baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR

Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty 4. Sınıf ingilizce Çalışmalar

Mesaj  Admin Perş. Ocak 09, 2020 2:15 pm


üüü
NIT 1: ÜNİTE 1: İN THE CLASSROOM:SINIFTA
Listen again:Tekrar dinle.
May l open the window? Pencereyi açabilir miyim?
Sorry,not right now. Afedersin,şimdi değil.
Yes,you may.
May l come in? İçeri girebilir miyim?
Yes, you may.
No, you may not.
May l sit down? Oturabilir miyim?
Of course,sit down please!Tabi ki,oturun lütfen.
Circle the correct word.Doğru kelimeyi daire içine alın.
Ask and answer:Soru sor ve cevapla.
Can l open the window?Pencereyi açabilir miyim?
Yes you can. Evet açabilirsin.
Can l answer the question?Soruyu cevaplandırabilir miyim?
Yes,you can.
Can l sit down? Oturabilir miyim?
No, you can't.
Can l drink milk?Süt içebilir miyim?
Yes,you can.
Listen and order the pictures:Dinle ve resimleri düzene koy.
Prepare a poster of classroom rules.Sınıf kuralları ile ilgili bir pster hazırla.
Raise your hand to speak:Konuşmak için elini kaldır.
Finish your work on time:İşini zamanında bitir.
Be a good friend to everyone:Herkese iyi bir arkadaş ol.
Always tell the truth:Her zaman doğruyu söyle.
Be polite:Kibar ol.
Be on time:Zamanında ol.
Share with others:Diğerleriyle paylaş.
Keep the classroom tidy:Sınıfı düzenli tut.
Always work hard:Her zaman sıkı çalış.
Don't worry be happy:Endişe etme mutlu ol.
Try to make others happy:Diğerlerini mutlu etmeye çalış.
Smile! Gülümse!
Listen to the teacher :Öğretmeni dikkatli dinle.
Respect each other:Birbirinize saygı duyun.
Be quiet:sessiz ol.
Be polite! Kibar ol!
Finish your work on time: Çalışmanı zamanında bitir.
Keep the classroom clean! Sınıfı temiz tut.
Raise your hand! Elini kaldır.
craft : Beceri, hüner, sanat, zanaat; gemi; hile; uçak.
Obey all the classroom rules.
Bütün sınıf kurallarına itaat et.
Play Simon says.Simon'un dediğini yap.
Listen and circle what you need:Neye ihtiyacın varsa daire içine al.
Glue:Yapıştırıcı.
Paper:kağıt.
PROJECT:Proje.
Prepare a puppet.Bir kukla hazırla.
puppet play: kukla oyunu, kukla gösterisi
puppet show: kukla gösterisi, kukla oyunu
puppeteer: i. kuklacı.
puppetry: i. kukla dünyası
Ask for permission:İzin için sor.İzin iste.
Make requests;istekler yap.Talepler et.
request for proposal: teklif isteme
request program: i. istek programı
request programme: i. istek programı
request sick leave: f. hastalık izni istemek
request stop: durma talebi
requested: [request] f. rica etmek, istemek, resmen istemek, talep etmek, ricada bulunmak
requesting: i. rica etme
Tell your friend what to do:Ne yapacağını arkadaşına anlat.
Can you give me your eraser please? Silgini verebilir misin,lütfen?
Give me your book.Kitabını bana ver.
sing and point:Şarkı söyle ve işaret et.
Thank you=Arigato=Gracias=Grazia=Merci=Danke=Shukran.
Listen, point and repeat:Dinle ,işaret et ve tekrarla.
Listen and match:Dinle ve karşılaştır.
Find extra door:Extra kapıyı bul.
Play a game:Bir oyun oyna.
UNİT 2 : CHİLDREN 'S DAY :ÇOCUKLARIN GÜNÜ

Talk about an animal:Bir hayvan hakkında konuş.
Your friend will guess:Senin arkadaşın tahmin edecek.
lt lives in Africa.lt's big.lt's black and white:O Afrika'da yaşar,büyük ve siyh beyazdır.What is it? O nedir?
lt's a zebra.O bir Zebradır.
Where are you from? Sen nerelisin?
l'm from England:Ben İngilteredenim.
l'm from Japan.Ben Japonyadanım.
l'm from Germany:Ben Japonyadanım.
Where is he from? O neredendir?
He is from lndia.O Hindistandandır.
Listen and match the children to their names.Dinle ve çocukları isimleriyle karşılaştır.
He is Brad.He is from England.He lives in England.O Brad'tir.O İngilteredendir.O İngiltere'de yaşar.
ID CARD:Kimlik kartı.
Name:Aiko Araki
Age:11(eleven)
Country:Japan.
Nationality:Japanese.
Name:Kamala Kampe.
Age:10(ten)
Country:lndia.
Nationality:lndian.
Name:Hans Braun.
Age:10(ten)
Country:Germany.
Nationality:German.
Name:Carlos Ramirez.
Age:10(ten)
Country:Mexico.
Nationality:Mexican.
Are you English? Sen İngiliz misin?
No,l'm not.Hayır ben değilim.
Where are you from? Neredensin?Nerelisin?
l'm from İndia.Ben Hindistandanım.
Aiko has a red and white flag.lt's a Japenese flag.Aiko'nun kırmızı ve beyaz bayrağı var.O Japonya bayrağıdır.
Dress:Kadın elbisesi.
Kimono:Japon kıyafeti.
Poncho:Meksika kıyafeti.
Shalwar:Arap kıyafeti.
Look at the picture.Say:"Where are the children?" Resme bak.Söyle:"Çocuklar nerededir?"
Ask and answer about the children above.Yukarıdaki çocuklar hakkında soru sor ve cevapla.
ls he Mexican? O Meksikalı mıdır?
l think so.Ben öyle düşünüyorum.
Where is she from? O neredendir?
l think she is from Japan. Ben düşünüyorum ki o Japonyadandır.
Prepare a "Children's day" picture.Bir çocuklar günü resmi hazırlayın.
Happy:Mutlu.
Sad.Üzgün.
Children's toy:Çocukların oyuncağı.
UNIT 3 ÜNİTE 3
FREE TİME: BOŞ ZAMAN

Look at the picture and circle the correct word:Resme bak ve doğru kelimeyi daire içine al.
l like playing basketball.Ben basketbol oynamayı severim.
Listen and number .Then match:Dinle ve numaralandır.Sonra karşılaştır.
l like fishing.
l like taking photographs.
l like playing football.Ben futbol oynamayı severim.
l like playing the guitar.
Listen.Put a tick or a cross.Dinle.Bir tik at ya da çarpı at.
Find Ahmet's room.Ahmet'in odasını bul.
Listen and circle the words you hear.Dinle ve duyduğun kelimeleri daire içine al.
Watching cartoons.Çigi filmler seyretmek.
Diving:Dalış.
Riding a bike:Bisiklet sürme.
Playing chess.Satranç oynamak.
Fishing:Balık tutmak.
Collecting coins:Madeni para toplama.
Doing puzzles:Yapboz yapmak.
Climbing.Tırmanmak.
Listen again and find.Which is Tom's favorite hobby?Tekrar dinle ve bul.Tom'un favori hobisi hangisidir?
Play a game.Lip-read and guess.Bir oyun oyna.Dudak oku ve tahmin et.
Camera:Fotoğraf makinesi.
Puzzles:Yapbozlar.
Racket:Raket.
Flute:Flüt.
l like listening to music.Can you give me the CDs?Müzik dinlemek istiyorum.Bana CDs i verir misin?
Here you are.İşte buradalar.
Find the words.Then, ask and answer.Kelimeleri bul.Sonra soru sor ve cevapla.
Do you like doing puzzles?Yapboz yapmayı sever misin?
Yes,l do.Evet,ben severim.
No,l don't.Hayır,ben sevmem.
Do you like origami?Kağıt katlama sanatını sever misin?
John:Yes,l do,l like origami.Evet ,ben origami sanatını severim.
Brad:No,l don't.l dislike origami.Hayır,ben origami sanatını sevmem.
Prepare a chart.Show your free time activities and hobbies.
Bir çizelge hazırlayın.Boş zaman aktivitelerinizi ve hobilerinizi gösterin.
Chart:f. çizelge ile göstermek, plânını çizmek, haritasını yapmak, planlamak
i. çizelge, grafik, tablo; plan, kroki; deniz haritası, portolon, harita köşkü; popüler müzik listesi
Talk about your hobbies.Hobileriniz hakkında konuşunuz.
l like playing football.Ben futbol oynamayı severim.
Play tic-Tac-Toe.Çapraz bulmaca yap.
Choose one square:Bir kare seç.
Say the hobby.Hobiyi söyle.
İf you are correct,put your X or 0 below.Eğer doğruysan senin X ini veya 0 ını koy.
Get 3 Xs or 0 s in a line first.Be the winner.3 x ya da 3 0 çizgide ilk yaptın.Kazanan ol.
Prepare a questionnaire:Bir anket formu hazırla.
Do you like playing table tennis?Masa tenisi oynamak ister misin?
Yes,l do.
No, l don't.
UNİT 4 ÜNİTE 4
İNGİLİZCE CARTOONCHARACTERS
An elephant can walk.Bir fil yürüyebilir.
A parrot can speak.Bir papağan uçabilir.
A dolphin can swim.
l can't fly.Ben uçamam.
Sing the song again.Use the animals below.
This is Mickey Mouse .He can play football.
He can paint.
He can play basketball.
He can read book.
Donalt can't play tennis.
Donalt can play the guitar.
Do the quiz.Sınavı yap.
Can superman carry a car?
Yes he can carry a car.ephant can walk.Bir fil yürüyebilir.
A parrot can speak.
A dolphin can swim.
l can't fly.Ben uçamam.
Sing the song again.Use the animals below.
This is Mickey Moose .He can play football.
Can SpongeBob make crapburgers? Sünger Bob yengeç burger yapabilir mi?
Yes.
Can Pluto ride bike?Pluto bisiklet sürebilir mi?
No.
Can Red Kit ride horse? Red Kit at sürebilir mi?
Yes,he can.
Can Casper fly? Casper uçabilir mi?
Yes.
Look and draw what you have.Sahip olduğun şeye bak ve çiz.
Talk about them.Onlar hakkında konuş.
lt's my camera.l can take photos.O benim fotoğraf makinemdir.Ben fotoğraflar çekebilirim.
Talk about your friend.Sen arkadaşın hakkında konuş.
lt's his camera.He can takes photos.O onun fotoğraf makinesidir.O fotoğraflar çekebilir.
Listen and find.Who is talking?Dinle ve bul.Kim konuşuyor?
Gary is talking.Gary konuşuyor.
Talk about other characters.Diğer karakterler hakkında konuş.
Create your own hero with super powers.Kendi kahramanını süper güçleriyle oluştur.
Then, talk about him.Sonra , onun hakkında konuş.
My hero's name is Sponge Bob.Benim kahramanın Sünge Bobtur.
Heroine:Kadın kahraman
My heroine is Zeyna.
Work in pairs.Look at yourfriend' s hero.Çiftler halinde çalış.Arkadaşının kahramanına bak.
Compare your heros.Kahramanlarını karşılaştır.
My hero can carry a hause,but his hero can't.Benim kahramanın bir evi taşıyabilir.Onun kahramanı taşıyamaz.

UNIT 5 MY DAY: BENİM GÜNÜM

Sing the song again:Şarkıyı tekrar söyle.
l wash my hands in the morning:Ben sabahleyin ellerimi yıkarım.
l go to bed at night.Geceleyin yatağa giderim.
l brush my teeth in the morning.Ben sabahları dişlerimi fırçalarım.
l have dinner in the evening.Akşamleyin akşam yemeği yerim.
l have breakfast in the morning.Ben sabahleyin kahvaltı yaparım.
l comb my hair in the morning.Ben sabahleyin saçlarımı tararım.
l have lunch in the afternoon.Ben öğleden sonra öğleyemeği yerim.
Listen and follow.Dinle ve takip et.
Then,say the sentences.Sonra cümleyi söyle.
Your friend follows.Arkadaşın takip ediyor.
Listen and point.Then say.Dinle ve işaret et.Sonra söyle.
What time is it? What is the time? Saat kaçtır?
lt's half past seven.Saat yedi buçuktur.
What time is it? Saat kaç?
It’s ten o’clock. Saat ondur.
It’s seven o’clock. Saat yedidir.
It’s twenty to one. Bir yirmi var.
It’s five to eleven On bire beş var.
Dikkat: Türkçe de önce saat sonra dakika söylenirken, İngilizce de önce dakika sonra saat söylenir.
Quarter kelimesi kullanılınca başına bir a eklenir.
It’s a quarter to six. Altıya çeyrek var.
It’s a quarter to nine. Dokuza çeyrek var.
Türkçedeki –geçiyor- kelimesinin yerine İngilizce de past kelimesi kullanılır.
It’s twenty past twelve. On ikiyi yirmi geçiyor.
It’s five past one. Biri beş geçiyor.
Listen and write.Dinle ve yaz.
DAYS OF THE WEEK: HAFTANIN GÜNLERİ
Monday - Pazartesi
On Mondays I go to the gym. (Pazartesileri spora giderim.)
Tuesday - Salı
On Tuesdays I cook dinner. (Salıları akşam yemeği pişiririm.)
Wednesday - Çarşamba
I go to an art class on Wednesdays. (Çarşambaları resim kursuna giderim.)
Thursday - Perşembe
I work late on Thursdays. (Perşembeleri geç saate kadar çalışırım.)
Friday - Cuma
On Fridays I meet my friends at the pub. (Cumaları arkadaşlarımla pub'ta buluşurum.)
Saturday - Cumartesi
On Saturdays I go shopping. (Cumartesileri alış-verişe çıkarım.)
Sunday - Pazar
I relax on Sundays. (Pazarları dinlenirim.)
lt's Brad's birtday party.He is turning 10.O Brad'in doğum günü partisidir.O 10 yaşına giriyor.
When? Ne zaman?
On Tuesday.Salı günü.
What time? Saat kaçta.
At half past five.
Happy birtday.Mutlu doğum günü.
Can you come to my party?Benim doğum günüme gelir misin?
When?
lt's on Saturday.
What time?
At half past six.6.30 P.M.
Come and have fun.Gelin ve eğlenin.
lt's my birtday party.O benim doğum günümdür.
The party is in my house.Parti benim evimdedir.
When? On Sunday.
What time? At 4.30 P.M.
PREPARE A CARD FOR YOUR BİRTDAY PARTY. Bir doğum günü kartı hazırla.
Work in pairs.Çiftler halinde çalış.
Ask and learn the time.Soru sor ve zamanı öğren.
When is Dora's birtday party? On Monday.
What time is it? At 5.30 P.M.

UNİT 6 ÜNİTE 6 DOING EXPERİMENTS DENEYLER YAPMAK

Microscope:Mikroskop
bottle:şişe
Magnifier:Büyüteç.
Glass:Bardak
What is "goggles" in English?İngilizcede "goggles" ne demektir?
goggles:Gözlükler.
Find the words.Kelimeleri bul.
Look and say the words.Bak ve kelimeleri söyle.
İn:içinde
Under:Altında.
On:Üstünde.
İn front of:Üstünde.
Behind:Arkasında.
Near:Yakınında.
Next to:Bitişiğinde.
Tick the equipment you hear:Duyduğun malzemeleri tik yap.
Listen and label Tom,Kate,Mike and Amanda.Dinle ve Etketle.
Label as:Sınıflandır.
Look at the picture above again.Yukarıdaki resimlere tekrar bak.
lt is in Amanda's hand.O Amanda'nın elinin içindedir.
Where is it? O nerededir?
lt is on the table.O masanın üstündedir.
lt's near the computer.O bilgisayarın yanındadır.
Where are they?Onlar nerededir?
They are in front of the desk.O masanın önündedir.
They are in the pencil box.O kalem kutusunun içindedir.
lt's in the school bag. O okul çantasının içindedir.
She is behind Kate.O Kate' in arkasındadır.
Where is it? O nerededir?
lt's next to chair.O sandalyenin bitişiğindedir.
Let's do an experiment.Listen and circle the words you hear.Haydi bir deney yapalım.Dinle ve duyduğun kelimeleri daire içine al.
Cover:Ört.
Peel:kabuğunu soy.
Pour:Dök.
Mix:Karıştır.
Plant:Dik.
Shake.Çalkala.
Fold:Katla.
Put:Koy.
Guess.Which picture is correct? Tahmin et.Hangi resim doğrudur?
Look at the pictures.Ask and learn their names.Resimlere bak.Sor ve onların isimlerini öğren.
What is" karanfil" in English?Karanfil İngilizcede ne demektir?
Carnation:Karanfil.
Put the carnations in the tubes.Karanfilleri tüplerin içine koy.
Add some different food colorings in the water. Suyun içine farklı gıda renklendiriciler ekle.
Pour some water in the colored water. Renklendirilmiş suların içine biraz su dök.
Be careful.Don't break the tubes.Dikkatli ol.Tüpleri kırma.
Retell the experiment Deneyi tekrar anlat.
Use "lettuce" this time.Bu defa marulu kullan.
Food coloring+water+lettuce=Plants absorb water! Gıda renklendirici+su+marul= Bitkiler suyu çeker.
Make a lemonade fizzy drink.Köpüklü bir limonata içeceği yap.
Fizzy:Köpüklü,köpüren.
Little:Küçük.
Scientists:bilginler
Some sugar:Biraz su.
Some water:Biraz su.
Squeeze a lemon.Bir limon sık.
Add some baking soda and stir.Biraz soda ekle ve karıştır.
Pour some water:Biraz su dök.
Add some sugar,you get a lemonade fizzy drink.Biraz şeker ekle, köpüren bir içecek elde ettin.
Bon appetite! Afiyet olsun!
Have a good meal!Afiyet olsun.
A:Give orders to make a lemonade fizzy drink.Köpüren bir limonata içeceği için talimatlar ver.
B: Mime.Taklidini yap.Mimikle anlat.

UNIT 7 JOBS: MESLEKLER

Look and say the names of the buildings.Then,write.Bak ve binaların adlarını söyle.Sonra, yaz.
Factory:Fabrika.
Hospital:Hastane.
Police station.Polis karakolu.
Theatre:Tiyatro.
School:Okul
Where Do you work? Nerede Çalışıyorsunuz?

I work in the factory.
I work in the office.
I work at the university.
What is your job? Mesleğiniz Nedir?
What is your occupation? Mesleğiniz Nedir?
I am a businessman. Ben iş adamıyım.
I am a doctor. Ben bir doktorum.
I am an engineer. Ben bir mühendisim.
Meslekler/ Jobs
Aşçı : Cook / Cooker (kuuk/ Kuukır)
Asker : Soldier (Solciır)
Avukat : Lawyer (Louyır)
Bakkal : Grocer (Grousır)
Bankacı : Bank Employer
Berber: Barber / Hair Dresser
Boyacı : Painter
Çiftçi : Farmer
Çilingir : Locksmith
Diş Hekimi : Dentist
Doktor : Doctor
Eczacı : Pharmacist
Emekli : Retired
Ev hanımı : Housewife
Fotoğrafçı : Photographer
Garson : Waiter / Waitress
Gazeteci : Journalist
Gümrük Memuru : Custom Officer
Hemşire : Nurse
Hostes : Hostess
İşçi : Worker
A businessman:Bir işadamı.
İtfaiyeci : Fireman,Firefighter
Kitapçı : Bookseller
Kuaför : Hairdresser
Kuyumcu : Jeweller
Marangoz : Carpenter
Memur : Civil Servant
Mimar : Architect
Muhabir : Reporter
Muhasebeci : Bookkeeper, Accountant
Mühendis : Engineer
Noter : Notary Public
Öğretmen : teacher
Pilot : pilot
An officier:Bir memur.
A farmer:Bir çiftçi.
What is your job? Sizin mesleğiniz nedir?
l'm an engineer.Ben bir mühendisim.
Ask and guess.Sor ve tahmin et.
Cut out the pictures.Listen and paste them.Then say.Resimleri kes.Dinle ve onları yapıştır.Sonra söyle.
Listen and put the sentences into order.Dinle ve cümleleri düzene koy.
Listen again and drag them to the correct boxes.Tekrar dinle ve onları doğru kutulara sürükle.
She gets up in the morning.
She goes home in the evening.
He sleeps at night.O geceleyin uyur.
They read books in the afternoon.
She makes tractors in the morning.O sabahleyin traktörler yapar.
He plays games in the afternoon. O akşamleyin oyunlar oynar.
Listen and choose.Dinle ve seç
what time do your have your breakfast ?
I have my breakfast at quarter past six
what time do you go to school ?
i go to school at half past six
what time do yu have your lunch ?
i have my lunch at half past twelve.

what time do banks open ?
they open at half past nine.
what time does your father go to work ?
he goes to work at quarter past eight
What + Yardımcı Fiil + Özne
“ What ” kelimesi Türkçede “ne” anlamına gelmektedir. Bu kelime ingilizce de sıkça
kullanılmaktadır. İngilizce de What soru cümlesine kısa cevap verilemez.
-What is your name?
(Adınız nedir?)
-My name is Ertan.
(Benim adım Ertan’dır)
-What is her phone number?
(Telefon numaranız nedir?)
-Her phone number is 516351321
(Benim telefon numaram 516351321’dır.
-What is his favorite colour?
(En sevdiğiniz renk nedir?)
-His favorite colour is blue.
(Benim en sevdiğim renk mavidir.
-What are the problems?
(onların sorunları nelerdir?)
-The problems are economic crysis and
nuclear development.
(Sorunlar ekonomik kriz ve nükleergelişimdir.
-What is their surname?
(Onların soyadları nedir?)
-Their surname is Aslan.
(Soyadımız Aslan)



Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty İNGİLİZCE CARTOON CHARACTERS

Mesaj  Admin Cuma Nis. 29, 2016 9:26 am


UNIT 1: ÜNİTE 1:   İN THE CLASSROOM:SINIFTA
Listen again:Tekrar dinle.
May l open the window? Pencereyi açabilir miyim?
Sorry,not right now. Afedersin,şimdi değil.
Yes,you may.
May l come in? İçeri girebilir miyim?
Yes, you may.
No, you may not.
May l  sit down? Oturabilir miyim?
Of course,sit down please!Tabi ki,oturun lütfen.
Circle the correct word.Doğru kelimeyi daire içine alın.
Ask and answer:Soru sor ve cevapla.
Can l open the window?Pencereyi açabilir miyim?
Yes you can. Evet açabilirsin.
Can l answer the question?Soruyu cevaplandırabilir miyim?
Yes,you can.
Can l sit down? Oturabilir miyim?
No, you can't.
Can l drink milk?Süt içebilir miyim?
Yes,you can.
Listen and order the pictures:Dinle ve resimleri düzene koy.
Prepare a poster of classroom rules.Sınıf kuralları ile ilgili bir pster hazırla.
Raise your hand to speak:Konuşmak için elini kaldır.
Finish your work on time:İşini zamanında bitir.
Be a good friend to everyone:Herkese iyi bir arkadaş ol.
Always tell the truth:Her zaman doğruyu söyle.
Be polite:Kibar ol.
Be on time:Zamanında ol.
Share with others:Diğerleriyle paylaş.
Keep the classroom tidy:Sınıfı düzenli tut.
Always work hard:Her zaman sıkı çalış.
Don't worry be happy:Endişe etme mutlu ol.
Try to make others happy:Diğerlerini mutlu etmeye çalış.
Smile! Gülümse!
Listen to the teacher :Öğretmeni dikkatli dinle.
Respect each other:Birbirinize saygı duyun.
Be  quiet:sessiz ol.
Be polite! Kibar ol!
Finish your work on time: Çalışmanı zamanında bitir.
Keep the classroom clean! Sınıfı temiz tut.
Raise your hand! Elini kaldır.
craft : Beceri, hüner, sanat, zanaat; gemi; hile; uçak.
Obey all the classroom rules.
Bütün sınıf kurallarına itaat et.
Play Simon says.Simon'un dediğini yap.
Listen and circle what you need:Neye ihtiyacın varsa daire içine al.
Glue:Yapıştırıcı.
Paper:kağıt.
PROJECT:Proje.
Prepare a puppet.Bir kukla hazırla.
puppet play: kukla oyunu, kukla gösterisi
puppet show: kukla gösterisi, kukla oyunu
puppeteer: i. kuklacı.
puppetry: i. kukla dünyası
Ask for permission:İzin için sor.İzin iste.
Make requests;istekler yap.Talepler et.
request for proposal: teklif isteme
request program: i. istek programı
request programme: i. istek programı
request sick leave: f. hastalık izni istemek
request stop: durma talebi
requested: [request] f. rica etmek, istemek, resmen istemek, talep etmek, ricada bulunmak
requesting: i. rica etme
Tell your friend what to do:Ne yapacağını arkadaşına anlat.
Can you give me your eraser please? Silgini verebilir misin,lütfen?
Give me your book.Kitabını bana ver.
sing and point:Şarkı söyle ve işaret et.
Thank you=Arigato=Gracias=Grazia=Merci=Danke=Shukran.
Listen, point and repeat:Dinle ,işaret et ve tekrarla.
Listen and match:Dinle ve karşılaştır.
Find extra door:Extra kapıyı bul.
Play a game:Bir oyun oyna.
UNİT 2 :       CHİLDREN 'S    DAY   :ÇOCUKLARIN GÜNÜ

Talk about an animal:Bir hayvan hakkında konuş.
Your friend will guess:Senin arkadaşın tahmin edecek.
lt lives in Africa.lt's big.lt's black  and white:O Afrika'da yaşar,büyük ve siyh beyazdır.What is it? O nedir?
lt's a zebra.O bir Zebradır.
Where are you  from? Sen nerelisin?
l'm from England:Ben İngilteredenim.
l'm from Japan.Ben Japonyadanım.
l'm from Germany:Ben Almanya'danım.
Where is he from? O neredendir?
He is from lndia.O Hindistandandır.
Listen and match the children to their names.Dinle ve çocukları isimleriyle  karşılaştır.
He is Brad.He is from England.He lives in England.O Brad'tir.O İngilteredendir.O İngiltere'de yaşar.
ID CARD:Kimlik kartı.
Name:Aiko Araki
Age:11(eleven)
Country:Japan.
Nationality:Japanese.
Name:Kamala Kampe.
Age:10(ten)
Country:lndia.
Nationality:lndian.
Name:Hans Braun.
Age:10(ten)
Country:Germany.
Nationality:German.
Name:Carlos Ramirez.
Age:10(ten)
Country:Mexico.
Nationality:Mexican.
Are you English? Sen İngiliz misin?
No,l'm not.Hayır ben değilim.
Where are you from? Neredensin?Nerelisin?
l'm from İndia.Ben Hindistandanım.
Aiko has a red and white flag.lt's a Japenese flag.Aiko'nun kırmızı ve beyaz bayrağı var.O Japonya bayrağıdır.
Dress:Kadın elbisesi.
Kimono:Japon kıyafeti.
Poncho:Meksika kıyafeti.
Shalwar:Arap kıyafeti.
Look at the picture.Say:"Where are the children?" Resme bak.Söyle:"Çocuklar nerededir?"
Ask and answer about the children above.Yukarıdaki çocuklar hakkında soru sor ve cevapla.
ls he Mexican? O Meksikalı mıdır?
l think so.Ben öyle düşünüyorum.
Where is she from? O neredendir?
l think she is from Japan. Ben düşünüyorum ki o Japonyadandır.
Prepare a "Children's day" picture.Bir çocuklar günü resmi hazırlayın.
Happy:Mutlu.
Sad.Üzgün.
Children's toy:Çocukların oyuncağı.
UNIT  3   ÜNİTE   3
FREE TİME:  BOŞ ZAMAN

Look at the picture and circle the correct word:Resme bak ve doğru kelimeyi daire içine al.
l like playing basketball.Ben basketbol oynamayı severim.
Listen and number .Then match:Dinle ve numaralandır.Sonra karşılaştır.
l like fishing.
l like taking photographs.
l like playing football.Ben futbol oynamayı severim.
l like playing the guitar.
Listen.Put a tick or a cross.Dinle.Bir tik at ya da çarpı at.
Find Ahmet's room.Ahmet'in odasını bul.
Listen and circle the words you hear.Dinle ve duyduğun kelimeleri daire içine al.
Watching cartoons.Çigi filmler seyretmek.
Diving:Dalış.
Riding a bike:Bisiklet sürme.
Playing chess.Satranç oynamak.
Fishing:Balık tutmak.
Collecting coins:Madeni para toplama.
Doing puzzles:Yapboz yapmak.
Climbing.Tırmanmak.
Listen again and find.Which is Tom's favorite hobby?Tekrar dinle ve bul.Tom'un favori hobisi hangisidir?
Play a game.Lip-read and guess.Bir oyun oyna.Dudak oku ve tahmin et.
Camera:Fotoğraf makinesi.
Puzzles:Yapbozlar.
Racket:Raket.
Flute:Flüt.
l like listening to music.Can you give me the CDs?Müzik dinlemek istiyorum.Bana CDs i verir misin?
Here you are.İşte buradalar.
Find the words.Then, ask and answer.Kelimeleri bul.Sonra soru sor ve cevapla.
Do you like doing puzzles?Yapboz yapmayı sever misin?
Yes,l do.Evet,ben severim.
No,l don't.Hayır,ben sevmem.
Do you like origami?Kağıt katlama sanatını sever misin?
John:Yes,l do,l like origami.Evet ,ben origami sanatını severim.
Brad:No,l don't.l dislike origami.Hayır,ben origami sanatını sevmem.
Prepare a chart.Show your free time activities and hobbies.
Bir çizelge hazırlayın.Boş zaman aktivitelerinizi  ve hobilerinizi gösterin.
Chart:f. çizelge ile göstermek, plânını çizmek, haritasını yapmak, planlamak
i. çizelge, grafik, tablo; plan, kroki; deniz haritası, portolon, harita köşkü; popüler müzik listesi
Talk about your hobbies.Hobileriniz hakkında konuşunuz.
l like playing football.Ben futbol oynamayı severim.
Play tic-Tac-Toe.Çapraz bulmaca yap.
Choose one square:Bir kare seç.
Say the hobby.Hobiyi söyle.
İf you are correct,put your X or 0 below.Eğer doğruysan senin X ini veya 0 ını koy.
Get 3 Xs or 0 s in a line first.Be the winner.3 x ya da 3 0 çizgide ilk yaptın.Kazanan ol.
Prepare  a questionnaire:Bir anket formu hazırla.
Do you like playing table tennis?Masa tenisi oynamak ister misin?
Yes,l do.
No, l don't.
UNİT 4  ÜNİTE 4
İNGİLİZCE CARTOONCHARACTERS
An elephant can walk.Bir fil yürüyebilir.
A parrot can speak.Bir papağan uçabilir.
A dolphin can swim.
l can't fly.Ben uçamam.
Sing the song again.Use the animals below.
This is Mickey Mouse .He can play football.
He can paint.
He can play basketball.
He can read book.
Donalt can't play tennis.
Donalt can play the guitar.
Do the quiz.Sınavı yap.
Can superman carry a car?
Yes he can carry a car.ephant can walk.Bir fil yürüyebilir.
A parrot can speak.
A dolphin can swim.
l can't fly.Ben uçamam.
Sing the song again.Use the animals below.
This is Mickey Moose .He can play football.
Can SpongeBob make crapburgers? Sünger Bob yengeç burger yapabilir mi?
Yes.
Can Pluto ride bike?Pluto bisiklet sürebilir mi?
No.
Can Red Kit ride horse? Red Kit at sürebilir mi?
Yes,he can.
Can Casper fly? Casper uçabilir mi?
Yes.
Look  and draw what you have.Sahip olduğun şeye bak ve çiz.
Talk about them.Onlar hakkında konuş.
lt's my camera.l can take photos.O benim fotoğraf makinemdir.Ben fotoğraflar çekebilirim.
Talk about your friend.Sen arkadaşın hakkında konuş.
lt's his camera.He can takes photos.O onun fotoğraf makinesidir.O fotoğraflar çekebilir.
Listen and find.Who  is talking?Dinle ve bul.Kim konuşuyor?
Gary is talking.Gary konuşuyor.
Talk about other characters.Diğer karakterler hakkında konuş.
Create your own hero with super powers.Kendi kahramanını süper güçleriyle  oluştur.
Then, talk about him.Sonra , onun hakkında konuş.
My hero's name is Sponge Bob.Benim kahramanın Sünge Bobtur.
Heroine:Kadın  kahraman
My heroine is Zeyna.
Work in pairs.Look at yourfriend' s  hero.Çiftler halinde çalış.Arkadaşının kahramanına bak.
Compare your heros.Kahramanlarını karşılaştır.
My hero can carry a hause,but his hero can't.Benim kahramanın bir evi taşıyabilir.Onun kahramanı taşıyamaz.

UNIT  5   MY DAY:   BENİM GÜNÜM

Sing the song again:Şarkıyı tekrar söyle.
l wash my hands in the morning:Ben sabahleyin ellerimi yıkarım.
l go to bed at night.Geceleyin yatağa giderim.
l brush my teeth in the morning.Ben sabahları dişlerimi fırçalarım.
l have dinner in the evening.Akşamleyin akşam yemeği yerim.
l have breakfast in the morning.Ben sabahleyin kahvaltı yaparım.
l comb my hair in the morning.Ben sabahleyin saçlarımı tararım.
l have lunch in the afternoon.Ben öğleden sonra öğleyemeği yerim.
Listen and follow.Dinle ve  takip et.
Then,say the sentences.Sonra cümleyi söyle.
Your friend follows.Arkadaşın takip ediyor.
Listen and point.Then say.Dinle ve işaret et.Sonra söyle.
What time is it? What is the time? Saat  kaçtır?
lt's half past seven.Saat yedi buçuktur.
What time is it?                           Saat kaç?
It’s ten o’clock.                            Saat ondur.
It’s seven o’clock.                       Saat yedidir.
It’s twenty to one.                        Bir yirmi var.
It’s five to eleven                         On bire beş var.
Dikkat: Türkçe de önce saat sonra dakika söylenirken, İngilizce de önce dakika sonra saat söylenir.
Quarter kelimesi kullanılınca başına bir a eklenir.
It’s  a quarter to six.                    Altıya çeyrek var.
It’s a quarter to nine.                  Dokuza çeyrek var.
Türkçedeki –geçiyor- kelimesinin yerine İngilizce de past kelimesi kullanılır.
It’s twenty past twelve.               On ikiyi yirmi geçiyor.
It’s five past one.                        Biri beş geçiyor.
Listen and write.Dinle ve yaz.
DAYS OF THE WEEK: HAFTANIN GÜNLERİ
Monday - Pazartesi
On Mondays I go to the gym. (Pazartesileri spora giderim.)
Tuesday - Salı
On Tuesdays I cook dinner. (Salıları akşam yemeği pişiririm.)
Wednesday - Çarşamba
I go to an art class on Wednesdays. (Çarşambaları resim kursuna giderim.)
Thursday - Perşembe
I work late on Thursdays. (Perşembeleri geç saate kadar çalışırım.)
Friday - Cuma
On Fridays I meet my friends at the pub. (Cumaları arkadaşlarımla pub'ta buluşurum.)
Saturday - Cumartesi
On Saturdays I go shopping. (Cumartesileri alış-verişe çıkarım.)
Sunday - Pazar
I relax on Sundays. (Pazarları dinlenirim.)
lt's Brad's birtday party.He is turning 10.O Brad'in doğum günü partisidir.O 10 yaşına giriyor.
When? Ne zaman?
On Tuesday.Salı günü.
What time? Saat kaçta.
At half past five.
Happy birtday.Mutlu doğum günü.
Can you come to my party?Benim doğum günüme gelir misin?
When?
lt's on Saturday.
What time?
At half past six.6.30 P.M.
Come and have fun.Gelin ve eğlenin.
lt's my birtday party.O benim doğum günümdür.
The party is in my house.Parti benim evimdedir.
When? On Sunday.
What time? At 4.30 P.M.
PREPARE A CARD FOR YOUR BİRTDAY PARTY. Bir doğum günü kartı hazırla.
Work in pairs.Çiftler halinde çalış.
Ask and learn the time.Soru sor ve zamanı öğren.
When is Dora's birtday party?  On Monday.
What time is it? At 5.30 P.M.

UNİT 6 ÜNİTE 6   DOING EXPERİMENTS DENEYLER YAPMAK

Microscope:Mikroskop
bottle:şişe
Magnifier:Büyüteç.
Glass:Bardak
What is "goggles" in English?İngilizcede "goggles" ne demektir?
goggles:Gözlükler.
Find the words.Kelimeleri bul.
Look and say the words.Bak ve kelimeleri söyle.
İn:içinde
Under:Altında.
On:Üstünde.
İn front of:Üstünde.
Behind:Arkasında.
Near:Yakınında.
Next to:Bitişiğinde.
Tick the equipment you hear:Duyduğun malzemeleri tik yap.
Listen and label Tom,Kate,Mike and Amanda.Dinle ve Etketle.
Label as:Sınıflandır.
Look at the picture above again.Yukarıdaki resimlere tekrar bak.
lt is in Amanda's hand.O Amanda'nın elinin içindedir.
Where is it? O nerededir?
lt is on the table.O masanın üstündedir.
lt's near the computer.O bilgisayarın yanındadır.
Where are they?Onlar nerededir?
They are in front of the desk.O masanın önündedir.
They are in the pencil box.O kalem kutusunun içindedir.
lt's in the school bag. O okul çantasının içindedir.
She is behind Kate.O Kate' in arkasındadır.
Where is it? O nerededir?
lt's next to chair.O sandalyenin bitişiğindedir.
Let's do an experiment.Listen and circle the words you hear.Haydi bir deney yapalım.Dinle ve duyduğun kelimeleri daire içine al.
Cover:Ört.
Peel:kabuğunu soy.
Pour:Dök.
Mix:Karıştır.
Plant:Dik.
Shake.Çalkala.
Fold:Katla.
Put:Koy.
Guess.Which picture is correct? Tahmin et.Hangi resim doğrudur?
Look at the pictures.Ask and learn their names.Resimlere bak.Sor ve onların isimlerini öğren.
What is" karanfil" in English?Karanfil İngilizcede ne demektir?
Carnation:Karanfil.
Put the carnations in the tubes.Karanfilleri tüplerin içine koy.
Add some different food colorings in the water. Suyun içine farklı gıda renklendiriciler ekle.
Pour some water in the colored water. Renklendirilmiş suların içine biraz su dök.
Be careful.Don't break the tubes.Dikkatli ol.Tüpleri kırma.
Retell the experiment Deneyi tekrar anlat.
Use "lettuce" this time.Bu defa marulu kullan.
Food coloring+water+lettuce=Plants absorb water! Gıda renklendirici+su+marul= Bitkiler suyu çeker.
Make a lemonade fizzy drink.Köpüklü bir limonata içeceği yap.
Fizzy:Köpüklü,köpüren.
Little:Küçük.
Scientists:bilginler
Some sugar:Biraz su.
Some water:Biraz su.
Squeeze a lemon.Bir limon sık.
Add some baking soda and stir.Biraz soda ekle ve karıştır.
Pour some water:Biraz su dök.
Add some sugar,you get a lemonade fizzy drink.Biraz şeker ekle, köpüren bir içecek elde ettin.
Bon appetite! Afiyet olsun!
Have a good meal!Afiyet olsun.
A:Give orders to make a lemonade fizzy drink.Köpüren bir limonata içeceği için talimatlar ver.
B: Mime.Taklidini yap.Mimikle anlat.

UNIT 7 JOBS: MESLEKLER

Look and say the names of the buildings.Then,write.Bak ve binaların adlarını söyle.Sonra, yaz.
Factory:Fabrika.
Hospital:Hastane.
Police station.Polis karakolu.
Theatre:Tiyatro.
School:Okul
Where Do you work? Nerede Çalışıyorsunuz?

I work in the factory.
I work in the office.
I work at the university.
What is your job? Mesleğiniz Nedir?
What is your occupation? Mesleğiniz Nedir?
I am a businessman. Ben iş adamıyım.
I am a doctor. Ben bir doktorum.
I am an engineer. Ben bir mühendisim.
Meslekler/ Jobs
Aşçı : Cook / Cooker (kuuk/ Kuukır)
Asker : Soldier (Solciır)
Avukat : Lawyer (Louyır)
Bakkal : Grocer (Grousır)
Bankacı : Bank Employer
Berber: Barber / Hair Dresser
Boyacı : Painter
Çiftçi : Farmer
Çilingir : Locksmith
Diş Hekimi : Dentist
Doktor : Doctor
Eczacı : Pharmacist
Emekli : Retired
Ev hanımı : Housewife
Fotoğrafçı : Photographer
Garson : Waiter / Waitress
Gazeteci : Journalist
Gümrük Memuru : Custom Officer
Hemşire : Nurse
Hostes : Hostess
İşçi : Worker
A businessman:Bir işadamı.
İtfaiyeci : Fireman,Firefighter
Kitapçı : Bookseller
Kuaför : Hairdresser
Kuyumcu : Jeweller
Marangoz : Carpenter
Memur : Civil Servant
Mimar : Architect
Muhabir : Reporter
Muhasebeci : Bookkeeper, Accountant
Mühendis : Engineer
Noter : Notary Public
Öğretmen : teacher
Pilot : pilot
An officier:Bir memur.
A farmer:Bir çiftçi.
What is your job? Sizin mesleğiniz nedir?
l'm an engineer.Ben bir mühendisim.
Ask and guess.Sor ve tahmin et.
Cut out the pictures.Listen and paste them.Then say.Resimleri kes.Dinle ve onları yapıştır.Sonra söyle.
Listen and put the sentences into order.Dinle ve cümleleri düzene koy.
Listen again and drag them to the correct boxes.Tekrar dinle ve onları doğru kutulara sürükle.
She gets up in the morning.
She goes home in the evening.
He sleeps at night.O geceleyin uyur.
They read books in the afternoon.
She makes tractors in the morning.O sabahleyin traktörler yapar.
He plays games in the afternoon. O akşamleyin oyunlar oynar.
Listen and choose.Dinle ve seç
what time do your have your breakfast ?
I have my breakfast at quarter past six
what time do you go to school ?
i go to school at half past six
what time do yu have your lunch ?
i have my lunch at half past twelve.

what time do banks open ?
they open at half past nine.
what time does your father go to work ?
he goes to work at quarter past eight
What + Yardımcı Fiil + Özne
“ What ” kelimesi Türkçede “ne” anlamına gelmektedir. Bu kelime ingilizce de sıkça
kullanılmaktadır. İngilizce de What soru cümlesine kısa cevap verilemez.
-What is your name?
(Adınız nedir?)
-My name is Ertan.
(Benim adım Ertan’dır)
-What is her phone number?
(Telefon numaranız nedir?)
-Her phone number is 516351321
(Benim telefon numaram 516351321’dır.
-What is his favorite colour?
(En sevdiğiniz renk nedir?)
-His favorite colour is blue.
(Benim en sevdiğim renk mavidir.
-What are the problems?
(onların sorunları nelerdir?)
-The problems are economic crysis and
nuclear development.
(Sorunlar ekonomik kriz ve nükleergelişimdir.
-What is their surname?
(Onların soyadları nedir?)
-Their surname is Aslan.
(Soyadımız Aslan)



En son Admin tarafından Perş. Ocak 16, 2020 1:36 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty 6. sınıflar Beşinci Ünite AT THE FAIR Kelimeleri

Mesaj  Admin Paz Mart 20, 2016 12:25 pm

40. Sayfadaki Kelimeler

see görmek
roller coaster eğlence treni
wave swinger dönme salıncak
ghost train korku treni
big wheel dönme dolap
bumper cars çarpışan arabalar
carrousel atlıkarınca
bang çarpmak
take those turns at high speed yüksek hızlarda dönemeçleri almak
up, down and upside down bir aşağı bir yukarı ve baş aşağı
hold your breath nefesini tut
tap dokunmak
shoulder omuz
up in the air havada, yüksekte
turn around and around dönüp durmak
who needs x x’i kim ne yapsın, x’e kimin ihtiyacı var
London Eye Londra’daki dünyanın en yüksek dönme dolabı
get on a horse ata binmek
gallop atların koşarken çıkardığı sesi ifade eden İngilizce sözcük
41. Sayfadaki Kelimeler

fun fair lunapark
how much is x x ne kadar, kaç para
looking for something exciting heyecanlı, maceralı bir şeyler arama
city park şehir parkı
is the right place for you sizin için doğru yer
June Haziran
token jeton
42. Sayfadaki Kelimeler

questionnaire anket
to be fearful / fearless korkak, korkusuz olmak
strange noise garip ses
hide saklanmak
under the bed yatağın altına
horrible berbat
nervous endişeli, kaygılı
amazing muhteşem
terrifying korkunç
crazy çılgın
scout camp izci kampı
in the woods ormanda
fantastic harika, şahane
frightening korkutucu, ürkünç
red kırmızı
pencil kalem
43. Sayfadaki Kelimeler

interesting ilginç
very much oldukça çok
think düşünmek
thrilled zevk almış, heyecan duymuş
44. Sayfadaki Kelimeler

discuss tartışmak
strange creatures acayip yaratıklar
dark tunnel karanlık tünel
I’m am sorry, I don’t understand üzgünüm, anlamadım
skeletons iskeletler
monsters canavarlar
vampires vampirler
real gerçek
brief kısa, çabuk
dislike hoşlanmamak, sevmemek
45. Sayfadaki Kelimeler

signs tabelalar, işaretler
fasten your seat belts emniyet kemerlerinizi bağlayın
don’t eat or drink yiyecek ve içecek maddesi tüketmeyin
pay here buradan ödenir, kasa, ödeme noktası
insert your token here jeton girişi, jetonu buradan atın
pets not allowed evcil hayvan giremez
danger tehlike
young man genç adam
right değil mi
look at that sign over there şuradaki tabelaya baksana
it says, don’t eat or drink anything hiçbir şey yeyip, içmeyiniz diyor
dangerous tehlikeli
warning uyarı
46. Sayfadaki Kelimeler

everyday life günlük, gündelik hayat
point işaret etmek
pay attention dikkat etmek
facial expressions yüz ifadeleri
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty İNGİLİZCE TESTLER

Mesaj  Admin Ptsi Mart 14, 2016 12:04 pm



2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 6.(altıncı) sınıflar  3. (üçüncü) ünite A Day in my City  

environment: çevre
somewhere: bir yer
crying :ağlamak
suitcases: bavullar
preparing: hazılamak
hurry: acele etmek
dressed: giyinik
downtown: şehir merkezi
noisy: gürültülü
busier: çok meşgul
hands: eller
feeding:besleme
direct :yönlendirme
crowded: kalabalık
relaxing:rahatlatıcı
neigbourhood:komşuluk

weather conditions: hava durumları

temperature:sıcaklık

boiling:aşırı sıcak

hot: sıcak

warm: ılık

cool: serin

cold: soğuk

chilly: çok soğuk

freezing: dondurucu

nice: hoş,güzel

sunny: güneşli        

snowy: karlı

rainy:yağmurlu

stormy: fırtınalı

cloudy: bulutlu

partly cloudy: parçalı bulutlu

wet: ıslak, yağışlı

dry:kuru      

windy: rüzgarlı      

foggy: sisli

icy: buzlu

hailing: dolu

thunder:gökgürültüsü

lightning:yıldırım,şimşek

drizzling:çiseleme
MİLD:ılık,ılıman.
emotion:duygu,his
happy:mutlu

upset / sad: üzgün

lonely: yalnız

alone:yalnız

moody: aksi,karamsar

sleepy:uykulu

shocked: şok olmuş

anxious / worried:endişeli

scared: korkmuş

frightened:korkmuş

tired:yorgun

angry:kızgın

excited:heyecanlı

bored: sıkılmış

relaxed:rahatlamış

energetic: enerjik

surprised: şaşırmış

fine: iyi, hoş

to feel:hissetmek

Hava durumuyla ilgili soru sorarken şu kalıplar kullanılır;

What is the weather like?
How is the weather?
What is the weather like today? (Bugün hava nasıl)
How is the weather in Mersin? (Mersin'de bugün hava nasıl?)
What is the weather like in summer? (Yazın hava nasıldır)

Havanın sıcaklığıyla ilgili soru sorarken ise şu kalıp kullanılır;

What is the temperature?
What is the temperature today? (Bugün sıcaklık kaç derece?)


Her iki soruya cevap verirken de hava ve sıcaklık cansız varlıklar oldukları için
"It is ..............." şeklinde cevap verilir.

A: What is the weather like today?
B: It is windy today.

A: What is the weather like in summer?
B: It is boiling hot and always sunny.

A: What is the temperature?
B: It is 7 degrees Celcius.

Bir kişinin nasıl hissettiğini sorarken;
How do you feel? / How does .......... feel? şeklinde sorarız.
Bu sorulara aşağıdaki şekilde cevap verebiliriz.

A: How do you feel?
B: I feel ............

A: How does Charles feel?
B: He feels ...........

Boşluklara ise kişinin nasıl hissettiğine dair herhangi bir sıfat getirebiliriz.

I feel bad.
I feel tired.
He feels happy.
She feels sad.

Aşağıda bir kaç önemli kelimeyle yapılan cümleleri izleyebilirsiniz.
6.Unit Doing Experiments
1-“open” kelimesinin karşıt(zıt) anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir?

A) close      B) cut      C) plant      D) water
2-“Fold the paper.” cümlesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Kağıdı kes.
B) Kağıdı sakla.
C) Kağıdı katla.
D) Kağıdı at.
3-Kutular kelimesinin ingilizcesi   hangisidir?
A) bowls       B) boxes
C) pencils      D) brushes

4-Teacher: .................... is the pencil?
Student: It is in the pencilcase.
Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu en uygun şekilde tamamlar?

A) Where      B) What      C) How      D) When


5-“The apple is ............... the book. (üstünde)

A) behind      B) under      C) in      D) on

6-Kedi masanın altındadır.
A) The cat is near the table.
B) The cat is in front of the table.
C) The cat is on the table.
D) The cat is under the table.

7-Aşağıdaki İngilizce - Türkçe kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) behind – altında
B) in – içinde
C) on – üstünde
D) near – yanında
8-Aşağıdaki diyaloğu görsele göre tamamlayınız.

Ecem: Where is the glass?

Barış: It is near the ................. .

A) glass      B) bottle      C) box      D) table
9-“Kuş arabanın üstündedir.” cümlesinin İngilizce karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

A) The bird is under the car.
B) The bird is in the car.
C) The bird is on the car.
D) The bird is near the car.
10-.................. black and white, and you get grey.

A) fold      B) cut      C) mix      D) get
Student: ................... is “pink” in English.
Teacher: It is a colour. Mix red and white, and you get pink.

A) Where      B) What      C) How      D) Who  
Mira: Where .............. the books?
Sinem: They .............. on the table.

A) are / are      B) are /is      C) is / are      D) is / is  
The tape ................. near the paper.

A) am      B) is      C) in      D) are
The birds ................... in front of the window.

A) on      B) is      C) in      D) are
Can: Where is the pencil?
Derya: ........... is on the paper.

A) you      B) they      C) it      D) she




En son Admin tarafından Cuma Nis. 29, 2016 9:29 am tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty İngilizce Saatleri Söyleme – Telling The Time

Mesaj  Admin Cuma Şub. 12, 2016 12:01 pm

İngilizce Saatleri Söyleme – Telling The Time



İngilizcede saatin kaç olduğunu sorarken “What time is it?, What is the time?” sorularını kullanabiliriz. Saatleri söylemenin iki yolu vardır. Bunlardan biri saatleri bir dijital saat ekranında gördüğümüz şekliyle, saat ve dakikayı sırasıyla söylemektir.

eighty-thirtyIt is eight thirty. (Saat sekiz otuz)



two-fifteen-200x75
It is two fifteen. ( Saat iki on beş)



⇒ Saati söylerken kullanacağımız diğer ifade biçimleri şunlardır:

Sadece tam saatlerde o’clock kullanılır.
eleven-oclock
It is eleven o’clock. (Saat on birdir.)

four-oclock
It is four o’clock.(Saat dörttür.)

Saat buçuğu gösterdiğinde half past ifadesi kullanılır.
half-past-one





It is half past one. (Saat bir buçuktur.)





Saatin çeyrek geçe olduğunu ifade etmek için quarter past kullanırız.
quater-past-three



It is quarter past three. (Saat üçü çeyrek geçiyor.)


Saatin çeyrek kala olduğunu ifade etmek için quarter to kullanırız.
quater-to-one


It is quarter to one. (Saat bire çeyrek var.)



Geçen dakikayı söylerken PAST , kalan dakikayı söylerken TO kullanırız. Dikkat etmemiz gereken İngilizcede saatleri söylerken geçen ya da kalan dakika önce söylenir ardından saat gelir. Buçuğa kadar olan zaman diliminde PAST (geçe) , buçuktan sonra ise TO (kala) kullanmamız gerekir.
Example / Örnek

03:25 = It is twenty five past three. (Saat üçü yirmi beş geçiyor.)
07:18 = It is eighteen past seven. (Saat yediyi on sekiz geçiyor.)
10:47 = It is thirteen to eleven. (Saat on bire on üç var.)
11:55 = It is five to twelve. (Saat on ikiye beş var.)
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty ENGLİSH QUESTİONS

Mesaj  Admin Cuma Ocak 15, 2016 9:32 am



1- WHAT is Brian doing ?(play football) He is playing football.
2-Do you have a toy?
Yes,..l have....
No, .l haven't....
3-Can Donalt play tennis?
Yes,  he can play tennis.....
No,  .he can't play tennis.....
4-Who is she?   (mother/ She is my mother.
 Who is he?     (father)     He is my father.
5-Türkçe karşılığını yazınız
She is walking in the classroom.O sınıfta yürüyor.
He is writing a poem.     O bir şiir  yazıyor.
6-  Türkçelerini yazınız.  Listen and point: Dinle ve işaret et!
Draw and guess:Çiz ve tahmin et.
7-   Türkçe karşılığını yazınız.
  Daisy can climb the trees:Daisy ağaçlara tırmanabilir.
Ayşe can play the piano:Ayşe piyano çalabilir.
8-Can you play football ?
Yes, ..l can play .football...........
No, l can't play football .
9- Where are you from?  l'm from Turkey.  l'm From Sakarya.
Where is Ayşe From?   She is from Ankara.
10-What is the dog doing? Köpek ne yapıyor? (chase cat)
lt's chasing the cat.
l have breakfast in the morning. Sabahleyin kahvaltı yaparım.
l have dinner  in the  evening.

A Day in my City konusu kelimeleri

environment çevre
somewhere bir yer
crying ağlamak
suitcases bavullar
preparing hazılamak
hurry acele etmek
dressed giyinik
downtown şehir merkezi
noisy gürültülü
busier çok meşgul
hands eller
feeding besleme
direct yönlendirme
crowded kalabalık
relaxing rahatlatıcı
neigbourhood komşuluk



En son Admin tarafından Paz Mart 20, 2016 12:15 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty LİKE, DİSLİKE; DON'T LİKE

Mesaj  Admin Ptsi Kas. 30, 2015 11:41 am

I like playing football. - verb + ing (Futbol oynamayı severim.)
I love cats. - plural noun (Kedileri severim.)
I hate washing the dishes. - verb + ing (Tabakları yıkamaktan nefret ederim.)
I don't like watching TV. - verb + ing (Televizyon izlemeyi sevmem.)
Do you like apples? - plural noun (Elma(ları) sever misin?)
Do you like rice? - uncountable noun (Pirinç(pilav) sever misin?)
Do you like going to the cinema? - verb + ing (Sinemaya gitmeyi sever misin?)
Yes, I do. - positive short answer (Olumlu kısa cevap.)
No, I don't - negative short answer. (Olumsuz kısa cevap.)
r I like red- Kırmızı rengi severi I dislike red- Kırmızı rengi sevmem I like my teacher- Öğretmenimi seviyorum I dislike my teacher- Öğretmenimi sevimiyorum He likes cats- O kedileri seviyor He dislikes cats – O kedileri sevmez She likes her job- O işini seviyor She dislikes her job – O işini sevmiyor Fatma likes lovebirds- Fatma kanaryaları seviyor Fatma dislikes lovebirds – Fatma kanaryaları sevmiyor My cat likes cheese – Benim kedim peyniri seviyor My cat dislikes cheese – Benim kedim peyniri sevmiyor We all like  chocolate – Hepimiz çikolatayı severiz We all dislike chocolate – Hepimiz çikolatayı sevmeyiz Yukarıda kullanılan red, teacher, cats, lovebirds,job,  cheese ve chocolate hepsi birer isimdir. Yukarıdaki kırmızı renkli cümlelerde He / She / Fatma ve My cat den sonra Likes  ve Dislikes kullanılmıştır. Bunun nedeni bu kalıpın simple present tensde kullanılmış olmasıdır. Eylemler ile kullanımı Eğer yapmaktan hoşlandığımız yada hoşlanmadığımız eylemlerden/aktivitelerden bahsetmek istersek yapmamız gereken tek şey ilgili fiilin akasına ''–ing'' takısı eklemek olacaktır. Örnek cümleler I like travelling – Seyahat etmeyi severim ( travel + ing = travelling) I dislike travelling- Seyahay etmeyi sevmem He likes cooking – O yemek yapmayı sever He dislikes cooking- O yemek yapmayı sevmez She likes watching TV- O televizyon izlemeyi sever She dislikes listening music – O müzik dinlemeyi sevmez My cat likes eating fish – Kedim balık yemeyi sever My cat dislikes eating bread- Kedim ekmek yemeyi sevmez We like playing football – Futbol oynamayı severiz We dislike eating macaroni – Biz makarna yemeyi sevmeyiz Yukarıda kullanılan travel, cook, watch, listen, eat ve play birer fiildirler. Yukarıdaki kırmızı renkli cümlelerde He / She ve My cat den sonra Likes  ve Dislikes kullanılmıştır. Bunun nedeni bu kalıbın simple present tensde kullanılmış olmasıdır.

MÜZİK ALETLERİ

Her insanın dinlemekten hoşlandığı veya çalmayı istediği bir müzik aleti vardır, ve bu müzik aletleri çok çeşitlidir. Bu konu içerisinde İngilizce’de “musical instruments” olarak isimlendirilen müzik aletlerini ve İngilizce karşılıklarını öğreneceğiz. Aşağıdaki listede birçok müzik aletinin İngilizce adını bulacaksınız.


Piyano = Piano
Akordeon = Accordion
Gitar = Guitar
Keman = Violin
Çello = Cello
Trompet = Trumpet
Klavye = Keyboard
Bas Gitar = Bass Guitar
Saksafon = Saxophone
Bateri = Drums
Klarnet = Clarinet
Org = Organ
Flüt = Flute
Bateri = Battery
Ud = Oud
Madolin = Mandolin
Elektronik Gitar = Electronic Guitar
Kemençe = Fiddle


Örnek:
A: Can you play violin?  Keman çalabiliyor musun?
B: No, I can’t. I can play guitar.  Hayır, ben gitar çalabiliyorum.

A: I want to buy a bass guitar. Do you know somewhere close here?  Ben bas gitar almak istiyorum. Buraya yakın bildiğiniz bir yer var mı?
B: There is one 100 meters away but I don’t know if they sell bass guitar or not.  100 metre ilerde bir tane var ama bas gitar satıp satmadıklarını bilmiyorum.

A: The sound of this oud is very good. I would like to buy it.  Bu ud’un sesi çok güzel. Bunu satın almak istiyorum.
B: Sorry, but this oud is not for sale.  Üzgünüm, ama bu ud satılık değil.

A: Is it hard to play cello?  Çello çalmak zor mu?
B: Actually yes, but if you are interested I can suggest you a course.  Aslında evet, ama eğer ilgiliyseniz size bir kurs önerebilirim.
A: I will be pleased.  Memnun olurum.
Talk about other characters:Diğer karakterler hakkında konuş.
Sponge Bob is  playing the guitar.
He has a guitar.
He can playing the guitar.


[color=#330000]



En son Admin tarafından Paz Mayıs 01, 2016 4:05 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty 4.SINIF İNGİLİZCE TEST SORULARI 2

Mesaj  Admin C.tesi Mart 07, 2015 7:33 am

1-Mix ......................., and you get purple.

A) green and yellow
B) blue and red
C) blue and green
D) red and yellow
2-Mix blue and yellow, and you get ................... .

A) orange
B) pink
C) grey
D) green
3-“Where are the books?” (KUTUNUN İÇİNDE)

A) They are near the box.
B) They are in front of the box.
C) They are in the box.
D) They are under the box.
4-“The pencil is under the paper.” cümlesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Kalem kağıdın altındadır.
B) Kalem kağıdın üstündedir.
C) Kağıt kalemin altındadır.
D) Kağıt kalemin yanındadır.
5-Öğretmen tahtanın önündedir.
A) The teacher is in front of the window.
B) The teacher is near the desk.
C) The teacher is in front of the board.
D) The teacher is on the chair.
6-O kitapların arkasındadır.
A) She is behind the books.
B) She is in front of the books.
C) She is under the books.
D) She is on the books.

7-“behind” kelimesinin karşıt(zıt) anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir?

A) in front of      B) in      C) under      D) near


8-Sally: Where are the brushes?
Tom: .................. are on the book.

A) They      B) He      C) She      D) It
9-Makas kelimesinin ingilizcesi:
A) a plastic glass
B) scissors
C) tape
D) a shoe box

10-The dog ................. near the car.

A) am      B) are      C) it      D) is

11-The birds ................ on the car.

A) it      B) they      C) is      D) are

12-O şapkanın içindedir.

Oscar: Where is the rabbit?
Oliver: It is ................. the hat.

A) in      B) on      C) under      D) near

13-The brush is ................. the box. (yanında)

A) on      B) under      C) near      D) in front of

14-Tina: .............. Keloğlan under the table?(Keloğlan masanın yanındadır)
Jim: No, he ...............

A) is / is      B) is / isn’t      C) isn’t / is      D) is / are
14-Lucky Luke can ............................. . Lucky ata binebilir.

A) climb a tree
B) drive a car
C) ride a bike
D) ride a horse

15-Tom Cat can ................................. . Tom ağaca tırmanabilir.

A) carry a rock
B) take pictures
C) climb a tree
D) cook
16-play .........................
Aşağıdakilerden hangisini yukarıdaki boşluğu doldurmak için kullanamayız?
A) table tennis
B) the guitar
C) the piano
D) a car
17-These are my ............................. . (boya kalemlerim)
A) crayons
B) books
C) piano
D) pencils
18-Can she cook?
A) Yes, he can.
B) No, he can’t.
C) No, she can.
D) Yes, she can.
19-Jerry : ................ you drive a car?
Tom : No, I can’t.

A) Am     B) Can     C) Is     D) Are

20-I can color books but I ................... draw pictures.

A) can     B) am     C) can’t     D) am not

21-Can you ................ a tree?

A) climb     B) read     C) ride     D) play
22-Gina : Is this your pencil?
Joseph : No, it isn’t .......... pencil. It is his pencil.

A) your     B) my     C) his     D) her
23-Gönül : Are these her crayons?
Celil : ....................... .

A) No, they are
B) Yes, they aren’t
C) Yes, they are
D) Yes, it is
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty 4.SINIF İNGİLİZCE SORULAR

Mesaj  Admin C.tesi Mart 07, 2015 7:05 am

Soru 14.Sınıf İngilizce 1.Ünite Test (In The Classroom)
Farklı olanı bulunuz.

A) Spain B) Italy C) English D) Japan

1- 15 = .............................

A) eleven
B) fourteen
C) fifty
D) fifteen
2-Aşağıdaki cümlenin ingilizce karşılığı nedir?
" BANA KALEMİNİ VER, LÜTFEN!"

A) Give me the ruler, please!
B) Sit down!
C) Give me your pencil, please!
D) Be quiet!
3-Farklı olanı bulunuz.

A) Come
B) Blackboard
C) Ruler
D) Notebook
4-seven, eight , ............... , ten, eleven

A) six B) five C) nine D) two

5-Sessiz olun! İngilizce nasıl söylenir?
A) Be quiet !
B) Go out !
C) Stand up !
D) Sit down !
6-.......................................?
My name is Selen.
A) What is your name?
B) What name is your?
C) What
D) your name

7-" SİLGİYİ ALABİLİR MİYİM? "
İngilizce karşılığını bulunuz.

A) May I go out?
B) May I take the eraser?
C) Give me the eraser!
D) May I take the chalk?
8-" CLEAN THE BLACKBOARD ,PLEASE ! "
Türkçe karşılığı hangisidir?
A) Işığı kapat, lütfen !
B) Sessiz ol !
C) Tahtayı temizle, lütfen !
D) İçeri girebilir miyim?
9-95: ........................
A) ninety
B) ninety five
C) nine five
D) nine
10-.......................................... ?
Yes, you may.
A) Sit down !
B) Turn on the light !
C) Count to twenty !
D) May I come in?
11-OZAN : May I ................. the eraser?
AYŞE : Yes, ............. may.
A) take - you
B) sit - she
C) close - you
D) stand - he
12 -54 ün yazılışı:
A) fifty four
B) fifty
C) fifteen
D) five
13- 13 sayısının yazılışı:
A) thirty
B) thirteen
C) three
D) one three
14-" IŞIĞI AÇ ! "
A) Come here !
B) Go out !
C) Turn on the light !
D) Turn off the light !
15-fourty seven - fourty eight - ...................... - fifty

A) fourty nine
B) fourty four
C) fourty three
D) fourty one
16-Are you from Russia?
....................................
A) No,he isn't. B) Yes, I am.
C) Yes,she is. D) No, she isn't Russian.
17-Is Ali from Britain? No, .....................
A) he isn't B) he is.
C) she is. D) she isn't

18-Where is Turkey ?
In ..................................

A) Africa B) Europe C) America D) Asia
19-........................ is in South America.
A) Eight
B) Turkey
C) Germany
D) Brazil
20- Is Hülya Avşar German?
............................

A) Yes, she is. B) No, she isn't
C) Yes, I am D) No, I am not.
21-....................................?
I am from Italy.
A) Where is Italy?
B) Is Italy in Africa?
C) Where are you from?
D) Are you Italian?

22-Are you Turkish?
...............................

A) Yes, I am. B) Yes, he is.
C) No, he isn't D) No, you aren't
23-Matsuko.....
A) Matsuko is from Germany. She is German.
B) Matsuko is from France. She is French.
C) Matsuko is from America. She is American.
D) Matsuko is from Japan. She is Japanese
24-.........................................?
It is in Asia.

A) Is Egypt in Africa?
B) Where is Egypt ?
C) Where is England?
D) Where is Finland?
25-.....................................?
No, he isn't British .

A) Are you British?
B) Is Ayşe British?
C) Is Mustafa British?
D) Are you from Britain?
26-How are you?
..............................

A) Fine, Thanks.
B) I am 10 years old.
C) I am Turkish.
D) I am Kemal.
27-Hangisi doğru seçenektir ?

A) Spain - Europe B) Canada - Asia
C) Russia - Africa D) Egypt - America
28-go .........................
Aşağıdakilerden hangisi go fiiliyle kullanılamaz?

A) shopping
B) a shower
C) to the bed
D) to school
29-Cenk : ................... is it?
Ali : It’s 7 o’clock.

A) What time B) What C) How D) Where
30-What ............. you do in the morning?
Aşağıdakilerden hangisi soruyu en uygun şekilde tamamlar?

A) is B) are C) do D) can
31-I have ...................... in the morning.

A) breakfast
B) lunch
C) dinner
D) brother
32-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) wash – my face
B) brush – my teeth
C) meet – my friends
D) have – to bed
33-Soru 14.Sınıf İngilizce Testleri 5.Ünite Testi
have...........................
Aşağıdakilerden hangisi "have" fiiliyle kullanılamaz?

A) to school
B) breakfast
C) a shower
D) lunch
34-I ...................... my face in the morning.

A) brush B) wake C) meet D) wash

35-I have dinner ..................... .
A) in the evening
B) in the morning
C) at noon
D) at night

36-I go ............. school.

A) in B) on C) at D) to
37-Ben dişlerimi fırçalarım.
A) I have dinner with my family.
B) I go shopping.
C) I brush my teeth.
D) I read a book.
38-I ............... up early in the morning.

A) go B) wake C) have D) meet

39-I go to the ....................... in the afternoon.(Öğleden sonra parka giderim.)

A) school
B) home
C) classroom
D) playground
40-I ............................ at night.
A) have breakfast
B) have lunch
C) go to bed
D) go shopping
41-Ecem : ................. do you do in the afternoon?
Sena : I do my homework.
Yukarıdaki soruyu tamamlayan kelime hangi seçenekte verilmiştir?
A) What B) How C) Where D) When
42-I .................. TV in the afternoon.
A) do
B) play
C) watch
D) read
43-What time is it? Saat:9:00
A) It is nine o’clock.
B) It is four o’clock.
C) It is three o’clock.
D) It is six o’clock.
44-It is ten, ................... . 10:25
A) ten
B) twenty
C) twenty five
D) fifteen
45-It is ....................... . 12:30
A) twelve o’clock
B) twelve, thirty
C) two, thirty
D) two o’clock

46-I go back home at ......................... .15:30
Yukarıdaki cümleyi görsele göre tamamlayınız.

A) three o’clock
B) twelve o’clock
C) three,thirty
D) twelve,fifteen
47-What time is it? 5:20
A) It is four o’clock.
B) It is five o’clock.
C) It is five, twenty.
D) It is five, thirty.

Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty Hayvanlar / Animals

Mesaj  Admin Çarş. Ekim 29, 2014 11:49 pm


Hayvanlar / Animals

cat:Kedi   dog:köpek bird:kuş chicken:Tavuk

cow:İnek sheep:koyun duck:Ördek donkey:eşek

horse:at fish:balık frog:kurbağa rabbit:tavşan

bee :arı giraffe:zürafa mouse:far monkey:maymun

lion:aslan bear:ayı tiger :kaplan elephant: fil

parrot:papağan snake :yılan happy:mutlu
The monkey is happy
angry:öfkeli   The lion is angry
tired:yorgun   Elephant is tired
The lions feel happy.
What is John doing? _He is swimming
What is Tony doing? _He is playing football.
You are energetic.Sen hareketlisin.
What is Nick doing?  _He is playing tennis.
What is Sue doing? _ She is dancing.
What is Mike doing? _He  is singing.
What is Buse doing?
She is sleeping. O uyuyor.
What is Berra doing? Berra is singing.
What are you doing?  Sen ne yapıyorsun?
_l'm dancing.l'm energetic.
_What are you doing? _l'm swimming.l feel good.
_What are you doing? _l'm playing tennis.l'm happy.
Toy box:Oyun kutusu
Doll:oyuncak bebek
Kite:uçurtma
Button:Düğme
teddy bear:oyuncak ayı
Trace:Çiz,izle
Draw:Çiz
Find:bul
My: Benim
This is my board game.lt is square.
What colour is it?  O ne renktir?
lt is red and blue.
lt is my toy. lt is white.

There are three cows, a sheep and three chickens in the farm.
There are bears, lions and tigers in the zoo.
 
-How many bears are there in the zoo?
-There are four bears  in the zoo

-Is there a horse in the farm?
-Yes, there is.

-Where are the tigers?
-They are in a cage.
-What colour is a tiger?
-It is orange, black and white.

-Are the lions in a cage too?
-Yes they are.

in:içinde manası verir.

on:üstünde manasını verir.

at

belli bir noktada manasını verir.

under

altında manasını verir.

next to

bitişik, yanında manalarını katar.

Şimdi de bu sözcükleri nasıl kullanacağımızı görelim.
 
My jacket is in the wardrobe.
The book is on the table.
Ali is at the park.
The carpet is under the table.
The chairs are next to the table.
 
-Where is the cupboard?
-It is in the kitchen.
 -Where is the refrigerator?
-It is in the kitchen too.
 
-Is the television next to the bed?
-No, the bed is in the bedroom and the television is in the living room.
Şu ana kadar hep tekil şeylerin yerini sorduk ve söyledik. Yaptığımız bütün örneklerde özne üçüncü tekil şahıstı, yani "o" idi. Diğer kişiler için, veya çoğul şeyler için "are" kullanmalıyız. Yani:
-Where are the chairs?
-They are next to the table.

-Where are his books?
-His books are on the desk.
 
-Where are the pencils?
-They are in the pencil case.

Bu ünitede öğreneceğimiz çok önemli bir diğer kullanım da "there is, there are" kullanımlarıdır. Kuralları, daha önce öğrendiğimiz "this is. these are" ile çok benzerdir.  Bir yerde birşeyin olduğunu söylemek için "there is, there are" kullanırız.
Mesela çantamda bir kalem var demek için:
"There is a pencil in my bag" deriz.
There are two cars on the road.
There is a tree in the garden.
There is a hat on my head.
There is a cooker next to the refrigirator.
There are pencils under the table.
There is a living room in the house. There is a bookcase in the living room.
-Is there a sofa in your living room?
-Yes, there is a sofa in our living room.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty 4. Sınıf İngilizce Konular

Mesaj  Admin Çarş. Ekim 29, 2014 10:57 pm


Asking about the age: yaş sorma

-My father is thirty-eight years old.
-How old are you?
-I am eleven years old.

-How old is Tolga?
-Ali is nineteen years old.

-How old is he?
-He is sixteen years old.

Şimdi de ayları öğrenelim.

There are 12 months in a year.

Ocak;January

Temmuz:July

Şubat:February

Ağustos:August

Mart :March

Eylül:September

Nisan:April

Ekim:October

Mayıs
Kasım:November

Haziran:June
Aralık:December

Cümle içinde, ayları söylemeden önce "in" demeliyiz.

My birthday is in June.
Ali's birthday is in March.

There are thirty days in April and June.
There are thirty days in November too.

There are thirty-one days in January and March.

-How many days are there in February?
-There are twenty-eight days in February.

"What time is it?" sorusunun ne manaya geldiğini tahmin edebilidiniz mi? "Saat kaç?" demektir. İngilizce 'de saati söylemek için önce sayıyı söyler sonra da "o'clock" deriz. Sayıları söylemeyi önceki ünitelerde öğrenmiştik.

-What time is it?
-It is two o'clock.

It is ten o'clock.
It is twelve o'clock.

-Is it seven o'clock?
-No it isn't.
-What time is it?
-It is eight o'clock.
-Oh, I'm late

Dersler / Subjects

Maths

Science and Technology

Art

Social Sciences

Music

Turkish

Chess

P.E. (Physical Education)

English

Computer

Traffic

-What subjects have you got today?
-I have got Turkish, Computer and Social Sciences today.
-Have you got an exam today?
-No, I haven't got an exam today.

-How many subjects have you got today?
-I have 6 subjects today. I have Art, Turkish, Social Sciences, Chess, Computer and P.E.

Which subject do you like at school?

I like Science and Technology
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR Empty 4.SINIF İNGİLİZCE KONULAR

Mesaj  Admin Çarş. Ekim 29, 2014 10:48 pm


beautiful

ugly

fat

thin

tall

short

old

young

happy

sad

Bu kavramlar zıt anlamlıdır.
-Is John tall or short?
-John is tall.

-Is your mother old?
-No she isn't.
-How old is she?
-She's forty years old.
 
Katty is tall.
Katty is thin.
She is young.
She has got black eyes and blonde hair.
She has got pink trousers.
She has got a blue blouse.

George is very tall and very fat. He has got brown eyes and very short black hair. He has got a white shirt. He has got yellow shorts and yellow shoes.

Toys - Oyuncaklar

ball: top       plane: uçak        car: araba        bcycle: bisiklet         teddy bear: peluş ayı

doll: oyuncak bebek          kite: uçurtma          rubber duck: plastik ördek          

-I have got a ball, a car, a plane and a bicycle. I haven't got a doll or a kite.
-What is your favourite toy?
-My favourite toy is my black ball.

 -Have you got a robot Aykut?
-No, I haven't got a robot. I have got a rubber duck.
-What colour is your rubber duck?
-My rubber duck is green.

-Is there a doll in your room Aygün?
-Yes, there is. I have got three dolls.
-What colour is your favourite doll Aygün?
-My favourite doll is pink.

Şimdiki İngilizce dersimizde mevsimler ve her mevsime ait hava durumlarını öğreneceğiz.


How many seasons are there in a year?

There are four seasons in a year.

summer:yaz

spring:ilkbahar

fall:sonbahar

autumn:sonbahar

winter:kış

"Favourite"  kelimesi "en sevdiğin" anlamındadır. Yani "What is your favourite food?"  diyince, "En sevdiğin yemek nedir?" diye sormuş oluruz.
 
-What is your favourite food?

-My favourite food is chicken.
 
 Mete's favourite food is pizza.

Dikkatinizi çekti mi, cümlelere tek birşeyden bahsetmek (tek kalem gibi) için kelimeden önce "a" harfi ekledik.
Birden fazla şeyden bahsettiğimizde de kelimenin sonuna "-s" ekini ekledik.
Bu iki yöntemle bahsettiğimiz ingilizce bir kelimenin tekil mi çoğul mu olduğunu anlatmış oluyoruz. Şimdi bunları biraz daha yakından inceleyelim. 

"a" bir tane manasına  gelir.
a teacher
a cup    
a building        
a car    
a tree

-What is that?
-It is a book.

Sesli bir harf ile başlayan kelimeler için "a" yerine "an" kullanırız.
an orange    
an apple    
an egg    
an elephant
There is an apple in the refrigerator.
There is an elephant and a bird in the picture.

İçecekleri, sayamayacağımız için, içine koyduğumuz kaplarla birlikte söyleriz.
a bottle of milk
a cup of tea
a cup of coffee
a glass of water

Bir şeyin miktarını sayısını söylemeden anlatmak için "some" veya "a lot of" kullanabiliriz.
"some" "biraz" demektir.
"A lot of" "çok" demektir.

Some apples.
A lot of apples.

There are some oranges in the bag.
There are a lot of oranges in the tree.

-How many cars are there in the garage?
-There are seven cars in the garage.

Adjectives - Sıfatlar:

hungry: aç
thirsty: susamış

bored:sıkılmış

tired:yorulmuş

cold: soğuk, üşümüş
hot:sıcak, sıcaklamış
I am hungry.
My friend is thirsty.
Ali isn't bored.
Joe is tired.


En son Admin tarafından Çarş. Ekim 29, 2014 11:07 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4367
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz