencilerin zorlandığı ve bazı etkinliklerin de çok vakit aldığı belirtildi. Türkçe kitabındaki metinlerin ve etkinliklerin geçen senelerdeki metinlere göre daha anlaşılır olduğu belirtildi.
5) Velilerle işbirliği yapmanın öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisi tartışıldı. Bazı velilerin bu konuda çok duyarsız oldukları dile getirildi. 4/A öğretmeni Şuayip TOSUN özellikle bazı öğrencilerin velilerinin toplantılara gelmediğini vurguladı. Öğrencilerin davranışlarında ve başarılarında öğretmenle velinin ortak davranışta olması, işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Eğitimde birinci sorumlunun aile, daha sonra ise okulun geldiği önemle vurguladı. Şuayip TOSUN , ikinci dönem yapılacak çalışmaları planlanmada, verilecek proje ve performans görevlerinin yapılış şekillerinde, etkili ve verimli bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış-verişi yapmak amacıyla en geç mart ayının ilk haftasına kadar veli toplantılarının yapılması gerektiğini belirtti. Bu görüş kabul edildi. Eğitimde okul-aile işbirliğinin önemine dikkat çekilerek, toplantılarda ve birebir görüşmelerde konunun vurgulanması kararlaştırıldı.
6) Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi konusunda ise Şuayip TOSUN birinci dönem boyunca yapılan çalışmalarda, ders işlenişlerinde, çalışma kâğıtları, ödevlerin ve ölçme-değerlendirmelerin hazırlanmasında ortak çalışmalar yapıldığını, ikinci dönemde de ortak çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini; böylece sınıflar arası iletişimin ve geri bildirimin daha rahat anlaşıldığını belirtti.
7) Derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında ise özellikle öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğretim yapıldığı, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştirilmeye çalışıldığını, yöntem ve tekniklerin uygulandığını, yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencinin hazır bilgiyi ezberleyen değil, yeni bilgileri önceki öğrendikleri üzerine inşa eden, yeni bilgileri kolay bir şekilde öğrenen ve hayatta karşılaştığı durumlara uygulayabilen bir anlayışla yetiştirilmeye çalışıldığını, işlenen konularla ilgili araştırma inceleme çalışmalarına yer verildiğini, edindikleri bilgileri sınıf ortamında sunum halinde aktardıkları, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştirilmeye çalışıldığını belitti. Genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin normal olduğu fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalındığı bu durumu iyileştirici çalışmaların yapılmasını, gerektiğini, derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini, öğretmeninin sadece rehberlik yapması gerektiğini, dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, bilgisayar, projeksiyon vb. cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasını, Ayrıca gazete, dergi vb. basılı araçların da uygun konularda kullanılmasını Bülent DİNÇ vurguladı. Bülent DİNÇ, “Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi, gözlem vb. çalışmalarla tanıştırırsak o kadar başarılarının artmasına katkıda bulunmuş oluruz.” dedi. Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu; drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme, vb. teknik ve yöntemleri kullanalım.” dedi. Şuayip TOSUN , Türkçe derslerinde sesli ve sessiz okumalara ağırlık verilmesine, sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş yer verilerek uygulanmasına, yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerilerinin artırılması çalışmalarının yapılmasına, soru - cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışılmasına, beyin fırtınası, problem çözme, gösteri, soru - cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar yöntemlerinin değişik şekillerde sıklıkla uygulanmasının önemini belirtti.
Cool Başarıyı artırmada alınacak önlemler Merve ÖZTÜRK , öğrenci başarısızlıklarının nedenleri arasında; derse konsantre olamama, ailelerin ilgisizliği, öğrencilerin yeterli seviyede motive edilemediği, ilginin başka yönlere kayması, eğitim ve öğretimde araç ve gereçlerin yeterli bir şekilde kullanılamadığı, öğrencilerin TV, tablet, oyun vb. alışkanlıklarından fazla etkilendiğini başarıyı artırmak için velilerle sık sık görüşülmesini, öğrencilerin derslere ilgilerinin çekilmesi; ders araç ve gereçlerinin zamanında hazırlanmasını ve kullanılmasını, sınıf disiplininin sağlanması ve öğrencilerle yakın ilgi kurulması gerektiği önemle vurgulandı. Velilerle görüşülerek, öğrencilerle birebir ilgilenilerek bu durumun ortadan kalkabileceği, öğrencilerin başarısında öğretmen ve velinin ortak tutum ve davranışta olması, işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Başarıyı arttırmak için ödevlerin zamanında kontrol edilmesi, istenen çalışmaların net olarak anlatılması, ödev yapmaya teşvik edici davranışların sergilenmesi, öğrencilerin etkinliklere karşı ilgisinin takip edilmesi, ilgilerini çekici ek etkinliklerin verilmesi, daha fazla söz verilmesi, uygun zamanlarda birebir eğitim verilmesi, öğrenciye sık sık görevler verilmesi ve veli ve öğrenci görüşmeleri yapılması gerektiğini Bülent DİNÇ belirtti. Bülent DİNÇ başarının artması için bu sınıfta derse giren öğretmenlerin sürekli işbirliği içerisinde bulunması, öğrencilerini olumlu faaliyetlerinin mutlaka ödüllendirilmesi, öğrencilerden güler yüzün esirgenmemesi, hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturulması, etkin bir şekilde ders dinlemeleri ve derse katılmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.
9) Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi; yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin ve tarihlerinin belirlenmesi konusunda ise Şuayip TOSUN gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı, ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük not sistemine göre yapıldığını, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağı olduğunu, sınavlarda çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma şeklindeki soru tipleri kullanılmasını, Türkçe dersinde açık uçlu soru sayısının ifade becerisinin gelişmesi açısından daha fazla olması gerektiğini, yazılı ve performans değerlendirmeleri ile ilgili sonuçların duyurulmasında yönetmelik esaslarına uyulmasını, sonuçların en kısa zamanda e- okul’ a girilerek öğrencilere duyurulmasını sınav sorularının hazırlanmasında ve uygulanmasında zümre öğretmenlerinin ortak ölçme ve değerlendirme soruları hazırlamasının ve bu soruların cevap anahtarlarının hazırlanıp kullanılmasının gerekliliğini, sınavlarda sorulacak soruların son işlenen ünite ağırlıklı olmak üzere, önceki ünitelerden de seçilmesinin uygun olacağı söylendi.


10) Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık-kıyafet durumları konusunda ise Merve ÖZTÜRK, bazı öğrencilerin aç olarak okula geldiklerini, bu konuda veli toplantılarında bu durumun dile getirilmesinin uygun olacağını, bazı öğrencilerin dışarıdan alış veriş yaptıklarını, okul kantininden yapılması konusunda öğrencilerin uyarılmasını, özellikle açıkta satılanların alınmamasını, kılık kıyafet konusunda da gereken temizliğe dikkat edilmesinin iyi olacağını belirtti.
11) Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı konusunda ise Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve diğer dersler işlenirken derslerin özelliğine göre, etkileşimli tahtalardan imkanlar ölçüsünde yararlanıldığını, gerektiğinde de mümkün olursa sınıflar arasında araç gereç paylaşımı bile yapılarak derslerin müfredata uygun bir şekilde yürütülmesini Şuayip TOSUN belirtti.
12) Öğrencilerin devam - devamsızlık durumlarının görüşülmesi konusunda ise Beyza YILMAZ,söz alarak öğrenci başarısının temel şartlarından birinin de okula devam olduğunu, ilköğretim okullarına devamın zorunlu olduğu, okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin olmadığını, böyle bir durum olursa öğrencilerin idareye ve veliye mutlaka bildirilmesi gerektiğini söyledi.
13) Dilek ve temenniler bölümünde müdür yardımcısı Serdar DİKMAN söz alarak eğitim öğretim çalışmalarının bir ekip işi olduğunu, bu ekibin de başarıya ulaşması için ilk önce okuldaki zümre elemanlarının görev ve sorumluluk bilinci içinde olmaları, bunun için de zümre elemanları olarak sınıfları ziyaret ederek yapılan çalışmaların varsa eksik aksak ve uygulamalar hakkında görüş alış verişinde bulunulmasını, görülen eksiklerin önce zümre elemanları ile birlikte yardımlaşarak giderilmesini, aile ile işbirliği içinde önlemler alınmasını, rehberlik ve sosyal etkinliklere daha çok önem verilmesini, belirli gün ve haftalara, kulüp çalışmalarının gereği gibi yapılıp aylık çalışma raporlarının ve dosyalarının hazırlanmasını, okul idaresi olarak öğrenci başarılarını arttırmada zümre elemanlarına imkanlar ölçüsünde yardım edildiğini, okul binamızın yeni olduğunu, bazı eksiklikler olduğunu, olabileceğini, özellikle bodrum katının, yangın merdiveninin ve asansörün kullanılmaması konularında öğrencilerin bilgilendirilmelerinin iyi olacağını, çalışmaların artarak devamını dilediğini belirtti.
14) Kapanış bölümünde ise zümre başkanı Şuayip TOSUN 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı ve başarılı olmasını diledi. Çalışmalar yapılırken mutlaka bazı sorunlarla karşılaşılabileceğini, öğrencilerin daha çok söyleneni değil de gördüklerini yaptıklarını, bu sebeple zümre elemanlarının her yönü ile çocuklara örnek olmalarını, özellikle öğrencilerin iyi bir insanda olan ahlaklı, sabırlı, alçak gönüllü, fedakar, dürüst, güvenilir, samimi, adil, hoşgörülü, saygılı, doğru sözlü, iyi bir dinleyici kısaca toplum insanı olarak yetişmeleri için gayret edilmesini, öğrencilere iyi bir okuma ve güzel bir yazı yazma konusunda her zaman üzerinde durulmasını, zümre ve branş öğretmenleri ile her zaman görüş alış verişinde bulunulmasını söyledi ve katılanlara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.


ALINAN KARARLAR
1. Öğrencilerin daha fazla kitap okumaya teşvik edilmesine, bu yolla okumalarının hızlandırılmasına,
2. Sınıflar arasında programın uygulanmasında ve derslerin işlenişinde paralellik sağlanmasına;
3. Derslerin işlenişi ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda zamanında ve plana uygun yapılmasına,
4. İkinci dönemi verimli ve başarılı bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış verişi yapmak amacıyla en geç MART ayı sonuna kadar veli toplantılarının yapılmasına,
5. Veli toplantılarında 100’lük not sistemi, e-okul, yazılı sınavların ve sınav notlarının öğrencilere ve velilere daha iyi anlatılmasına,
6. Konular işlenirken öğrenci başarılarını arttırıcı, okul-sınıf ve çevre koşullarına göre her türlü araç gereç, ilke ve yöntemlerin kullanılması,
7. Öğrencilerin güzel ve doğru yazmaya özendirilmesi için ödüllendirme yapılmasına, güzel yazı örneklerinin temalara göre sınıf köşelerinde sergilenmesine ,
8. Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, bilgisayar, projeksiyon vb. cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasına;
9. Sınavların test değerlendirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve klasik uygulamaya yer verilerek, ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılmasına, öğrenciye kendini ifade edebilme imkânlarının verilmesine de dikkat edilmesine,
10. Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine ve takip edilmesine,
11. Okulda yapılan etkinlik ve çalışmalarında bütün öğrencilerin görev almalarını, öğrencilere her konuda rehberlik yapılması,
12. Zümre elemanlarının birlik ve dayanışma içinde olmaları, yardımlaşmaları, bir ekip oluşturmaları, her konuda örnek olmaları kararları alındı.Şuayip TOSUN Merve ÖZTÜRK Beyza YILMAZ
4/A Sınıf Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Din Kül.ve Ahl.Bil. Öğret.


Serdar DİKMAN
Müdür Yard.
UYGUNDUR
05/02/2019
Canan TURAN
Okul Müdürü
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4369
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi Empty 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi

Mesaj  Admin Çarş. Şub. 05, 2020 11:27 am

CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                       
         Cumhuriyet İlkokulu 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 4 sınıflar II. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını 05/02/2019 Çarşamba günü saat:  12.30 ‘ da 4/A sınıfında Müdür yardımcısı başkanlığında yapmak istiyoruz.            
        Gereğini arz ederiz.              

                                                                                                                                               OLUR
                                                                                                                                           05/02/2020
                                                                                                                                           Canan TURAN
                                                                                                                            OKUL MÜDÜRÜ
        GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Birinci dönemin değerlendirilmesi
3. Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti ve Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
4. Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi
5. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler
6. Başarıyı artırmada alınacak önlemler
7. Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi;
8. Sınıf seviyesinin altında olan öğrenciler hakkında görüşülmesi
9. Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi
10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı
11. Öğrencilerin devam  - devamsızlık durumlarının görüşülmesi
12. E- okul uygulamaları
13. Dilek ve temenniler
14. KapanışCUMHURİYET İLKOKULU 2019-2020 ÖĞRETİM YILI
4. SINIF II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO   :   2
TOPLANTI TARİHİ :  05 / 02 / 2019
TOPLANTI SAATİ        :  12.30
TOPLANTI YERİ             :  4/A sınıfı
TOPLANTIYA KATILANLAR:    Şuayip TOSUN ,  Merve ÖZTÜRK  , Beyza YILMAZ, Serdar DİKMAN

            GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Birinci dönemin değerlendirilmesi
3. Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti ve Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
4. Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi
5. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler
6. Başarıyı artırmada alınacak önlemler
7. Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi;
8. Sınıf seviyesinin altında olan öğrenciler hakkında görüşülmesi
9. Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi
10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı
11. Öğrencilerin devam  - devamsızlık durumlarının görüşülmesi
12. e- okul uygulamaları
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) “4. Sınıf 2.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını” yapmak üzere Müdür Yardımcısı Serdar DİKMAN başkanlığında toplandı. Toplantıya bütün zümre öğretmenlerinin katıldığı görüldü.
2) Toplantının gündem maddeleri    Şuayip TOSUN tarafından okundu.. Daha sonra da 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin genel bir değerlendirmesini yaptı. Öğretim yılı süresince zümre toplantılarında alınan kararların uygulandığını, tüm derslerde günlük planlar yapıldığını, derslerde konuların dağılımına ve tema sürelerine uyulduğunu söyledi. Derslerin konuları temalarda belirtilen sürelerde işlenmiş olup planlanan sürelerde bitirildiğini, her tema sonunda geri bildirim alınarak eksikler tespit edilmeye çalışılmış, konu tekrarlarıyla bu eksiklikler giderilmeye çalışıldığını, Türkçe dersinde temalar belirtilen sürelere uygun olarak yürütülmüş olup ders kitabında yer alan parçaların etkinliklerinin amaca uygun olarak yaptırıldığını, Matematik dersi konularının da planlandığı gibi yürütüldüğünü, 4. sınıflarda öğrenilmesi gereken konular tam ve eksiksiz olarak işlenilmeye çalışıldığını, ayrıca Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi Oyun derslerinin yıllık planda belirtilen programa uygun olarak işlendiğini ve işlenmeyen konu kalmadığını, okulun, sınıfın ve çevrenin imkânları ölçüsünde etkinliklere yer verildiğini belirtti. Ayrıca zümre toplantılarında alınan kararların hemen hemen tamamının gerçekleştirildiğini, uygulamalarda bazı aksaklıklar olduğunu,  çok özveri ile çalıştığını söyledi ve  teşekkür etti.
4/A sınıf öğretmeni   Şuayip TOSUN  4.sınıfa başlayan öğrencilerin derslerinin farklılaşması, ders sayılarının artması ve ölçme-değerlendirmede sınavların esas alınması nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Öğrencilerin çoğunun, birinci dönemin sonlarına doğru bu zorluğu aştığı ve derslerinde başarı gösterdiği, ancak bazı öğrencilerin bu sebeplerden dolayı başarısız olduğunu belirtti.
4/A sınıf öğretmeni   Şuayip TOSUN  I.kanaat döneminde yapılan planlama doğrultusunda eğitim öğretimin devam edildiğini, sınıf başarılarının ders yönünden iyi durumda olduğunu söyledi.
3) 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1.dönemine ait zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi. Birinci döneme ait olan zümre kararları incelendi. Zümre kararlarının ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı irdelendi. Ders kitaplarının dışında yapılan etkinliklerin dosyalarına konulduğu belirtildi. Zümre toplantısında alınan kararların ikinci dönemde yapılacak çalışmalar için bir yol haritası niteliği taşıdığını 4/A sınıf öğretmeni  Şuayip TOSUN   vurguladı. İkinci dönem de aynı şekilde başarılı olması temennisiyle diğer konulara geçildi. Başarılı ve iyi bir öğrenci olmanın yollarından birinin de çok okumaktan geçtiğini, çok okuyan kişinin daha başarılı olduğunu, öğrencilerin de iyi bir okuyucu olması için daha çok gayret edildiğini, sınıf ve okul kitaplıklarının zenginleştirilmesi için her türlü gayretin gösterildiğini,  bu nedenle bol bol okumaya yer verilmesini, her öğrencinin en azından haftada bir kitap okuması gerektiğini söyledi.
4) 1. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti; Planlara uyulduğu ve etkinliklerin uygulanmaya çalışıldığı fakat bazı etkinliklerde öğrencilerin zorlandığı ve bazı etkinliklerin de çok vakit aldığı belirtildi. Türkçe kitabındaki metinlerin ve etkinliklerin geçen senelerdeki metinlere göre daha anlaşılır olduğu belirtildi.
5) Velilerle işbirliği yapmanın öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisi tartışıldı. Bazı velilerin bu konuda çok duyarsız oldukları dile getirildi. 4/A öğretmeni   Şuayip TOSUN   özellikle bazı öğrencilerin velilerinin toplantılara gelmediğini vurguladı. Öğrencilerin davranışlarında ve başarılarında öğretmenle velinin ortak davranışta olması, işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Eğitimde birinci sorumlunun aile, daha sonra ise okulun geldiği önemle vurguladı.   Şuayip TOSUN    , ikinci dönem yapılacak çalışmaları planlanmada, verilecek proje ve performans görevlerinin yapılış şekillerinde, etkili ve verimli bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış-verişi yapmak amacıyla en geç mart ayının ilk haftasına kadar veli toplantılarının yapılması gerektiğini belirtti. Bu görüş kabul edildi.  Eğitimde okul-aile işbirliğinin önemine dikkat çekilerek, toplantılarda ve birebir görüşmelerde konunun vurgulanması kararlaştırıldı.
6) Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi konusunda ise   Şuayip TOSUN  birinci dönem boyunca yapılan çalışmalarda, ders işlenişlerinde, çalışma kâğıtları, ödevlerin ve ölçme-değerlendirmelerin hazırlanmasında ortak çalışmalar yapıldığını, ikinci dönemde de ortak çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini; böylece sınıflar arası iletişimin ve geri bildirimin daha rahat anlaşıldığını belirtti.
7) Derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında ise özellikle öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğretim yapıldığı, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştirilmeye çalışıldığını,  yöntem ve tekniklerin uygulandığını, yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencinin hazır bilgiyi ezberleyen değil,  yeni bilgileri önceki öğrendikleri üzerine inşa eden, yeni bilgileri kolay bir şekilde öğrenen ve hayatta karşılaştığı durumlara uygulayabilen bir anlayışla yetiştirilmeye çalışıldığını, işlenen konularla ilgili araştırma inceleme çalışmalarına yer verildiğini, edindikleri bilgileri sınıf ortamında sunum halinde aktardıkları, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştirilmeye çalışıldığını belitti. Genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin normal olduğu fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalındığı bu durumu iyileştirici çalışmaların yapılmasını,  gerektiğini,  derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini,  öğretmeninin sadece rehberlik yapması gerektiğini,  dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi,  bilgisayar, projeksiyon vb. cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasını, Ayrıca gazete, dergi vb. basılı araçların da uygun konularda kullanılmasını Bülent DİNÇ vurguladı. Bülent DİNÇ, “Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi, gözlem vb. çalışmalarla tanıştırırsak o kadar başarılarının artmasına katkıda bulunmuş oluruz.” dedi. Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu; drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme, vb. teknik ve yöntemleri kullanalım.” dedi.    Şuayip TOSUN   , Türkçe derslerinde sesli ve sessiz okumalara ağırlık verilmesine, sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş yer verilerek uygulanmasına, yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerilerinin artırılması çalışmalarının yapılmasına, soru - cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışılmasına, beyin fırtınası,  problem çözme, gösteri, soru - cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar yöntemlerinin değişik şekillerde sıklıkla uygulanmasının önemini belirtti.
8- Başarıyı artırmada alınacak önlemler  Merve ÖZTÜRK   , öğrenci başarısızlıklarının nedenleri arasında; derse konsantre olamama, ailelerin ilgisizliği, öğrencilerin yeterli seviyede motive edilemediği, ilginin başka yönlere kayması, eğitim ve öğretimde araç ve gereçlerin yeterli bir şekilde kullanılamadığı, öğrencilerin TV, tablet, oyun vb. alışkanlıklarından fazla etkilendiğini başarıyı artırmak için velilerle sık sık görüşülmesini,  öğrencilerin derslere ilgilerinin çekilmesi; ders araç ve gereçlerinin zamanında hazırlanmasını ve kullanılmasını,  sınıf disiplininin sağlanması ve öğrencilerle yakın ilgi kurulması gerektiği önemle vurgulandı. Velilerle görüşülerek, öğrencilerle birebir ilgilenilerek bu durumun ortadan kalkabileceği,   öğrencilerin başarısında öğretmen ve velinin ortak tutum ve davranışta olması, işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Başarıyı arttırmak için ödevlerin zamanında kontrol edilmesi, istenen çalışmaların net olarak anlatılması, ödev yapmaya teşvik edici davranışların sergilenmesi, öğrencilerin etkinliklere karşı ilgisinin takip edilmesi, ilgilerini çekici ek etkinliklerin verilmesi, daha fazla söz verilmesi, uygun zamanlarda birebir eğitim verilmesi, öğrenciye sık sık görevler verilmesi ve veli ve öğrenci görüşmeleri yapılması gerektiğini Bülent DİNÇ belirtti. Bülent DİNÇ başarının artması için bu sınıfta derse giren öğretmenlerin sürekli işbirliği içerisinde bulunması, öğrencilerini olumlu faaliyetlerinin mutlaka ödüllendirilmesi, öğrencilerden güler yüzün esirgenmemesi, hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturulması, etkin bir şekilde ders dinlemeleri ve derse katılmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.
9) Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi; yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin ve tarihlerinin belirlenmesi konusunda ise     Şuayip TOSUN   gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı, ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük not sistemine göre yapıldığını, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağı olduğunu, sınavlarda çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma şeklindeki soru tipleri kullanılmasını,  Türkçe dersinde açık uçlu soru sayısının ifade becerisinin gelişmesi açısından daha fazla olması gerektiğini, yazılı ve performans değerlendirmeleri ile ilgili sonuçların duyurulmasında yönetmelik esaslarına uyulmasını, sonuçların en kısa zamanda e- okul’ a girilerek öğrencilere duyurulmasını sınav sorularının hazırlanmasında ve uygulanmasında zümre öğretmenlerinin ortak ölçme ve değerlendirme soruları hazırlamasının ve bu soruların cevap anahtarlarının hazırlanıp kullanılmasının gerekliliğini,  sınavlarda sorulacak soruların son işlenen ünite ağırlıklı olmak üzere, önceki ünitelerden de seçilmesinin uygun olacağı söylendi.

10) Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık-kıyafet durumları konusunda ise Merve ÖZTÜRK, bazı öğrencilerin aç olarak okula geldiklerini, bu konuda veli toplantılarında bu durumun dile getirilmesinin uygun olacağını, bazı öğrencilerin dışarıdan alış veriş yaptıklarını, okul kantininden yapılması konusunda öğrencilerin uyarılmasını, özellikle açıkta satılanların alınmamasını, kılık kıyafet konusunda da gereken temizliğe dikkat edilmesinin iyi olacağını belirtti.
11) Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı konusunda ise Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve diğer dersler işlenirken derslerin özelliğine göre, etkileşimli tahtalardan imkanlar ölçüsünde yararlanıldığını, gerektiğinde de mümkün olursa sınıflar arasında araç gereç paylaşımı bile yapılarak derslerin müfredata uygun bir şekilde yürütülmesini     Şuayip TOSUN  belirtti.  
12) Öğrencilerin devam  - devamsızlık durumlarının görüşülmesi konusunda ise Beyza YILMAZ,söz alarak öğrenci başarısının temel şartlarından birinin de okula devam olduğunu, ilköğretim okullarına devamın zorunlu olduğu, okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin olmadığını, böyle bir durum olursa öğrencilerin idareye ve veliye mutlaka bildirilmesi gerektiğini söyledi.
13) Dilek ve temenniler bölümünde müdür yardımcısı Serdar DİKMAN söz alarak eğitim öğretim çalışmalarının bir ekip işi olduğunu, bu ekibin de başarıya ulaşması için ilk önce okuldaki zümre elemanlarının görev ve sorumluluk bilinci içinde olmaları, bunun için de zümre elemanları olarak sınıfları ziyaret ederek yapılan çalışmaların varsa eksik aksak ve uygulamalar hakkında görüş alış verişinde bulunulmasını, görülen eksiklerin önce zümre elemanları ile birlikte yardımlaşarak giderilmesini, aile ile işbirliği içinde önlemler alınmasını, rehberlik ve sosyal etkinliklere daha çok önem verilmesini, belirli gün ve haftalara,  kulüp çalışmalarının gereği gibi yapılıp aylık çalışma raporlarının ve dosyalarının hazırlanmasını, okul idaresi olarak öğrenci başarılarını arttırmada zümre elemanlarına imkanlar ölçüsünde yardım edildiğini,  okul binamızın yeni olduğunu, bazı eksiklikler olduğunu, olabileceğini, özellikle bodrum katının, yangın merdiveninin ve asansörün kullanılmaması konularında öğrencilerin bilgilendirilmelerinin iyi olacağını, çalışmaların artarak devamını dilediğini belirtti.
14) Kapanış bölümünde ise zümre başkanı     Şuayip TOSUN  2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı ve başarılı olmasını diledi. Çalışmalar yapılırken mutlaka bazı sorunlarla karşılaşılabileceğini,  öğrencilerin daha çok söyleneni değil de gördüklerini yaptıklarını,  bu sebeple zümre elemanlarının her yönü ile çocuklara örnek olmalarını, özellikle öğrencilerin iyi bir insanda olan ahlaklı, sabırlı, alçak gönüllü, fedakar, dürüst, güvenilir, samimi, adil, hoşgörülü, saygılı, doğru sözlü, iyi bir dinleyici kısaca toplum insanı olarak yetişmeleri için gayret edilmesini,   öğrencilere iyi bir okuma ve güzel bir yazı yazma konusunda her zaman üzerinde durulmasını, zümre ve branş öğretmenleri ile her zaman görüş alış verişinde bulunulmasını söyledi ve katılanlara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.

ALINAN KARARLAR
1. Öğrencilerin daha fazla kitap okumaya teşvik edilmesine, bu yolla okumalarının hızlandırılmasına,
2. Sınıflar arasında programın uygulanmasında ve derslerin işlenişinde paralellik sağlanmasına;                        
3. Derslerin işlenişi ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda zamanında ve plana uygun yapılmasına,
4. İkinci dönemi verimli ve başarılı bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış verişi yapmak amacıyla en geç MART ayı sonuna kadar veli toplantılarının yapılmasına,
5. Veli toplantılarında 100’lük not sistemi, e-okul, yazılı sınavların ve sınav notlarının öğrencilere ve velilere daha iyi anlatılmasına,
6. Konular işlenirken öğrenci başarılarını arttırıcı, okul-sınıf ve çevre koşullarına göre her türlü araç gereç, ilke ve yöntemlerin kullanılması,
7. Öğrencilerin güzel ve doğru yazmaya özendirilmesi için ödüllendirme yapılmasına, güzel yazı örneklerinin temalara göre sınıf köşelerinde sergilenmesine ,
8. Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi,  bilgisayar, projeksiyon vb. cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasına;
9. Sınavların test değerlendirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve klasik uygulamaya yer verilerek, ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılmasına, öğrenciye kendini ifade edebilme imkânlarının verilmesine de dikkat edilmesine,
10. Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine ve takip edilmesine,
11. Okulda yapılan etkinlik ve çalışmalarında bütün öğrencilerin görev almalarını, öğrencilere her konuda rehberlik yapılması,
12. Zümre elemanlarının birlik ve dayanışma içinde olmaları, yardımlaşmaları, bir ekip oluşturmaları, her konuda örnek olmaları kararları alındı.

 

        Şuayip TOSUN                                          Merve ÖZTÜRK                                   Beyza YILMAZ
         4/A  Sınıf Öğretmeni                     İngilizce  Öğretmeni                          Din Kül.ve Ahl.Bil. Öğret.


      Serdar DİKMAN
        Müdür Yard.

                                                                                                                              05/02/2019
                                                                                                                              Canan TURAN
                                                                                                                               Okul Müdürü4-A Sınıf Öğretmeni Şuayip TOSUN ,


İngilizce Öğretmeni  Merve ÖZTÜRK ,


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Öğretmeni   Beyza YILMAZ,  


Müdür Yardımcısı     Serdar DİKMAN.


En son Admin tarafından Çarş. Şub. 05, 2020 2:43 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 4 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4369
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz